Teleurgesteld in afhakers

Thema: Op weg met Paulus

“En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Pafos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamfylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem.” (Handelingen 13:13)

Het is een beetje afhankelijk met hoeveel toewijding je voor de Heer werkt, maar als Hij echt op de eerste plaats staat en de afspraken in je agenda met God echt serieus zijn, dan zijn er ook momenten dat je toch wel eens teleurgesteld kunt raken. Zelfs in de kerk. En ik moet je eerlijk zeggen dat het vergelijken voor mij erg lastig is. Als je een fulltime bediening in Gods Koninkrijk hebt, kun je dat namelijk nooit vergelijken met de vele vrijwilligers. Er is wel een zin die mij vanuit mijn opleiding is bijgebleven. Een docent gemeenteopbouw zei altijd: Het werk van vrijwilligers in de kerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Met andere woorden: Ook als het vrijwillig is blijf je wel trouw aan de afspraken die je maakte.

Door de jaren heen heb ik al vaak gezien hoe het mogelijk was om met een groep mensen ergens vol enthousiasme aan te beginnen, maar dan ineens bleven mensen toch weer weg. Het gevolg was dat je altijd het gevoel bleef houden de boel altijd maar weer aan te moeten slingeren. En dit is helemaal geen klaagzang, het is soms gewoon zoals het is. En als je met Paulus mee op pad gaat, dan zijn er ook telkens van dit soort momenten. Het zijn soms maar zinnetjes die er een beetje tussendoor staan. Paulus gaat verder op weg, van Pafos naar Perge, maar, staat er dan, Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem.

Het gaat hier over Johannes Markus en later merk je bij Paulus dat hij hier heel erg teleurgesteld over geweest moet zijn. Een paar hoofdstukken verder wil Barnabas hem toch weer meenemen, maar Paulus begint er dan niet meer aan. Het gevoel dat iemand zomaar er de brui aan geeft en dat hij niet echt betrouwbaar is, dat zomaar ineens kan gebeuren, dat wil Paulus niet nog een keer. En het is begrijpelijk, want eerlijk is eerlijk, als je in de frontlinie staat, dan heb je elkaar ook echt nodig. Dan kan het niet zo zijn dat er zijn die ineens afhaken.

Er is hier geen reden bekend en ja, er zijn echt wel gegronde redenen om te moeten stoppen. Wat wel opvalt is dat heel veel ambtsdragers en oudsten in de kerk tegenwoordig wel veel makkelijker stoppen dan vroeger. Vroeger diende je gewoon je jaren uit en als het dan toch erg moeizaam was, dan diende je je periode in ieder geval nog uit. Wat ik zie zijn steeds meer mensen die na twee jaar al stoppen. En nogmaals, er zijn echt gegronde redenen waardoor dit echt moet.

We zijn begonnen met het thema roeping. Dat is echt een houvast in moeilijke tijden: God heeft je geroepen en dan weet je dat Hij achter je staat. Maar hoe zit het dan als het echt moeilijk wordt? Als het echt blijkt dat dienen in Zijn Koninkrijk ook echt een investering is? Ook in tijd en ook in dingen die dan misschien niet kunnen? Als Johannes Markus hier afgehaakt was met echt een gegronde reden, dan had dit nog wel gekund, maar gezien de latere opmerkingen van Paulus lijkt dat niet aan de orde te zijn geweest.

Er liggen twee vragen bij dit gebeuren. De eerste is de vraag over toewijding en hoeveel de investering in Gods Koninkrijk je mag kosten. Mag daar iets in zijn van Paulus die alles ervoor heeft opgegeven? En nee, dat vraagt God lang niet altijd van ons, maar mag de investering er zijn? En de tweede vraag is een vraag als je Paulus herkent. Hoe ga je dan om met die teleurstelling? Ga je dan bij de pakken neerzitten of pak je toch door? Paulus doet namelijk dat laatste. Hij gaat door met waar hij voor geroepen is. In direct de volgende zin staat dat Paulus en degenen die bij hem waren, het land door gingen. Met andere woorden: Ze laten zich, ondanks de teleurstelling niet afremmen. En ook dat is iets waar we ook over mogen nadenken.

Gebed: Ergens met U en voor U aan beginnen is mooi, maar geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Laat dat telkens op mijn hart liggen en als ik, aan de andere kant, soms teleurgesteld wordt, laat mij daar dan niet in blijven hangen, maar blijf mij aanvuren door Uw Geest.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu