Gratis reclame?

Op pad met Paulus  

“En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg.” (Handelingen 16:18)

Gratis reclame lijkt heel erg interessant. Het is toch mooi voordelig als je gratis promotie van je product krijgt? Ja, is dat zo? Kijk, als het door goede mond op mond reclame is, is er niets mis mee. Toch krijg ik er al vraagtekens bij als iemand mij zegt dat hij gratis aanbied om reclame te maken voor mij. Zomaar een paar vragen die bij mij opkomen zijn dan of ik mag zeggen wat er in die reclame staat en betekent dat echt dat er niet een addertje onder het gras zit? En eerlijk, de goeden niet te na gesproken. Zeker met Eindeloos Gelukkig gebeurt het echt wel eens heel goed bedoeld omdat iemand een bijdrage daarmee wil leveren aan het Koninkrijk. Toch, gemiddeld genomen is gratis lang niet altijd zo gratis als dat het lijkt. En Paulus kan daar wel over meepraten.

Paulus gaat namelijk opnieuw naar de plaats van gebed waar Lydia en de vrouwen altijd bij elkaar kwamen. Alleen nu is daar niet een vriendelijke en gelovige Lydia, er verschijnt ook iemand met een waarzeggende geest. In eerste instantie lijkt deze vrouw helemaal geen verkeerde dingen te roepen. Het is eigenlijk gewoon gratis reclame en dan blijkt wel dat gratis niet altijd even handig is. Deze vrouw loopt vele dagen achter Paulus aan en roept doorlopend dat Paulus en de zijnen dienstknechten van God, de Allerhoogste zijn, die een weg naar de zaligheid verkondigen.

Je kunt gelijk de vinger leggen bij ‘een weg naar de zaligheid’ alsof er meerdere wegen zouden zijn, maar dat is een toevoeging in de vertaling die er in het Grieks niet staat. Het woordje ‘een’ staat er namelijk niet. Een behoorlijk suggestieve vertaalkeuze dus. Je kunt dus niet zeggen dat het een halve waarheid is. Het is alleen wel verschrikkelijk irritant wat er gebeurt. Ook de intonatie weten we niet, maar ‘de weg naar de zaligheid’ als een soort reclamekreet klinkt dan misschien wel mooi in onze oren, maar of ook de inwoners van Filippi daar nu zo blij mee waren is maar de vraag. Sterker nog, je kunt je afvragen of het wel reclame is. Reclame is ook iets dat heel gevoelig is in wat je zegt of niet zegt. Ga maar eens naar een grote stad en vertel in de winkelstraat maar dat jij de weg naar de zaligheid verkondigt. Zeker weten dat men je boodschap zo exclusief vindt dat het afstoot als je de nadruk legt op het feit dat het Evangelie de enige weg is.

Het werkt hier zeker niet positief, niet in de boodschap, maar ook niet door het storende karakter van dit geroep. En misschien is Paulus ergernis ook nog wel op een ander gebied: De vrouw was in dienst van de vijand en ze bracht geld in het laadje van de occulte meesters van deze vrouw. Met andere woorden, door deze ‘gratis’ reclame door te laten gaan, houd je dan ook nog een bolwerk in stand dat je het liefst met de grond gelijk maakt. Voor Paulus en voor ons ligt er ook nog gewoon de opdracht om demonen uit te drijven. En dus voegt Paulus daad bij het woord. En even eerlijk, ik geloof niet dat je hier heel veel onderscheidingsvermogen voor nodig hebt, zeker niet omdat deze vrouw ongetwijfeld bekend was in de stad.

En als je dan ook nog eens het gevolg ziet van de handelswijze van Paulus, dan wordt hij opgepakt omdat de leer die hij verkondigt niet zou stroken met de Romeinse gebruiken. Zo reageert de vijand dus als hij verstoord wordt. En de grote vraag is of het in onze tijd beter is. Als ik de media soms lees die ook met grote letters kan vertellen wat wij op zondag in de kerk doen, dan is ook die gratis reclame maar zelden wenselijk en eerder een streek van de vijand dan ten dienste van het Koninkrijk. Onze tijd is niet anders en de vraag is of wij dat ook zo doorzien zoals Paulus en dan ook doorpakken waar dat nodig is, wat het ons ook kost. De lessen van Paulus zijn maar al te vaak ook voor ons lang niet altijd plezierig, maar bedenk dan dat onze vreugde straks pas echt begint als de overwinning compleet is en wij voor de troon onze Koning eeuwig zullen groot maken en dan ontmaskeren we nu de werken van de duisternis.

Gebed: Heer, geef mij altijd het onderscheidingsvermogen om te doorzien waar het echt om draait.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Exodus 34:5-9

5. Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
6. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
7. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.
8. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer
9. en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is trouw

Thema: God is…

“Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” (Exodus 34:6)

Wanneer ben je nu trouw? Die vraag, zeker als je daarover met betrekking tot God spreekt, is nog niet zo eenvoudig. Vaak, als we het over de trouw hebben van God, dan betrekken we die op hoe God omgaat met het verbond, met de afspraken die Hij maakte. Toch gaat trouw nog wel een stukje verder. Het gaat niet alleen om een afspraak waar Hij trouw aan is, het gaat ook om trouw aan wie Hij het belooft. Natuurlijk is dat een afspraak, maar als dat het is, zou trouw alleen maar een technisch en verstandelijk iets zijn.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

17 september 2021
14 september 2021
12 september 2021
09 september 2021
08 september 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu