Onzichtbaar om te rijpen

Thema: Op pad met Paulus

“En Barnabas vertrok naar Tarsis om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië” (Handelingen 11:25)

Als je probeert om Paulus te volgen in het boek Handelingen dan lijkt je even zijn spoor bijster te raken. Het aparte is dat je hem dan ineens in Antiochië weer lijkt tegen te komen. Het laatste dat we gehoord hebben was dat hij in Jeruzalem was. Als je dat even verder leest blijkt dat, nadat ze geloofden dat de bekering van Paulus echt was, ze hem naar Tarsis hadden gestuurd. En dan wordt het ineens helemaal stil en gaat het een paar hoofdstukken over Petrus. En Paulus dan?

Dit zou wel eens een periode geweest kunnen zijn waar Paulus wel deed wat zijn hand vond om te doen, maar dat een echte doorbraak in zijn bediening er nog niet was. Het echte plan, zoals God dat had laten weten aan Ananias die Paulus moest opzoeken, was nog niet in beweging gekomen. En soms is er een tijd van wachten voordat God echt je in je volle bediening zet. Is dat fijn? Lang niet altijd, maar Paulus horen we er verder niet echt over. Het is wel duidelijk wat hij in die tijd heeft gedaan. En ondanks dat het maar een paar hoofdstukken stil is geweest rond Paulus, moeten we er misschien wel vanuit gaan dat er jaren hebben tussen gezeten en dat hij voor de apostelen in die tijd echt uit beeld is geweest.

We lezen dat Barnabas op een gegeven moment in Antiochië terecht komt. Dat komt nog door wat er met Stefanus is gebeurd. Daardoor zijn de gelovigen alle kanten heen verspreid. En Barnabas is vanuit Jeruzalem naar Antiochië gestuurd om de gelovigen daar te ondersteunen. En terwijl hij daar is, gaat hij naar Tarsis om Paulus te zoeken. Dat laat zien dat er in de ontwikkeling van Paulus’ bediening niet veel meer is gebeurd. Later schrijft Paulus zelf in de brief aan Galaten dat hij in die tijd in zijn geboortestreek het Evangelie verkondigde. Niet zo groots als je zou denken als je gewoon de verhalen uit Handelingen over Paulus zou lezen. Dan heb je altijd het idee dat Paulus een bijzondere persoon is. Dat is hij geworden door te beginnen met trouw te zijn op de plaats waar hij terecht was gekomen. En dat was in zijn geval in zijn eigen geboortestreek.

Is Paulus de man die zoveel zendingsreizen heeft gemaakt? Jazeker, maar er is daarvoor een periode van wachten geweest. Niet een passief wachten, want hij verkondigde wel het Evangelie, maar pas na dit wachten begint het echt. Ik geloof echt dat wij soms van de Heer een rijpingstijd krijgen voordat we aan de volgende fase in ons leven mogen beginnen. Soms zit je lang op een plaats vast waarvan je je afvraagt wat je er doet. Maar juist die periodes in de Bijbel gebruikt God altijd voor dat wat Hij daarna voor je in petto heeft. Dat zie je bij Mozes en bij David ook. Een periode van wachten is ook een voorbereidingstijd voor de grote dingen die nog gaan komen.

We lezen niet van Paulus dat als Barnabas hem ophaalt dat hij hier moeite mee heeft gehad. Hij was gewoon trouw in de kleine dingen tot het moment dat God hem aanstelde voor de grotere dingen. En dat werd groot, maar dat kon alleen met die bagage in zijn rugtas die hij verzamelde in die tijd dat hij onzichtbaar was voor ons. En ik geloof dat ik je hier vandaag mee mag bemoedigen als jij je afvraagt waarom je al zolang wacht. Gods plan staat niet stil, ook als lijk jij op dit moment nog niet in dat plan je plek te hebben gekregen, maar Gods plan is ook Zijn voorbereiding met jou voor de grotere dingen die nog komen. En die komen op het moment dat God zegt: “Nu is het tijd, zendt hem uit”.

Gebed: Heer, soms begrijp ik niets van al dat wachten van U, maar help mij te geloven dat U mij voorbereidt op dat wat komen gaat.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu