Opnieuw beginnen?

Thema: Op weg met Paulus

“Er ontstond daarom verbittering, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas Markus meenam en per schip naar Cyprus vertrok.” (Handelingen 15:39)

Gaat het dan nooit mis als je allemaal Jezus en Zijn Koninkrijk wilt dienen? Wat zou dat een mooi ideaal zijn, maar je hoeft niet zo heel ver om je heen te kijken om te ontdekken dat het in de kerk helemaal vaak niet ideaal is. Kijk alleen maar even hoeveel kerken wij in ons land hebben. Sommige dorpen hebben al meer dan tien denominaties, laat staan wat er in de grote steden te vinden is. En als je dan bedenkt wat de redenen zijn geweest om weer een nieuwe kerk te beginnen. Nu kun je zeggen dat dit hoort bij de tijd waarin wij leven en in zekere zin is dat ook wel zo. Het is dan nog steeds wel de vraag hoe God hier dan tegenaan kijkt. Tegelijk is het ook eerlijk om te zeggen dat het ook in de tijd van Paulus lang niet altijd zo soepel verliep dan je vaak zou denken.

Nu was het bij Paulus nog niet zo dat er gelijk binnen de kerk al allerlei stromingen kwamen, maar eenheid was er ook lang niet altijd. Al aan het begin hebben we het er over gehad dat Johannes Markus er de brui aan gaf en terug is gegaan naar Jeruzalem. Kennelijk zijn ze hem, tijdens de vergadering in Jeruzalem weer tegengekomen. Wellicht heeft hij opnieuw gevraagd of hij mee mocht, maar voor Paulus was dit niet meer bespreekbaar. En weet je, ergens baal ik misschien diep van binnen wel van Paulus. Juist deze houding kom ik in de kerk zo vaak tegen: Een keer fout, altijd fout.

Barnabas is veel genadiger. Hij wil Johannes Markus wel meenemen. Natuurlijk was er van alles misgegaan, maar na een langere periode heeft Barnabas er toch nog geloof voor. Hij gunt hem wel een nieuwe kans. Ik geloof, zonder dat er hier veel woorden aan gegeven worden, dat dit de houding hoort te zijn in de kerk. Is er een weg terug mogelijk, of sluiten wij die al veel te vaak heel snel af? Misschien is dat ook wel het gevolg van de vele kerken die zijn ontstaan. Uiteindelijk omdat dit ontbreekt: Iemand opnieuw laten beginnen. En we hebben allemaal redenen om te vinden dat bepaalde zaken onomkeerbaar zouden moeten zijn. Toch is dat maar de vraag. Zo redeneert de wereld om ons heen wel, maar een gemeenschap die van genade leerde leven, kan die ook zo denken?

De term ‘van genade leven’ is misschien wel zo uitgesleten dat we de echte diepte daarvan zijn kwijtgeraakt. God geeft je zelfs geen nieuwe kansen, maar God laat je opnieuw beginnen. En als daar dan verschil van mening over ontstaat wordt ineens duidelijk dat bitterheid ineens op de loer ligt. Misschien is het goed om nog een helder te hebben waar bitterheid vandaan komt. Dat komt voort uit onvergevingsgezindheid. Die verbittering werkt dan uit op allerlei niveaus.

Je kunt hier gerust de vraag stellen of Paulus hier Johannes Markus wel had vergeven. De bitterheid die er ineens is, roept serieus vragen op. En die bitterheid vindt dan zijn uitweg in de relatie tussen Paulus en Barnabas. En wat je zo vaak ziet gebeuren is dat er twee partijen, twee wegen kiezen en hun eigen weg gaan. Natuurlijk, God gebruikt het door op twee terreinen door te gaan met Zijn werk, maar dat is genade en genade alleen en dat zegt niets over de situatie tussen Paulus en Barnabas. En hoe vaak maakt verschil van omgaan met gevallen mensen niet dit soort keuzes. Soms werkelijk tot totaal nieuwe kerkgenootschappen of soms tot partijvorming in de gemeente.

Ik geloof dat dit korte stukje in het boek Handelingen er echt niet voor niets staat, dit staat er als een waarschuwing en zijn wij dan een kerk die in elke situatie laat zien te beseffen dat ook wij van genade leven en opnieuw mochten beginnen en geen enkel recht hebben op het oordeel. Wat zou de kerk dan anders zijn dan de wereld om ons heen.

Gebed: Heer, het is zo makkelijk te begrijpen wat er hier gebeurt, vooral omdat ook wij zo makkelijk niet de weg van Uw genade weerspiegelen, maar leer ons altijd ruimte te geven voor genade zodat er geen nieuwe kansen ontstaan, maar dat mensen opnieuw mogen beginnen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu