Je staat er niet alleen voor

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.” (Handelingen 1:4 en 5)

Bekwaamheid is natuurlijk de ene kant van de medaille. Bekwaamheid heeft met kennis te maken. Daarom heeft Jezus, na Zijn opstanding nog 40 dagen lang onderwijs gegeven over het Koninkrijk. Dat is verstandelijk onderwijs. De vraag is of dat genoeg is om in Naam van het Koninkrijk van de hemelen de wereld in te trekken. En je merkt dat de apostelen, ook op dit moment, nog steeds in aardse termen van een koninkrijk denken. Ze denken nog steeds aan het herstel van Israël. Jezus zegt niet dat dit er niet zal komen, maar over die tijd zegt Hij dat zij het niet toekomen om die tijden te weten. Met andere woorden: Gaan jullie nu maar in naam van een veel groter Koninkrijk de wereld in.

Het gaat dan natuurlijk over het hemelse, geestelijke en dus in zekere zin ook onzichtbare Koninkrijk. En dan kun je je wel echt afvragen of dan alleen bekwaamheid door kennis voldoende is. Al het onderwijs is vooral aards onderwijs geweest dat toe te passen is op zichtbare dingen. Maar omdat het Koninkrijk ook geestelijk is, is er ook een bovennatuurlijke kant en hoe raak je daar nu echt bekwaam in. Hoe versta je de taal van de hemel. Waardoor versta je Gods bedoelingen. Je kunt met al je kennis de opdracht van Jezus uitvoeren, maar dat zal altijd ten dele zijn.

Jezus vult daarom nog even aan met dit: “Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden”. En weet je, een beetje afhankelijk van hoe je naar de doop kijkt, is het wel goed om te kijken wat de Bijbel dopen vindt. Dan gaat het nooit over een paar druppels, maar altijd een onderdompeling. Dopen is helemaal ondergedompeld worden. Zo doopte Johannes bij de Jordaan en dat zie je in Handelingen ook terug. De uitspraak van de minister van Financiën die uit een ver land kwam geloofde de boodschap en riep uit toen hij water zag: “Zie daar, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden”. En dan later staat er dat hij uit het water opkwam.

Dat beeld moet je vasthouden als Jezus zegt dat de apostelen met de Heilige Geest gedoopt zullen worden. In de doop zit natuurlijk iets van afleggen van het oude en aannemen van het nieuwe. Dat kun je ook betrekken op de doop met de Heilige Geest. Je oude denken wordt vernieuwd. Maar het beeld van ondergedompeld worden, dan kun je ook het beeld van een spons nemen die onder water wordt gehouden en zich helemaal volzuigt met water. En dan gaat het nu niet over water, maar over de Heilige Geest.

Dat zal gebeuren. Ze zullen ondergedompeld worden in de Heilige Geest en zich helemaal met Hem volzuigen. Alles in hen zal vol worden van Gods Geest. Bij de apostelen moet de Heilige Geest nog komen. Later zie je overal waar mensen tot geloof komen, dat de apostelen de handen opleggen en er dan vervulling met de Heilige Geest plaatsvindt. En dan sta je er niet alleen voor. Ik vraag wel eens in een dienst of er mensen zijn met wie nog nooit gebeden is om de vervulling met de Heilige Geest. Als dat zo is, laat daar dan eens voor bidden. Want juist dat maakt de apostelen straks zo krachtig en daardoor wordt jij ook kracht en zul je merken dat het onderwijs van Jezus dieper landt dan ooit te voren en dat de gaven van de Geest meer en meer gaan functioneren.

Ik zal iets delen wat ik hiervan zelf heb ervaren. Ik kan heel goed redeneren en ik zei heel lang: Moet dat dan echt op die manier? Tot er een moment kwam dat ik ook die vraag kreeg en ik reageerde daarop en liet voor mij bidden. De spreker op dat moment zei: Dit zal zo bijzonder zijn, dit zul je nooit vergeten. Ik zal je vertellen: “Ik voelde niet en er veranderde ook niet. Als dit groots moet zijn….” En toch heb ik vanaf dat moment meer wonderen zien gebeuren op het gebed dan ooit daarvoor. En ja, de Heilige Geest woont in iedere gelovige en toch zegt Jezus dat ze er in ondergedompeld zullen worden.

Gebed: Ik bid je toe dat je op het moment dat je dit gebed leest en uitspreekt, dat de Geest van God jou zo zal vervullen dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Wordt vervuld met de Heilige Geest.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu