Gods kracht hoef je niet te verdedigen

Thema: Op pad met Paulus

“En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze Naam aanriepen, uitroeide, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen?” (Handelingen 9:21)

Er moet voor Paulus, aan het begin van zijn bediening ook wel een vraag geweest zijn, die jij wellicht ook herkent: Geloven ze mijn woorden wel? Ik ken jouw levensverhaal niet, maar ik weet wel dat satan er alles aan doet om je hierover te laten twijfelen. Zo werkt hij gewoonweg. Of hij laat je denken dat iedereen jouw zwarte bladzijdes van je leven kent, of hij laat je geloven dat jouw verleden een beperking zou zijn om het Evangelie te brengen. Ook voor Paulus zal dit op bepaalde momenten een rol gespeeld hebben.

Zoiets hoeft helemaal al niet te voelen alsof satan daar een rol in speelt. Want wees eerlijk, met een beetje nuchter redeneren begrijpt iedereen wel dat als je eerst de christenen hebt vervolgd en je dan ineens je bij hen aansluit, dat dit heel verdacht overkomt. Ik zag afgelopen tijd een artikel op een bekende christelijke opiniepagina over iemand die uit het Midden Oosten was gevlucht en nu in Nederland is, maar eigenlijk het land weer uit moet. Alleen is die persoon hier in een internationale gemeente tot geloof gekomen en wil de overheid het niet geloven dat dit geloof echt is. Dus willen ze hem terugsturen, men denkt dat het een trucje is.

We kennen deze verhalen natuurlijk al langer, maar de vraag is misschien in de eerste plaats wel hoe jij zelf omgaat met iemand die tot geloof gekomen is, terwijl de overheid zijn verblijfsvergunning niet wil verlengen, terwijl hij in gevaar komt als hij nu terug zou moeten. Geloof jij dat dat die bekering oprecht is of zou het een trucje kunnen zijn zodat die persoon een verblijfsvergunning krijgt? Ik kom christenen genoeg tegen die het niet geloven dat dit echt is. En is dat vreemd? Nee, niet persé, want ergens blijf je dus kritisch. De vraag is misschien ook wel in hoeverre je geloof kunt faken.

Paulus zat eigenlijk ongeveer in dezelfde situatie. Er zijn christenen in Damaskus die het allemaal lastig konden plaatsen, maar er waren ook Joden die in verwarring kwamen op het moment dat Paulus radicaal Jezus ging verkondigen. Hoe overtuig je christenen dat het echt is, wat er in jouw leven is gebeurd? En hoe ga je om met tegenstanders die vanwege wie je bent, je liefst uit willen schakelen? Het antwoord van Paulus is behoorlijk duidelijk. Hij geeft op die vraag namelijk geen antwoord.

Paulus doet maar één ding: Hij begint vorm te geven aan zijn roeping door te gaan preken. Hij verkondigt in de kerk van toen, wie Jezus is. En natuurlijk doet dit van alles met degenen die hem hoorden. Dat is logisch, maar het lijkt niet dat Paulus zich daar erg druk over maakt. De enige manier is doen wat je roeping is: Verkondig het Evangelie. Weet je waar wij vaak last van hebben? Wij willen vaak bewijzen dat wat we doen echt is. Wij zijn zo makkelijk bezig om onszelf te verdedigen. Ik weet zelf toen ik, naast het preken van Jezus, ook de kracht van de Heilige Geest een steeds belangrijkere rol begon in te nemen, dat ik alles probeerde te verdedigen. Dat doet Paulus juist niet.

Het enige dat Paulus doet is wat hij moet doen en de rest gebeurt vanzelf. En hoe komt dat? Heel eenvoudig, er is kracht in de Naam van Jezus. Waar je Zijn Naam preekt, brengt of uitdeelt, daar moet jij niet bezig zijn met het te verdedigen, maar laat God Zelf er Zijn kracht en autoriteit maar aan verbinden. Dan kun jij gewoon gefocust blijven op waar je voor bent bedoeld en bewijst het Woord en het Evangelie van het Koninkrijk Zichzelf wel. Er gebeurt namelijk iets als je in de Naam van Jezus stappen zet. Dat geeft ontspanning en dat helpt je om gewoon te blijven doen wat je moet doen. Je mag het Evangelie verdedigen, maar je handelen in de Naam van Jezus hoef je niet telkens verantwoording over af te leggen.

Gebed: Heer, leer mij geloven dat Uw Woord kracht in zichzelf heeft en dat ik dat niet hoef te verdedigen, maar alleen hoef te verkondigen en door te geven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu