Spannende missie

Thema: Op pad met Paulus

“En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden.” (Handelingen 15:1)

Wat is eenheid? Dat was even een vraag die bij mij opkwam toen ik Handelingen 15 las. Een voor mij eigenlijk wel erg bekend hoofdstuk, omdat je tijdens je theologiestudie leert dat dit over het apostelconvent gaat. Als theologiestudenten moesten we de indelingen van alle Bijbelboeken kennen. Het hele 15e hoofdstuk is eigenlijk een bijzonder hoofdstuk in het Bijbelboek Handelingen, omdat het daar even niet over zending gaat, maar dat de apostelen bij elkaar komen in Jeruzalem omdat er verschil van mening was ontstaan. En daarbij stelde ik mijzelf bij het schrijven de vraag wat eenheid is. Betekent eenheid dat je het altijd met elkaar eens bent? Ik denk het serieus niet.

Eenheid is veel meer dat terwijl je verschillende inzichten hebt, je er toch met elkaar uitkomt. En reken dat de omstandigheden in Handelingen 15 niet mals zijn geweest. Het heeft echt wel even flink geknetterd. Er ontstonden even twee partijen die het flink oneens met elkaar waren. En wat wil je een kerk die net begint te groeien, met zoveel meningen, met zoveel nieuwe ontdekkingen en vormen, daar moet het soms ook gewoon even spannend zijn. Dat gebeurde daar, net zoals wij daar hier ook maar al te vaak last van hebben. En wat is dan de juiste keus?

Paulus en Barnabas worden geconfronteerd met de gemeente die uit heidenen bestond die tot geloof waren gekomen en toen waren er ineens ook ex-Farizeeërs die ook tot geloof waren gekomen. Je begrijpt wel hoe lastig dat geweest moet zijn. En Paulus heeft dat ook als geen ander begrepen. Als je later de brief aan de Galaten leest, dan blijkt hij hier makkelijker mee om te gaan dan nu in deze situatie. Eigenlijk loopt de discussie over de besnijdenis. De Joden die hier tot geloof waren gekomen eisten dat de heidenen die tot geloof waren gekomen ook besneden moesten worden.

Uiteindelijk gaan Paulus en Barnabas hiermee terug naar Jeruzalem om dit te bespreken met de broeders daar. Dit besluit konden ze niet zelf nemen. Opmerkelijk is dat er ook daar discussie ontstaat. De besnijdenis was voor de Joden van zo groot belang dat dit er eigenlijk bij moest horen. Dit werden dus voorwaarden die erbij zouden horen en het kon niet zonder. Of het echt een voorwaarde was is niet duidelijk, maar na geloof de besnijdenis toepassen in ieder geval wel.

Op de vergadering in Jeruzalem wordt het na een flinke discussie wel weer een eenheid. Geen besnijdenis voor de heidenen. En eigenlijk ook daarmee geen wettische regels voor de heidenen. Waarschijnlijk is het niet gegaan over de Tien Geboden, maar veel meer over alle voorschriften die God voor Israël had vastgesteld omdat Israël Zijn eigendom was als volk. In dat kader past ook de besnijdenis. Dat is iets dat helemaal uniek was voor Israël als volk. Dat was ook niet bedoeld voor heidenen die tot geloof kwamen net als heel veel van de sociale wetgeving en de voedselwetten. Je merkt ook dat er maar een paar regels overblijven en die gaan niet over de Tien Geboden. Dat gaat over de sociale wetten en de voedselwetten die speciaal voor Israël waren als Gods uitverkoren volk. Voor de heidenen blijft dan alleen over: Niets eten dat aan afgoden is geofferd, geen ontucht, het verstikte mag je niet eten en bloed mag je niet eten.

Wat maakt nu dat dit uiteindelijk kon gebeuren dat hier toch weer eenheid kwam? Het getuigenis van het geloof onder zoveel heidenen. God had door dat geloof duidelijk gemaakt dat die bijzaken geen rol speelden. En die vier dingen blijven gelden voor ons, terwijl voor Israël de besnijdenis en de sociale wetgeving niet wordt afgeschaft. Misschien is dat best nu even theoretisch voor je gevoel en toch leren we hier ook weer iets over de eenheid. Daar kom je alleen als je met elkaar blijft praten en daar kom je alleen als je terug durft te gaan tot de kern waar het echt om moet gaan. Dat moet je durven, maar zo blijf je alleen in eenheid verbonden, ook door allerlei verschillen heen en leidt de Geest je met elkaar om de kerk werkelijk bij de kern te houden. Dat was toen en nu ontzettend hard nodig.

Gebed: Heer, laat ons één zijn in wat U belangrijk vindt en laat ons elkaar begrijpen in ons verlangen voor de kerk van U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu