Over je laten lopen of niet?

Thema: Op pad met Paulus

“Maar Paulus zei tegen hen: Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld en in de gevangenis geworpen en werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet! Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen.” (Handelingen 16:37)

Is het zo dat je als christen altijd de onderste weg moet gaan? Die vraag kan zomaar wel eens opkomen. Je moet toch altijd de minste zijn? In veel gevallen kun je je daar wel iets bij voorstellen. Zeker bij van die onbenullige discussies, waarom zou je het op het scherpst van de snede willen uitvechten? Toch is het maar de vraag of dit dan betekent dat je altijd maar over je moet laten lopen.

Nu is over je laten lopen ook wel een lastig begrip. Als je dit doet omdat je eigenlijk op dat moment niet durft op te staan en je laat je dit overkomen, is het wat anders als dat je er bewust voor kiest om iets te laten gebeuren. Een van de meest opmerkelijke situaties uit de avonturen van Paulus is toch wel het vervolg van hun opsluiting in Filippi. Sterker nog, je zou je bijna gaan afvragen of Paulus en Silas daar nu wel echt de juiste beslissing nemen. Nemen ze misschien niet zelfs een risico dat er een procedure tegen hen zal worden gestart met als gevolg dat ze alsnog in de gevangenis terecht zouden komen?

Het verhaal begon de vorige keer al, nadat Paulus en Silas gebeden en gezongen hadden in de gevangenis en de deuren van de gevangenis waren opengegaan. Het verhaal over die cipier en de genadevolle manier van handelen van Paulus en Silas was de ene kant van het verhaal. Die cipier neemt uit dankbaarheid Paulus en Silas mee naar huis en wast daar hun wonden. Dat is al bijzonder op zichzelf, want daarmee bracht hij wel zijn eigen leven in gevaar. De gevangenen zijn dan niet alleen gevlucht, maar ook nog door hem geholpen. Uiteindelijk komt deze cipier tot geloof en wordt gedoopt. En wat is dan het gevolg? Het moet toch bijna wel zo zijn dat de leiders uit de stad het verhaal horen van een aardbeving in de gevangenis?

Kennelijk heeft God hier zo voor gezorgd dat dit allemaal niet gebeurt. De leiders komen niet kijken bij de gevangenis, maar zij geven de cipier alleen de opdracht om de gevangenen vrij te laten. Daarmee is de cipier gered. God beschermt hier op een bijzondere manier. Alleen dan gaat dat Paulus te ver. Ze zijn gegeseld, in elkaar geslagen en in de gevangenis gegooid zonder een normaal proces. Maar je zou toch zeggen: “Laat ze maar en maak dat je wegkomt”. En dat doet Paulus nu juist niet. Hij gaat verhaal halen omdat hij in zijn recht staat. Een Romeinsstaatsburger mocht niet zonder proces in de gevangenis worden gegooid en dat was wel gebeurd. Je kunt nu zeggen: “Je moet de minste zijn, wees blij dat je weer vrij bent”. Je kunt hier ook je recht halen en kennelijk is dat helemaal niet vreemd. En door alles heen merk je ook niet dat God het hier niet mee eens zou zijn.

Paulus eist het recht op. Onrecht is voor hem niet bestaanbaar. Natuurlijk weet hij heel goed dat hij gelijk heeft. En vast en zeker, als die leiders in de stad gewoon naar hem toegekomen waren en hem gewoon hadden verteld wat er mis was gegaan, dan hadden ook zij het Evangelie te horen gekregen, maar nu doen ze net alsof er niets gebeurd is. En ik geloof dat dit ook een voorbeeld is dat je niet al het onrecht over je heen hoeft te laten komen. Er is een wet, en ook christenen hebben die wet aan hun kant waar dat nodig is. En soms accepteren we veel te makkelijk dat ons van alles aangedaan mag worden. En dit is geen opstand tegen een regering, maar wel gewoon het recht dat je hebt ter sprake brengen. We hoeven ons niet passief in een hoek te laten drukken, maar ook wij mogen opstaan tegen het onrecht dat ons is aangedaan.

Gebed: Heer, het is niet heel eenvoudig om goed onderscheid te maken over waar we wel en waar we niet aanspraak mogen maken op het recht, maar leer ons wel dat we niet altijd alles over ons heen hoeven te laten komen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu