Hoe genadig ben jij?

Thema: Op pad met Paulus

“En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” (Handelingen 16:31)

Je zou je de vraag kunnen stellen hoe genadig je voor je vijanden bent. Nu heb je misschien helemaal geen vijanden, dus kun je je dat maar moeilijk voorstellen. En de kans is ook nog eens groot dat je heel vredelievend bent en zegt dat je eigenlijk nooit wraakgevoelens hebt. Dus ja, de vraag is of je antwoord kunt geven op de vraag hoe genadig je bent. Als je even meekijkt met Paulus en Silas dan hoef je niet eens echt vijanden te hebben, maar zijn ze er ineens. En wat doe je dan als zo’n vijand je ineens om genade vraagt, of misschien nog wel anders, wat doe je dan als je vijand zichzelf van het leven wil beroven?

Paulus en Silas waren natuurlijk niet bij iedereen populair gebleven. Verre van dat. Als je iemand van een demon bevrijdt, maar daardoor stoppen de inkomsten van haar meesters, dan kun je wel aanvoelen dat er niet heel vrolijk gereageerd wordt. Sterker nog, ineens hebben Paulus en Silas serieuze vijanden en komen ze in de gevangenis terecht. Ze komen niet zomaar in de gevangenis terecht, ze krijgen eerst nog flinke klappen met stokken en daarna worden ze overgeleverd aan de cipier van de gevangenis. En nu moet je niet aan het eind van het verhaal beginnen op het moment dat die cipier van zijn zelfmoord is weerhouden, je moet gewoon even de cipier zien hoe hij aan het begin van het verhaal is.

Nu staat daar niet veel over, maar iemand die een cipier was in die tijd, was echt niet zo’n lekkere jongen. Het was iemand die zijn gevangenen het leven niet beter maakte en omdat hij daarnaast een eventuele ontsnapping met zijn eigen leven moest betalen, zat hij er ook kort bovenop en dat was niet de meest lekkere manier. Je kunt er gerust vanuit gaan dat na de stokslagen, er ook in de gevangenis nog wel een klap is gevallen. En de manier van in het blok gezet worden is ook niet zachtzinnig gegaan. Dus met andere woorden, ook die cipier was niet de fijnste ontmoeting  voor Paulus en Silas en de vraag is, hoe kijk je dan naar zo’n man?

Dan komt het prachtige moment dat Paulus en Silas beginnen te bidden en beginnen om lofzangen te zingen. Daar werkt God doorheen. Het laat zien hoe krachtig aanbidding is in de geestelijke gewesten. Daar kunnen we heel veel over zeggen, maar daar is al veel over gezegd en neem het maar als conclusie mee: Zingen doet iets in de geestelijke wereld. Waar je nu vooral even naar moet kijken is naar de afloop van het verhaal. Er komt een aardbeving en alle deuren springen open. Wat zou jij doen? De meest normale manier is toch dat je er zo snel mogelijk vandoor zou gaan?

Het valt op dat Paulus en Silas dat dus niet doen. En kennelijk blijven ook de andere gevangenen nog even beduusd om zich heen kijken en op dat moment neemt Paulus direct de leiding. Niet om er zo snel mogelijk van door te gaan, maar het eerste wat hij doet is de cipier er van weerhouden om een eind aan zijn leven te maken. Begin je de vraag aan het begin wat meer te begrijpen over hoe genadig jij bent voor je vijanden? Die cipier was niet zo’n lekkere jongen en de ervaringen die Paulus en Silas hadden waren ongetwijfeld erg pijnlijk. Toch is Paulus genadig. Hij denkt niet: “Laat die kerel zich maar van het leven beroven, dan zijn we van hem af”. Paulus voorkomt de actie van de cipier en zegt dat iedereen er nog is.

Vervolgens komt die cipier naar hen toe en vraagt wat hij moet doen om zalig te worden. Kennelijk waren de lofliederen bij hem binnengekomen en was er het besef gekomen dat die Paulus en Silas toch wel erg bijzonder moesten zijn. En dan kun je nog een keer de vraag stellen hoe genadig je bent. Paulus had ook kunnen zeggen: “Zaligworden? Dan zul je ons eerst nog even om vergeving moeten vragen”. Paulus is helemaal niet met zichzelf bezig, hij doet wat hij moet en wijst hem genadevol de weg. En dat ondanks alle pijn die hij geleden had. Hoe genadevol wil jij zijn aan hen die jou pijn hebben gedaan?

Gebed: Heer, Paulus is een voorbeeld voor mij om genadevol te zijn, zo wil ik kiezen ook altijd te leven voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu