Ben jij er klaar voor?

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En plotseling kwam er uit de hemel een geluid van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.” (Handelingen 2:2)

De vraag of jij er klaar voor bent, om de bediening van Jezus te willen dragen, moet je niet te snel willen beantwoorden. Weet je waarom niet? Omdat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het totaal anders gaat dan dat jij en ik vaak denken. Stel je voor dat God echt met volle kracht over je komt en door jou heen gaat werken, ben je daar dan klaar voor? En misschien is er een vraag die nog directer is: Ben jij beschikbaar? De discipelen moesten van Jezus nog even wachten. Tussen het laatste onderwijs van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest zat tien dagen. Wat denk je, zouden ze beschikbaar zijn geweest als ze alles hadden geweten wat wij nu weten?

Wat ik bedoel is dit: Wij weten wat er op de Pinksterdag is gebeurd, maar de discipelen zaten ergens op te wachten, maar ze wisten niet waarop. En als het dan zover is, dan staat er niet een plaatsvervanger van Jezus, die op Jezus leek. De plaatsvervanger die Jezus beloofde was niet eens zichtbaar. Maar Hij was er wel. En de voorzegging van Jezus dat de Geest in hen zou komen wonen, dat klinkt toch best nog wel rustig en kalm. Maar dan komt de Pinksterdag. Ze zijn met elkaar en ze zijn eensgezind. Dat is al bijzonder. En vol verwachting wachten ze af. En dan komt het moment dat de Geest er ineens is.

Onderschat dat moment even niet. Het begint met het geluid van een geweldige windvlaag. Het is niet een beetje wind. Het is ook niet een beetje gefluister van een rustig windje. Het klinkt als een geweldige windvlaag. Is het echt een wind geweest of alleen het geluid? Als het dat laatste is geweest, voelt dat zeker vreemd aan. Ik denk wel dat het een windvlaag was. Jezus zegt niet voor niets dat de Geest waait waarheen Hij wil. Toch blijft het onzeker hoe het echt was. Hoe dan ook, de Geest dient Zich met flink geweld aan. Je kunt het niet missen. Het hele huis wordt ermee vervuld. En dan kijken ze naar elkaar en dan zitten er een soort vlammen op hun hoofden. En terwijl ze nog aan het bekomen zijn begon iedereen in andere talen te spreken.

God herstelt wat Hij verwarde in Babel en dan is het Pinksteren. En vanaf dat moment is er niet ene discipel nog dezelfde. Vanaf dat moment zijn de leerlingen apostelen geworden. Ineens hebben ze, door Gods Geest, Goddelijk gezag gekregen. Daardoor zijn ze tot hetzelfde in staat als Jezus. Ik denk niet dat ik je nu veel nieuwe dingen heb verteld. Hooguit dat ik je even help om te beseffen wat er echt gebeurde met alle heftigheid.

Toch blijft mijn vraag staan of je er klaar voor bent. Als er iets is dat ik geloof is dat het Gods intense verlangen is dat de kerk van Hem in deze kracht van Pinksteren gaat staan. En nee, ik zeg niet dat dit altijd eenvoudig is. Ik weet maar al te goed dat je soms moedeloos en teleurgesteld kunt zijn en voor je het weet krijgt de kracht van de Geest geen kans meer omdat je het geloof in dat krachtige van Gods Geest bent verloren.

Vandaag brengt God je terug bij Pinksteren en stelt jou de vraag of Hij met zoveel kracht in jou mag werken. Of zeg je: “Doe maar niet”. En als dat je antwoord is, begrijp ik dat heel goed. Want dat geloof dat er echt iets zal gebeuren, is soms zomaar verdwenen en om teleurstelling te voorkomen, strek je je er ook maar niet meer naar uit. Toch geloof ik met heel mijn hart, dat God vandaag opnieuw zegt: “Wat Ik toen deed, doe ik nu nog steeds en zal Ik blijven doen”. Ik weet niet of God nog een keer met zo’n wind begint. Dat maakt ook helemaal niet uit. Het enige dat er toe doet is dat Gods Geest opnieuw de ruimte mag innemen, op Zijn manier, ook al is het anders dan verwacht. Als dat mag, dat zal Hij jou in Zijn kracht zetten en gaat ook nu gebeuren wat er toen gebeurde. De kerk groeit, wonderen en tekenen gebeuren, de hemel raakt de aarde. Dat is voor de kerk toen en ook voor nu.

Gebed: Heer, kom met kracht, al is het anders dan ik denk, maar kom opnieuw en zet mij in beweging.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu