Met Paulus als voorbeeld

Serie: Op pad met Paulus

“En meteen preekte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.” (Handelingen 9:20)

Het is geweldig om Jezus aan het werk te zien. Hij is het Voorbeeld in alles, zeker als het gaat over Zijn werk dat wij in Zijn Naam mogen doen. Tegelijk is dat nu juist ook wel weer een beetje lastig. Kijk, dat Jezus deed wat Hij deed is te verklaren omdat Hij God is. En als je niet uitkijkt kom je snel tot de conclusie dat Hij, als de Zoon van God, dit kan wel logisch is, maar jij en ik zijn gewone mensen. En misschien vind je het vreemd, maar ik heb in de Naam van Jezus al zoveel wonderen meegemaakt en toch, iedere keer weer blijf ik het spannend vinden. En daarom wil ik je de komende tijd meenemen in een serie waarin de Paulus zullen volgen.

Niet voor niets dat ik kies om te zien wat Paulus deed. Je kunt voor Petrus kiezen, maar die was nog drie jaar discipel van Jezus geweest. Die was aangeraakt door Jezus, gezegend door Jezus en had alles van heel dichtbij meegemaakt. Paulus juist niet. Paulus was in die tijd zelfs nog ongelovig als het om Jezus ging. Hij heeft Jezus niet eens met nieuwsgierigheid gevolgd, hij was helemaal anti-Jezus. Dat zie je gelijk als je kijkt hoe hij de volgelingen van Jezus naar het leven stond. Paulus had maar één doel: De gemeente van Jezus kapot maken en wel zo snel mogelijk.

Met andere woorden: Als er iemand zou zijn die niet in staat zou zijn om de werken van Jezus te doen, dan is het Paulus. Hij was een ongelovige vervolger van de gemeente en was niet in de nabijheid van Jezus geweest. Je zou kunnen zeggen dat de kans dat hij de dingen zou doen die Jezus deed nog veel kleiner is dan dat jij dat zal doen. Als er iemand reden had om te twijfelen of God in de Naam van Jezus door de handen van Paulus grote dingen zou doen, dan was het Paulus wel. Dus als bij Paulus kan gebeuren wat er gebeurt, dan kan het bij jou en bij mij net zo goed.

Zelfs als het gaat over wie Paulus de handen heeft opgelegd is er geen enkele reden meer om te bedenken dat Paulus in een bevoorrechte positie is ten opzichte van jou en mij. Ananias, een discipel uit Damascus moest naar Paulus toe, nadat hij door Jezus op de grond was gegooid bij de geestelijke ontmoeting met Jezus. En het was in dit geval ook geen discipel die met Jezus was geweest. Toch is dat dieptepunt van Paulus een hoogtepunt geworden waardoor hij, op dezelfde manier als wij werd geroepen om een volgeling van Jezus te zijn. Niet alleen in het geloof, maar ook in de daad. Zowel in zijn manier van leven, als in het uitdelen van wonderen en tekenen.

Met andere woorden: Als je Paulus volgt, vanuit al deze gedachten, dan is hetzelfde ook mogelijk voor jou. Als het om het Koninkrijk van Jezus gaat en of wij in staat zijn om dat uit te delen en of wij in staat zijn om dezelfde dingen te doen als Jezus, kijk dan de komende tijd maar even mee hoe dat bij Paulus gebeurt. En uiteindelijk weet je dan één ding: Toen Paulus begon, was hij zeker niets meer dan jij en ik. En ja, Paulus is misschien wel de grootste apostel geworden, maar als dat uit niets kan voortkomen, wat is er dan mogelijk met jouw leven, vanuit jouw moment dat God jou aanraakte? Dan is alles mogelijk, want uiteindelijk komt het allemaal door Zijn Naam die in jou tot leven is gekomen.

Gebed: Heer, aan het begin van een nieuwe serie wil ik U vragen om mij te laten zien wat er mogelijk is als ik in Uw Naam in deze wereld mijn plaats inneem.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu