Onverwachts gevraagd

Thema: Op pad met Paulus

“En na het voorlezen van de Wet en van de Profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan.” (Handelingen 13:15)

Stel je voor dat je zondag in de kerk zit. Er is gebeden en uit de Bijbel gelezen en er wordt aan jou de vraag gesteld: “Als er bij jou een woord van bemoediging is voor de gemeente, deel dit dan”? Hoe zou jij reageren? Voor de een kan dit echt een vraag zijn waarbij je denkt: Dat gebeurt toch niet. Als je in een wat vrijere gemeente zit is er wel eens ruimte om een woord of een beeld te delen. Maar stel dat het komende zondag specifiek aan jou wordt gevraagd? Eigenlijk is dat wat er bij Paulus gebeurde. Ze zitten in de synagoge en ineens komt deze vraag.

Het riep bij mij wel een paar vragen op. In de eerste plaats is de vraag of je met de mogelijkheid dat dit kan gebeuren in je achterhoofd naar de kerk gaat. Dat is dan wel nodig, want de vraag is natuurlijk ook nog eens de vraag om dat te delen wat God je dan laat delen. Het gaat er dus niet alleen om of dit kan gebeuren, maar ook de vraag als het gebeurt, of jij daar op kan reageren? Met andere woorden, ben jij er klaar voor om op zo’n vraag te reageren, maar ben je ook doorlopend zo afgestemd met God dat je weet wat je in welke situatie moet delen.

De andere kant is er ook nog. Degene die deze vraag stelde moet ook wel zeker zijn dat je zoiets kunt vragen. Ik heb zelf regelmatig op een vrije zondag een vraag gekregen om voor te gaan. Soms een telefoontje minder dan een uur voor de dienst en dan ook nog drie kwartier rijden. Dan heb je nog wel even tijd. Ik heb ook op een zondag in de kerk, terwijl het buiten enorm sneeuwde, weleens gedacht: Wat als ik nu gevraagd word om voor te gaan? Dan moet je er ook een manier van leven van maken dat je altijd zou kunnen reageren.

Ondertussen denk jij misschien: Ik ben toch geen voorganger, dus heb ik dit toch niet. Het is maar de vraag of je voorganger moet zijn om in zo’n situatie terecht te komen. Het punt is misschien ook wel dat wij dit niet zo gewoon zijn. In die tijd, zeker als gast in een synagoge, was dit betrekkelijk normaal. Het zou dus goed kunnen dat Paulus op zijn stoel zat en wist dat deze vraag zomaar kon komen. Als je leest wat Paulus dan zegt, dan komt er niet alleen een stukje Evangelie, maar hij deelt gelijk maar even de hele geschiedenis van Israël en Gods plan met Israël.

Als wij zouden willen dat God op deze manier ook in onze tijd profetisch door gelovigen kan spreken, dan zijn er een paar dingen nodig, die ik je, op weg met Paulus even wil meegeven. Hoe is het met onze Bijbelkennis gesteld? Ik heb al heel vaak ervaren dat in dit soort situaties Bijbelkennis zo belangrijk is. Je kunt het dan niet uitgebreid voorbereiden en dus moet je durven vertrouwen op Gods leiding, maar ook op de eerder opgebouwde kennis. Het tweede dat ik je wil meegeven is de vraag of je altijd afgestemd bent op Gods stem? Dat heb je nodig om direct te kunnen reageren als je ook direct moet reageren. Dan weet je op dat moment of je moet reageren en met welke boodschap je moet reageren.

En de andere kant, van de vrager, wil ik je meegeven of je ook dan Gods stem verstaat en daar scherp op kunt zijn als God je duidelijk laat zien wie er een woord van bemoediging moet spreken. En trek deze dingen dan ook gerust maar breder dan alleen in de kerkdienst. Laat deze houding, van twee kanten ons meer eigen zijn, zodat God ook op deze, onverwachte manier kan spreken. En laat er ook ruimte zijn in de eredienst dat God zo kan spreken.

Gebed: Heer, Paulus lijkt niet erg van slag te raken als hij op deze manier, onverwachts, Uw boodschap deelt. Voor ons misschien erg ongewoon, maar als U op een voor mij ongewone manier toch wilt spreken, wil ik wel beschikbaar zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu