Roeping als fundament onder je bestemming

Thema: Op pad met Paulus

“En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” (Handelingen 13:2)

Wat is de meest sterke basis om iets te gaan doen in je leven? Ik ben er van overtuigd dat er één ding is dat elke andere basis overtreft. Als je weet dat God je voor een bepaalde taak heeft geroepen! Er is niets dat meer houvast geeft dan dat. Hoe dat komt, heeft natuurlijk alles te maken met Wie God is. Natuurlijk is het dan ook wel belangrijk om zelf echt op God te durven vertrouwen, maar als er Iemand is Die echt betrouwbaar is, dan is het God. En als Hij je roept voor een bepaalde taak, dan weet je dat er altijd Iemand achter je staat die jou nooit zal laten vallen.

Vroeger dacht ik altijd dat alleen predikanten een roeping hadden. Tot ik ooit ergens aan een baan begon waar ik God niet heel erg bij betrokken had. Ik stapte heel snel over van de ene baan naar de andere en al die jaren heb ik in die baan nooit het gevoel gehad dat ik op mijn plek was, terwijl de baan die ik er voor had opgegeven een baan was die mij in de schoot was gevallen bij een dreigend ontslag vanwege te weinig werk. Maar je bent nog jong en je denkt over zoveel dingen niet zo serieus na. Daarna ben ik mij altijd bewust geweest dat je eigenlijk, ook in een gewone baan, roeping van God moet ervaren. Niet als iets strengs, maar dan weet je dat God achter je staat, ook als het lastig wordt.

Als je Paulus volgt, lees je door alle gebeurtenissen heen dat het leven voor hem zeker niet altijd over de toppen van het geloof is gegaan en dat er ook momenten waren dat het echt heel moeilijk en lastig was. Er zijn bedreigingen en gevaren geweest, er is tegenslag geweest en er zijn momenten van twijfel geweest. Lang niet alles is beschreven wat Paulus op zijn zendingsreizen heeft meegemaakt, maar alleen al als je denkt aan het moment dat hij niet wist hoe hij verder moest en de Geest hem tegenhield. Er is één ding dat voor Paulus heel krachtig is geweest. Zijn echte bediening had een begin.

Dan heb ik het niet over zijn bekering, dat was ook een begin, maar niet een begin van zijn grote bediening. Er komt een moment, nadat Barnabas hem heeft opgehaald en heeft meegenomen naar Antiochië. De gemeente waar hij dan in terecht is gekomen is kennelijk altijd zoekend geweest naar Gods wil en hadden hiervoor ook periodes van vasten. In een van die periodes sprak God heel duidelijk dat de gemeente daar Paulus en Barnabas moesten afzonderen voor het werk waartoe God hen geroepen had. Eindelijk komt er een einde aan het wachten van Paulus, eindelijk kan hij echt beginnen aan dat waar God hem jaren geleden al had geroepen.

God spreekt en geeft een opdracht en juist op die opdracht van God Zelf kunnen Paulus en Barnabas altijd op terugvallen. Zo begint het grote werk als de echt de wijde wereld intrekken met het Evangelie. Dit is wat je nodig hebt als je niet wilt twijfelen aan je bestemming: God die je zegt dat het tijd is om te gaan. Roeping is niet alleen het sturen van je levensweg, maar het is juist ook je houvast in tijden dat het echt niet eenvoudig is, maar waarvan je wel weet dat God je heeft geroepen.

Je hoeft niet zoals Paulus te zijn, je mag gerust het minste werk in aanzien doen, als je maar weet dat dit Gods bestemming is. Niet iedereen hoeft een evangelist te zijn, als God jou roept in de zorg, dan dien jij op de plek die God voor jou heeft bestemd. En juist als het dan moeilijk is, dan ligt daar altijd nog de roeping van God onder. En als je dan niet weet hoe je soms verder moet, is dat ook je gebed. Ik bid echt wel eens: “Heer, als U wilt dat ik hier niet blijf, laat mij dan Uw weg zien”. En eerlijk gezegd bid ik het als het moeilijk is ook wel eens andersom: “Heer, als ik hier echt moet blijven, doen moet U mij echt helpen, als dit Uw plek voor mij is, dan…”

Dat heeft niets met het dwingen van God te maken, maar naar het doorlopend zoeken naar Gods plan met je leven en als je dan weet dat God je stuurt, dan ligt er een basis onder je bestemming die onwankelbaar is.

Gebed: Heer, maak mij U bedoeling bekend, leer mij om Uw roeping te verstaan en te volgen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu