Hoe genadig ben jij?

Thema: Op pad met Paulus

“En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” (Handelingen 16:31)

Je zou je de vraag kunnen stellen hoe genadig je voor je vijanden bent. Nu heb je misschien helemaal geen vijanden, dus kun je je dat maar moeilijk voorstellen. En de kans is ook nog eens groot dat je heel vredelievend bent en zegt dat je eigenlijk nooit wraakgevoelens hebt. Dus ja, de vraag is of je antwoord kunt geven op de vraag hoe genadig je bent. Als je even meekijkt met Paulus en Silas dan hoef je niet eens echt vijanden te hebben, maar zijn ze er ineens. En wat doe je dan als zo’n vijand je ineens om genade vraagt, of misschien nog wel anders, wat doe je dan als je vijand zichzelf van het leven wil beroven?

Paulus en Silas waren natuurlijk niet bij iedereen populair gebleven. Verre van dat. Als je iemand van een demon bevrijdt, maar daardoor stoppen de inkomsten van haar meesters, dan kun je wel aanvoelen dat er niet heel vrolijk gereageerd wordt. Sterker nog, ineens hebben Paulus en Silas serieuze vijanden en komen ze in de gevangenis terecht. Ze komen niet zomaar in de gevangenis terecht, ze krijgen eerst nog flinke klappen met stokken en daarna worden ze overgeleverd aan de cipier van de gevangenis. En nu moet je niet aan het eind van het verhaal beginnen op het moment dat die cipier van zijn zelfmoord is weerhouden, je moet gewoon even de cipier zien hoe hij aan het begin van het verhaal is.

Nu staat daar niet veel over, maar iemand die een cipier was in die tijd, was echt niet zo’n lekkere jongen. Het was iemand die zijn gevangenen het leven niet beter maakte en omdat hij daarnaast een eventuele ontsnapping met zijn eigen leven moest betalen, zat hij er ook kort bovenop en dat was niet de meest lekkere manier. Je kunt er gerust vanuit gaan dat na de stokslagen, er ook in de gevangenis nog wel een klap is gevallen. En de manier van in het blok gezet worden is ook niet zachtzinnig gegaan. Dus met andere woorden, ook die cipier was niet de fijnste ontmoeting  voor Paulus en Silas en de vraag is, hoe kijk je dan naar zo’n man?

Dan komt het prachtige moment dat Paulus en Silas beginnen te bidden en beginnen om lofzangen te zingen. Daar werkt God doorheen. Het laat zien hoe krachtig aanbidding is in de geestelijke gewesten. Daar kunnen we heel veel over zeggen, maar daar is al veel over gezegd en neem het maar als conclusie mee: Zingen doet iets in de geestelijke wereld. Waar je nu vooral even naar moet kijken is naar de afloop van het verhaal. Er komt een aardbeving en alle deuren springen open. Wat zou jij doen? De meest normale manier is toch dat je er zo snel mogelijk vandoor zou gaan?

Het valt op dat Paulus en Silas dat dus niet doen. En kennelijk blijven ook de andere gevangenen nog even beduusd om zich heen kijken en op dat moment neemt Paulus direct de leiding. Niet om er zo snel mogelijk van door te gaan, maar het eerste wat hij doet is de cipier er van weerhouden om een eind aan zijn leven te maken. Begin je de vraag aan het begin wat meer te begrijpen over hoe genadig jij bent voor je vijanden? Die cipier was niet zo’n lekkere jongen en de ervaringen die Paulus en Silas hadden waren ongetwijfeld erg pijnlijk. Toch is Paulus genadig. Hij denkt niet: “Laat die kerel zich maar van het leven beroven, dan zijn we van hem af”. Paulus voorkomt de actie van de cipier en zegt dat iedereen er nog is.

Vervolgens komt die cipier naar hen toe en vraagt wat hij moet doen om zalig te worden. Kennelijk waren de lofliederen bij hem binnengekomen en was er het besef gekomen dat die Paulus en Silas toch wel erg bijzonder moesten zijn. En dan kun je nog een keer de vraag stellen hoe genadig je bent. Paulus had ook kunnen zeggen: “Zaligworden? Dan zul je ons eerst nog even om vergeving moeten vragen”. Paulus is helemaal niet met zichzelf bezig, hij doet wat hij moet en wijst hem genadevol de weg. En dat ondanks alle pijn die hij geleden had. Hoe genadevol wil jij zijn aan hen die jou pijn hebben gedaan?

Gebed: Heer, Paulus is een voorbeeld voor mij om genadevol te zijn, zo wil ik kiezen ook altijd te leven voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Exodus 34:5-9

5. Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer
9. en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

17 september 2021
14 september 2021
12 september 2021
09 september 2021
08 september 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu