Aanbidding ontvangen

Thema: Op pad met Paulus

“En door dit te zeggen, konden zij de menigten er maar nauwelijks van weerhouden, aan hen te offeren.” (Handelingen 14:18)

Ben jij wel eens aanbeden? Nu kun je zeggen: “Nee, natuurlijk niet”, maar aanbidding hoeft niet eens altijd te betekenen dat iemand voor je knielt. Je kunt de vraag ook nog even omdraaien: “Heb jij wel eens iemand aanbeden”? Die vragen komen eigenlijk een beetje op naar aanleiding van wat er met Paulus en Barnabas gebeurt. Op het moment dat ze die kreupele man genezen, worden de mensen die er omheen staan helemaal dol en willen bijna offers gaan brengen aan Paulus en Barnabas. Misschien is dat nog wel een stap verder dan aanbidden. Al is het ook zo dat als je iemand aanbid, je die persoon ook iets geeft. Dat hoeft niet altijd iets fysieks te zijn, het kan ook aandacht of eer zijn.

Toch, als je een beetje probeert de denken vanuit de Griekse ervaringen met God, is de houding van die mensen in Lystre en Derbe wel een beetje te begrijpen. Zij geloven in een veelgodendom en dan komen Paulus en Barnabas daar en gebeurt er een wonder. Hun reactie maakt duidelijk hoe ze daar over denken. Ze denken dat de goden aan de mensen gelijk zijn geworden en dat de goden naar hen zijn afgedaald en dat op die manier het wonder is gebeurd. Ze zien in Paulus en Barnabas dus de belichaming van hun goden. Voor hun beleving aanbidden zijn ze dus geen mensen, maar hun goden die de gedaante van een mens hebben aangenomen.

Dat gaat voor ons natuurlijk wel heel erg ver, of je zou ook moeten geloven in goden buiten God. Het aparte is natuurlijk dat als Jezus hier was geweest en Hij deze man had genezen, dan had de uitspraak van die mensen nog geklopt ook. In Jezus is God gelijk geworden aan de mensen, daarom aanbidden we Jezus, Hij is God. De neiging om mensen als goden te vereren blijkt iets te zijn dat gebeurt op het moment dat er dingen gebeuren die niet te begrijpen zijn. Bovennatuurlijke dingen maken dit gedrag. Het laat dus zien hoe wij in elkaar zitten. En dat bedoel ik dus in positieve zin. Als er iets gebeurt dat wij niet in aardse begrippen kunnen duiden, beseffen wij dus dat dit is Goddelijks is.

Deze mensen kennen alleen God niet, maar alleen de afgoden. Zij denken dat hun goden, belichaamd door Paulus en Barnabas, deze genezing geven. Vandaar de vraag of jij wel eens aanbeden bent. De vraag is hoe jij dan reageert. De enige mens die aanbeden mag worden in Jezus, Hij is God. Ondanks dat Gods Geest ook in ons woont, worden wij nooit God en is aanbeden worden iets waar we direct afstand van moeten doen. Maar wees even eerlijk: Hoe fijn is het als mensen je aanbidden? En misschien niet gelijk als zijnde dat je God bent, maar wel als ze daardoor afhankelijk van je worden.

Voel je hoe dun dit lijntje maar is? Er zit bijna niets tussen dankbaar zijn als je iets voor iemand betekent en aanbidding ontvangen, zeker niet als je daar gevoelig voor bent. Dat is niet vreemd, want iets in ons verlangt daar al snel naar. Toch laten Paulus en Barnabas ons duidelijk zien wat je moet doen als mensen iets goddelijks in je denken te zien. Ze gaan namelijk in diepe rouw. Ze scheuren hun kleren, omdat ze het verschrikkelijk vinden dat zij als God worden gezien en niet God Zelf. Dat doet hen dus pijn. Als God iemand stuurt mag je God dankbaar zijn en ook dankbaar zijn dat diegene zich heeft laten sturen, maar iemand Goddelijke eer geven kan echt niet.

Maar besef wel dat als jij in Gods kracht tekenen mag doen van het Koninkrijk, dat dit gevaar wel op de loer ligt. Voor je zelf, omdat we nu eenmaal daar vaak wel gevoelig voor zijn, maar ook dat ongelovigen, die de echte weg naar God niet weten, heel makkelijk aan je blijven hangen alsof jij hun God bent. En als het goed is doet je dat pijn, want daardoor krijgt God niet de eer die Hem toekomt. En jij en ik, wij zijn gewoon mensen, net zoals hen die we iets van God mogen geven. En gewoon mensen zijn, betekent dat we niets meer of minder zijn. De grote vraag is of jij die plaats wilt innemen.

Gebed: Heer, ik wil nooit Uw eer ontvangen en ik wil gelijk zijn aan iedereen om mij heen en als U mij tot grote dingen in staat stelt, dan wil ik nog steeds mijzelf nooit verheffen boven de mens die ik ben.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu