Heilig verontwaardigd

Thema: Op pad met Paulus

“Maar Saulus (die ook Paulus [genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan.” (Handelingen 13:9)

Hoe scherp mag je zijn als je in dienst van Jezus staat? Wij neigen er tegenwoordig, veel meer dan vroeger naar om vooral te benadrukken dat je er mag zijn en dat je altijd welkom bent bij Jezus. Als je een aantal decennia terug kijkt was dat wel anders in de kerk. De oordeelsklanken konden zich toen nog wel eens opstapelen. Maar dat kun je tegenwoordig niet meer maken. En toch voel ik mij er soms heel erg ongemakkelijk bij. Dat gevoel dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt hoe je bent bij Jezus. Ik begrijp natuurlijk ook de andere kant waar mensen zich probeerden op te knappen juist vanwege die oordeelspreken. De spannende vraag is wel geworden hoe eerlijk je nu eigenlijk mag zijn.

Eigenlijk lijkt het erop dat Paulus op het moment dat hij voor het eerst echt op pad is, dat hij aan een rustige missie is begonnen. Ze hebben Paulus nog de handen opgelegd en daarmee nog een keer hem vervuld met de Heilige Geest, er is nog een keer gevast, misschien wel om duidelijk te krijgen wat de route is die Paulus en Barnabas moeten gaan, maar uiteindelijk gaan ze dan op pad en komen aan op Cyprus. Daar lijkt het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Als je het eerste avontuur leest, lijkt er zelfs geen tegenstand.

Wat opvalt is dat Paulus eerst naar de synagoge gaat. Hij begint waar hij moet beginnen, in de kerk van dat moment. Als je naar de ervaringen kijkt van de apostelen met de Joden dan is dit niet de meest bemoedigende plaats om te beginnen en ook Paulus wist daar al genoeg van. Juist zijn eigen volksgenoten hadden hem naar het leven gestaan. Ondanks dat kiest Paulus er toch om in de synagoge te beginnen. En les ook wel voor ons om juist daar te beginnen waar je misschien al zoveel geloof hebt zien uitblussen. Wij zijn geneigd om liefst maar een nieuwe kerk te maken waar we ons thuis voelen. En daar is niet altijd iets mis mee, maar de vraag is wel eerlijk of wij het nog een investering waard vinden om juist daar te beginnen, waar we al zo vaak teleurgesteld zijn.

Het valt op dat er vanuit de synagoge nu niet direct weerstand is, die komt er pas als ze het eiland overtrekken en daar een tovenaar ontmoeten van Joodse afkomst. Hij heet Barjezus, maar hij heeft ook nog een vetaalde naam, Elymas. Op het moment dat Paulus en Barnabas buiten de synagoge zijn en op het punt staan om de stadhouder voor Jezus te winnen, verschijnt deze tovenaar op het toneel en dreigt de stadhouder het geloof te onthouden.

Dan komt de vraag wel even op: Mag zo iemand er zijn zoals hij er is? Je bereikt er toch niets mee als je hem de waarheid zegt en je hem kwijtraakt voor het Evangelie? En toch is dit maar de vraag. Je mag best weten dat ik het soms ook heel lastig vind om een grens aan te geven. Soms wil je gewoon iemand echt niet afstoten, maar wat is er in deze man gaande? Als het een tovenaar is, dan moeten er ook duistere krachten aan het werk zijn. Dat kan niet anders. Al is ook dan die grens een lastige, want ook na bepaalde zonden kan de duivel behoorlijk wat ruimte bij iemand innemen.

Toch pakt Paulus hier heel stevig door en het lijkt te zitten in dat ene zinnetje: “Maar Paulus, vervuld van de Heilige Geest”. Ken jij dat gevoel dat er van binnen iets ontstaat van heilige verontwaardiging? Die momenten dat je weet omdat je het weet en voelt omdat je het voelt dat iets echt klaar moet zijn? Dat moment moet Paulus hier bereikt hebben en in niet mis te verstane woorden legt hij Barjezus het zwijgen op. Sterker nog, hij spreekt een vloek uit waardoor hij zelfs blind wordt. De stadhouder komt door dit alles juist tot geloof.

Misschien voelt dit verhaal als een overduidelijk voorbeeld van duisternis, maar als je er gewoon bij had gestaan, was dat waarschijnlijk helemaal niet zo duidelijk. Gods Geest geeft onderscheidingsvermogen, maar de grote vraag is nog een andere: Durven wij nog heilig verontwaardigt te worden als het Koninkrijk van Jezus echt geweld wordt aangedaan en durven we dan onze open en liefdevolle houding soms ook even los te laten om echt duidelijk te zijn dat er grenzen zijn. En ja, dat maakt het op pad zijn met Paulus tot een avontuur waar je nooit vooraf alles al duidelijk over zult hebben, maar waar je je steeds meer zult moeten laten leiden door Gods Geest, soms ook in je emotie.

Gebed: Heer, ik bid U om inzicht om door te pakken waar dat moet en om liefdevol nabij te zijn waar dat mogelijk is.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'




Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu