Bekwaam genoeg?

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

Wanneer heb je genoeg geleerd? Zojuist ging ik even koffie drinken in het gebouw waar ik mijn werkkamer heb en daar stond alles in examenopstelling. Er werd even wat gelachen toen ik tussen de tafels ging zitten en er werd gezegd: “Theo, heb je alles goed geleerd”? Mijn reactie was gelijk: “Zeker, kom maar op met jullie vragen”. Later dacht ik er over na en toen kwam de vraag op: Wanneer heb je genoeg geleerd? Of misschien anders gezegd, wanneer heb jij het gevoel dat je bekwaam genoeg bent?

Het zou natuurlijk gewoon kunnen dat jij in je werk echt bekwaam bent en dat je daar nergens je hand voor omdraait. Ik denk dat dit voor de discipelen van Jezus ook gold. Voor daar waar ze voor opgeleid waren draaiden ze hun hand nergens voor om. Petrus kon ongetwijfeld vissen als de beste. En zo hebben ze allemaal hun eigen werk gehad. Tot Jezus kwam en hen uit hun bootje haalde of bij ander werk vandaan en hen vertelde dat ze vissers van mensen zouden worden. Nu zal dat op het moment dat dit gebeurde al wel vragen genoeg opgeroepen hebben, maar ondertussen zijn ze drie jaar verder en is het moment gekomen dat Jezus naar de hemel is teruggegaan. En die discipelen waren achtergebleven met de opdracht om alle volken te onderwijzen.

Vlak voordat Jezus van hen wegging zei Hij het: “Ga dan…” Met andere woorden: Het is nu jullie tijd, jullie gaan doen wat Ik deed. Nu is het jullie tijd om te gaan. Iets van dat gevoel van een examenzaal. Heb je alles geleerd en heb je goed opgelet? Ja, dat hebben ze wel. Goed opgelet en alles geleerd, maar dan nog even dat gevoel: Zijn ze nu bekwaam genoeg? Of gewoon de vraag maar even door vertaald naar jou: Ben jij bekwaam genoeg om de volken te onderwijzen en het Koninkrijk van Jezus te brengen? Jij en ik zijn niet veel anders dan de discipelen toen. Onderdeel van het leven met Jezus is dat Hij tegen je zegt: “Ga dan…” Je krijgt gewoon niet meer de mogelijkheid om alleen maar bezig te zijn met jouw leven zoals alleen het aardse leven.

Jezus heeft je bestemd voor veel grote dingen, alleen dringt dan soms ineens die vraag op of je dat wel kunt. Wie ben jij, dat jij dat zou kunnen? Die vraag is voor zoveel mensen herkenbaar. En juist op die vraag geeft Jezus jou vandaag antwoord. Want of jij gezonden kunt zijn zoals Jezus, is het antwoord ondubbelzinnig ‘ja!’, zelfs als jij twijfelt aan je bekwaamheid. Het grote geheim is dat jouw bekwaamheid uit God is. Op het moment dat Jezus naar de hemel ging zei Hij nog iets. Hij belooft dat Hij Zijn bekwaamheid je zal geven.

In de eerste plaats moesten de discipelen wachten op de Plaatsvervanger. De Heilige Geest maakt dat zij en jij bekwaam gemaakt zullen zijn door de Geest van Jezus. Daarom zegt Hij, en dat is het tweede: “Ik ben met jullie, al de dagen, tot de voleinding van de wereld”.

Hier ligt het geheim en het antwoord op jouw bekwaamheid. Jij doet het en Hij is het. Elke dag weer. Hij is bij je en Hij is door Zijn Geest zelfs in je. En dan ga je dus in Zijn kracht, geeft Hij je de woorden, ontvang je Zijn daden. En dan gebeurt het gewoon. En is dat een avontuur? Ja, natuurlijk en soms ook gewoon spannend, maar tegelijk weet je: Hij is er altijd bij.

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij laat gaan in Uw Naam en dat U mij Uw bekwaamheid geeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu