Durven over te dragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.” (Lukas 24:15)

Het moment van Jezus’ afscheid zou komen, dat stond vast. En je kunt daar heel veel over zeggen. Ergens kun je natuurlijk niet zeggen dat zoals Hij is gezonden, ook wij gezonden zijn als het over Zijn Hemelvaart gaat. Het is eerder het moment dat het er voor ons op aan komt, nu Hij hier niet meer is. En ja, Hij gaat zegenend weg, dus het ontbreekt je niet aan Zijn zegen. Toch zijn dit juist de dingen die we al zo vaak hebben gehoord. En ja, dat is fijn, dat we onder Zijn zegen mogen leven. Dan is Hij er eigenlijk altijd bij, terwijl Hij er niet is. En toch denk ik dat Zijn zegenende handen toch iets zeggen over hoe jij gezonden bent.

Er zijn namelijk genoeg momenten dat ook voor ons het moment van vertrek kan aanbreken. Niet alleen als we straks naar Huis mogen, ook hier op aarde zijn er momenten dat we verder mogen trekken en dat we nieuw land mogen innemen voor onze Koning. De grote vraag is hoe je dan vertrekt. Jezus geeft je bij Zijn vertrek niet alleen iets, maar Hij leert je ook iets. Soms denk je dat bij de Hemelvaart van Jezus het werk van Jezus erop zit, maar dat is niet zo. Dat geldt wel voor ons, als we de aarde achter moeten laten, al zullen ook wij als koningen met Hem heersen maar dat geldt niet voor Jezus en daarom is het goed om te kijken hoe Jezus verder trekt. Want Zijn Hemelvaart is het moment dat Hij in de hemel de Koningskroon in ontvangst neemt en Zijn Kerk daar vandaan regeert.

Juist hier laat Jezus zien hoe Hij leiding geeft en Zichzelf overbodig maakt. Natuurlijk kunnen wij niet zonder Hem, maar het is niet nodig dat Jezus hier op aarde Zijn werk blijft doen zoals Hij dat deed, daar heeft Hij ons voor. En zo heeft Jezus altijd gewerkt. Altijd met het doel om over te dragen en verder te gaan. En op dat moment dat het zover is, dan vertrekt Hij zegenend.

Dat levert natuurlijk wel een interessante vraag op. Durf jij je zo te laten zenden zoals Jezus? Durf jij jezelf overbodig te maken om anderen dat te leren wat jij leerde, zodat zij dat ook weer kunnen? Als je durft om discpelen te maken in de zin hoe Jezus dat deed, dan zul je ook regelmatig momenten krijgen dat God je verder laat trekken. Dan ben jij niet altijd nodig op de plaats waar je een poosje moet zijn. Op die plaats heb je dan anderen weer toegerust. En als geen ander besef ik hoe spannend dit is, omdat lang niet altijd duidelijk is hoe je weg loopt. Jezus laat je zien dat Hij Zich geen zorgen maakt over Zijn toekomst. Hij kan met een gerust hart vertrekken en in de hemel Zijn werk, op een andere manier voortzetten. En ondertussen weet Hij dat Zijn onderwijs echt wel is geland.

Het moment dat Jezus dan vertrekt, dan doet Hij dat niet met twijfel, maar in geloof dat Zijn discipelen echt wel zullen gaan doen waar Hij hen voor riep. Het enige dat overblijft is dat Hij hen zegent. De kracht van Zijn zegen is zo groot dat dit de toerusting compleet maakt en zo durft Hij verder te trekken. En wij zin nog hier, onder de zegen van de Heer, in Zijn kracht en met de belofte dat Hij ons tot dezelfde dingen in staat stelt dan wat Hij Zelf deed. Je zou kunnen zeggen: Elf kleine jezusjes doen effectief meer dan wat Jezus alleen kon en alleen zo kan Zijn Koninkrijk gebouwd worden. En zo ben ook jij gezonden om Zijn bediening voort te zetten en hetzelfde te ervaren als wat Jezus ervaarde. Tegenstand, moeite, je niet thuisvoelen op deze aarde, maar ook de kracht van Zijn Koninkrijk dat door jouw bediening heen stroomt.

Gebed: Heer, help mij bouwen aan Uw Koninkrijk en aan Uw gemeente en help mij te doen zoals U dat deed. Overdragen en verder durven gaan voelt soms zo onveilig, maar in Uw handen ben ik altijd veilig.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu