Jaloers

Thema: Op pad met Paulus

“Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook.” (Handelingen 13:45)

Het zou wat zijn als de ongelovigen uit jouw dorp of stad tegen jou of je voorganger zeggen: Kom alsjeblieft volgende week terug met deze boodschap, we willen er meer van horen. Het eerst punt is misschien al wel dat wij de ongelovigen helemaal niet massaal lijken te bereiken. Tenminste, ik zie op zondag vooral gelovigen voor mij zitten. En dat is goed, want als gelovige moet je zeker ook opgebouwd worden, maar toch kan ik wel eens jaloers worden op wat er bij Paulus gebeurde. De Joden in de synagoge waren wel even nieuwsgierig naar de boodschap van Paulus, maar dan, na de stevige preek gaan zij de synagoge uit.

Er staat niet dat ze het op dat moment oneens waren met Paulus. Het lijkt meer dat ze doen wat wij op zondag na de dienst ook doen: Naar huis gaan omdat het klaar is. Want er waren ook vele Joden die Paulus en Barnabas volgden. Hoe dat precies is gegaan wordt niet helemaal duidelijk. Het lijkt er op dat een groot deel van de Joden toch wel zijn gaan geloven en als het dan een paar verzen later over de Joden gaat, dat het op dat moment meer de leiders van de Joodse gemeenschap zijn. Hoe het ook is, de eerst volgende sabbat, liep de hele stad uit naar de synagoge.

Wat is er gebeurd in die stad dat de heidenen, zonder aandrang kwamen luisteren en begonnen te geloven? Wij hebben het vaak over missionair zijn, maar dat was hier echt niet aan de orde. De eerste gelovigen zijn net een week geleden tot geloof gekomen. Kennelijk waren de woorden van Paulus zo duidelijk dat het velen heeft geraakt in hun hart. De een zal het tegen de ander hebben verteld en zo liep de hele stad uit. En Paulus? Heel eerlijk gezegd vind ik zijn preek nogal theologisch en gericht op de Joden in de stad. Paulus heeft niet anders gedaan dan verteld wat de gebeurtenissen zijn geweest met Israël en met Jezus.

Dat heeft heidenen geraakt. Ja, ik geloof dat we de boodschap van het Evangelie moeten brengen in een taal die iedereen begrijpt en ik geloof echt dat we moeten aansluiten bij onze doelgroep. Later doet Paulus dat ook heel duidelijk bij de Grieken, maar tegelijkertijd is ook gewoon waar wat waar is. En is het hier in eerste instantie vooral heel veel theorie en weinig zichtbaarheid als het over het Koninkrijk gaat. Dat is wel een les voor ons. Soms zijn we zo krampachtig bezig om alles zo aan te passen dat het gevoelsmatig goed overkomt en kunnen we de Geest ook daar mee in de weg staan. Veel belangrijker is dat je in elke situatie afstemt op Gods Geest om die boodschap te brengen die daar nodig is.

Daarmee is het niet klaar, want de weerstand onder de Joden wordt enorm. Ze beginnen de woorden van Paulus te ontkrachten en ze beginnen zelfs te lasteren. Ze worden boos omdat Paulus met het Evangelie naar de heidenen gaat. Zij vinden nog steeds dat God alleen met hen van doen mag hebben. Dan is Paulus duidelijk: “We zijn eerst naar jullie gekomen, maar jullie wezen het af en daarom zijn we nu doorgegaan”. Laat duidelijk zijn dat het Joodse volk altijd het Joodse volk zal zijn en dat wij nooit die plaats kunnen innemen, maar ik zie nu wel hetzelfde ook in de kerken regelmatig gebeuren. Gods onveroordelende liefde en aanvaarding wordt zo vaak afgewezen, misschien niet persoonlijk, maar wel in veroordeling naar anderen. Veroordeling naar anderen waardoor ze zich niet thuis kunnen voelen, terwijl God juist de outcast van de maatschappij binnen wil hebben. En als God dan aan ons voorbij gaat, omdat wij niet zo exclusief zijn als wij vaak denken?

Ik hoop dat jij hier geen last van hebt en dat jij geen oordeel hebt naar heidenen, naar ongelovigen die een levensstijl hebben waar echt wel iets op is aan te merken en dat jij zonder oordeel hun kunt aanvaarden omdat jij weet hoe jij aanvaard bent door God. En met elkaar ontstaat het verlangen om elke keer weer, meer van God te horen en meer van Zijn Koninkrijk te zien.

Gebed: Heer, leer mij altijd openstaan voor U, maar ook voor hen die van buiten komen en leer mij altijd ook hen te gunnen wat U mij hebt gegeven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu