Wenselijk gedrag

Thema: Op pad met Paulus

“Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was.” (Handelingen 16:3)

Wenselijk gedrag is niet populair in onze tijd. Sterker nog, als je altijd wenselijk gedrag vertoont, laat dat maar al te vaak iets zien over je identiteit. Als je identiteit afhankelijk is van wat je doet, dan ligt er een heel groot gevaar op de loer dat je omwille van er te mogen zijn, je altijd je aanpast aan de ander. Je wordt dan emotioneel afhankelijk. En ja, in het gebedspastoraat komen we dat heel vaak tegen. Mensen met een laag zelfbeeld, neigen heel snel naar wenselijk gedrag. Nu kun je dat radicaal afkeuren, maar dan heb je ook nog Paulus die ook nogal wenselijk gedrag lijkt te vertonen.

We kennen natuurlijk allemaal de uitspraak dat Paulus de Joden een Jood wilde zijn en de Grieken een Griek. Dat volgen we misschien nog wel, maar wat doe je nu met de actie van Paulus dat hij Timotheüs gaat besnijden? Dat is nogal een heftige beslissing. En wees eerlijk, op het moment dat je de brief aan de gemeente in Galaten leest is hij juist hier furieus over dat er gelovigen zijn die zich laten besnijden en hij noemt hen zelfs dwaas. En eigenlijk is dat nog een hele zwakke vertaling van wat hij werkelijk zegt. En nu kiest hij er hier voor om Timotheüs te besnijden, maar dat hoefde toch niet?

Er zijn een paar dingen die je goed in de gaten moet houden. In de eerste plaats is de besnijdenis voor Joodse jongetjes niet opgeheven bij de vergadering in Jeruzalem. Nu is dat bij Timotheüs iets lastiger omdat hij een Griekse vader en een Joodse moeder had. Maar vanwege zijn moeder zou hij dus Joods kunnen zijn. Een ander punt is de intentie waarmee Paulus er voor kiest om Timotheüs te besnijden. Het gaat hier niet, zoals in Galaten, om een voorwaarde voor het geloof. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Er is geen enkele relatie tussen het geloof van Timotheüs en Paulus en de noodzaak van de besnijdenis. Het enige dat er voor Paulus toe lijkt te doen is de toegang die hij wilde hebben tot de Joden in de plaatsen waar hij zou komen.

Je kunt wenselijk gedrag hebben uit angst. Omdat je bang bent dat je er niet mag zijn, handel je dan wenselijk, maar ten diepste is je handelen dan een handel uit angst. Later zal Paulus aan Timotheüs schrijven dat hij niet een geest van angst heeft gekregen maar een geest van moed, kracht en bezonnenheid. En hier in deze situatie speelt er bij Paulus geen angst, maar het is hier bezonnenheid. Richting God wil hij met deze besnijdenis niets doen of verdienen. Hij is niet bezig met een voorwaarde. Het enige dat hij hier doet is met bezonnenheid keuzes maken.

Het eerste dat Paulus altijd wilde was beginnen in de synagoge. Daar waar Gods uitverkoren volk was, daar begon hij altijd en pas als zij de deur in het slot gooiden, ging hij verder naar de heidenen. En juist dat was niet mogelijk als Timotheüs niet besneden zou zijn. Hij zou er gewoonweg niet inkomen. Het gaat hier dus niet om pleasegedrag van Paulus, maar het gaat hier om bewust en bezonnen gedrag om de deuren open te houden. Je kunt niet zeggen dat Timotheüs besneden had moeten zijn met een Griekse vader, maar als hij een rol krijgt om het Evangelie verder te brengen, samen met Paulus, dan is dit toch wel belangrijk.

Je mag wel iets doen wat wenselijk is in een situatie, zolang dat binnen Gods kaders blijft, al je er dan maar een bewuste keus over hebt gemaakt. Ik kies er soms ook voor om mijn taalgebruik aan te passen in een bepaalde gemeente, of ik kies ook om de liturgie letterlijk te volgen, terwijl als ik echt zou doen wat bij mij past, ik misschien wel veel vrijere vormen zou kiezen. Schiet ik daar iets mee op als daardoor er niet eens meer geluisterd wordt? Niet bepaald, dus kies ik soms heel bewust om aan te sluiten bij de doelgroep. En dan begrijp je ook hier dat Paulus het hier niet wil omdat dit onderdeel is van geloof, maar dat het om aansluiten bij de gemeenschap gaat. In de geest van bezonnenheid.

Gebed: Heer, leer mij bezonnen te zijn in waar ik voor kies en bewaar mij ervoor om vanuit angst te handelen en op die manier verkeerd wenselijk gedrag te vertonen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu