Mentorschap

Thema: Op pad met Paulus

“ Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat Hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus.” (Handelingen 9:27)

Weet je wat ik in de kerk vaak mis? Iets van mentorschap voor jonge gelovigen. Het zou kunnen dat jij in een gemeente zit waar dit heel goed is geregeld, maar gemiddeld genomen is de praktijk anders. Dan zie je jongeren tot geloof komen en dan? Of iemand die zijn leven lang twijfelde of het voor hem wel kon komt tot geloof en wat dan? Bij de laatste is de kans groot dat er mensen zijn die opnieuw de twijfel van het geloof beginnen te verheerlijken en hij  die van zijn twijfel af was, wordt het weer aangepraat. En bij die jongere die tot geloof komt, gaat er vaak door allerlei enthousiasme ook van alles mis.

Een van de meest pijnlijke opmerkingen die ik door de jaren heen hoorde was een ambtsdrager die reageerde op een aantal jongeren dat tot geloof was gekomen met de woorden: “We zullen over 25 jaar nog wel eens zien wat er van over is”. Als dat de houding is, dan heb je net zoiets als dat Paulus meemaakte. En in Damaskus was het uiteindelijk zover gegaan dat Paulus moest vluchten. Dan komt hij uiteindelijk in Jeruzalem en daar zou je toch zeggen dat het wel goed moet gaan. Als er ene plaats is geweest waar Joden tot geloof in Jezus kwamen dan was het daar. Je zou zeggen dat het daar de orde van de dag was. En toch als Paulus aankomt in Jeruzalem zijn alle volgelingen van Jezus daar bang voor hem.

Ook daar bleek het heel lastig te zijn om te geloven dat iemand zo’n totale omkeer in zijn leven meemaakte. En ook daar houden ze afstand. En dan staat er dat ene zinnetje waar je zo aan voorbij zou lezen: Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede. Barnabas zet Paulus in zijn schaduw en kennelijk had Barnabas gezag in Jeruzalem dat ze hem wel durfden te geloven wat hij over Paulus vertelde. Paulus mag in de schaduw van zo iemand dus beginnen. En later zullen we wel zien dat zij ook samen op pad gestuurd worden door God. Dan lees je niets van dat de een meer is dan de ander. Er moet dus ook wel iets van gelijkwaardigheid zijn geweest, maar in deze fase staat Barnabas garant voor Paulus.

En natuurlijk, mijn voorbeeld van die jongeren die tot geloof kwamen, staat in geen verhouding met wat de eerste christenen meemaakten in Jeruzalem. En toch merk ik dat ik iets van Barnabas ben gaan begrijpen. Barnabas nam hem onder zijn hoede, dat maakt duidelijk dat Barnabas die keus maakte. Er staat niet dat hij onder de hoede van Barnabas werd geplaatst of dat Paulus dat heeft gevraagd. Barnabas doet dat zelf, het is zijn eigen keus. Er staat niet bij op welke manier Barnabas die keus maakte, maar ik merkte dat er bij mij iets van heilige woede ontstond en terwijl ik dacht: Als je inderdaad 25 jaar afwacht in plaats dat je iemand helpt groeien, dan blijft er inderdaad niets over.

Weet je wat echt helpt? Als je als gelovige die jonge gelovigen gewoon opvangt en dat je hen onder je hoede neemt. Niet om hun geloof te controleren, maar juist om hun geloof te bevestigen en hen te helpen om in die eerste fase niets te laten roven wat God heeft gegeven. Dat mentorschap, dat is belangrijk. De Barnabassen die zeggen: “Ik neem er wel een paar onder mijn hoede”. Dan mag je ze beschermen tegen overenthousiaste acties of onbezonnen keuzen en mag je hen tegelijk ook de ruimte geven om op hun eigen manier te leren wandelen met God en als er dan kritiek komt, dan ken je die gelovigen van heel dichtbij en kun je ook eerlijk delen wat je van Gods werk in hen hebt gezien. Wil jij een Barnabas zijn voor die gelovigen die aan het begin staan?

Gebed: Heer, ik dank U dat U gelovigen niet in het luchtledige laat aantobben, maar dat er ook Barnabassen mogen opstaan die hen een stukje op weg helpen. En dat wil ik graag doen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu