Breng licht, vernietig duisternis

Thema: Gezonden zoals Jezus

“U bent het licht van de wereld. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:14a en 16)

Als er één tekst is die opmerkelijk is, tussen de uitspraken van Jezus en die ook een directe lijn laat zien tussen hoe Jezus is gezonden en hoe Hij ons zendt zoals Hij, dan is het de uitspraak: “Jullie zijn het licht van de wereld”. Wat maakt deze uitspraak zo bijzonder? Wel, Jezus zegt dit namelijk ook over Zichzelf. Een van de Ik-ben-woorden uit Johannes is de uitspraak: “Ik ben het licht van de wereld”. En juist dat zegt Hij ook tegen jou. Met andere woorden: Jezus gaat er vanuit dat jij hetzelfde verschil maakt in deze wereld dan Hij.

Je kunt natuurlijk zeggen dat de zaligsprekingen het zout en het licht zijn dat Jezus bedoelt. En dat is ook echt zo. Elk van de zaligsprekingen is een stukje van het zout en het licht. Als je nu wilt weten welke impact de zaligsprekingen hebben, of welke impact jouw leven als gezonden zoals Jezus heeft, dan moet je gewoon even stilstaan bij dat zout en dat licht. Eten zonder zout is smakeloos, dus Jezus zegt dat een samenleving zonder christenen smakeloos is. Eigenlijk kun je stellen dat een hemels leven, smaak brengt in deze smaakloze wereld. En tegelijk is dat leven niet dat je een hele zoutpot in ene keer in het eten kiept, want dan is het ook niet te eten. Het Koninkrijk van Jezus dat leef je en gezonden zijn zoals Jezus is een levensstijl die je net als zout door het eten, heen werkt.

Maar dat is met licht niet anders. Als je licht wegneemt, dan krijg je duisternis. Dat lijkt een waarheid, maar dat is het niet. Het is niet waar dat je dan duisternis krijgt, want duisternis bestaat eigenlijk niet eens. Denk nog maar eens terug aan je natuurkundelessen van de middelbare school. Licht kun je definiëren, maar duisternis niet. Natuurkundig is duisternis het ontbreken van licht. Inktzwarte duisternis is niet alleen eng, maar ook verschrikkelijk eenzaam. Dan zegt Jezus dat Hij en wij het licht van de wereld zijn.

Als jij niet wil dat deze wereld een hel op aarde wordt, dan betekent het dus dat jij je moet laten zenden zoals Jezus. Als jij in navolging van Jezus licht brengt in deze wereld, dan is het zonder jou, inktzwarte duisternis. Probeer eens om in deze termen te blijven denken. Dan besef je hoeveel impact jij hebt volgens Jezus. Misschien denk je heel vaak dat wat jij in deze wereld brengt van geen enkele betekenis is, maar dat is een duistere leugen. Dat is een leugen die satan je heel graag wil laten geloven omdat hij daarmee zijn rijk in stand kan blijven houden. Duisternis is zijn wapen omdat hij de vader van de duisternis is. Jouw leven, waarin je de bediening van Jezus voortzet brengt licht en zelfs een klein beetje licht verdrijft de duisternis.

En wat licht is maakt Jezus heel erg duidelijk. Als jij je goede werken, de werken van het Koninkrijk laat zien, dan laat je daarmee je Vader in de hemel zien en wordt Hij verheerlijkt. Zodra je dus iets van de principes van het Koninkrijk toepast, op dat moment verspreid je licht en verdwijnt duisternis. Overal waar de hemel komt, kan de duisternis geen stand meer houden. Breng het dan in deze wereld. Een beetje hemel op aarde, zou zo gek niet zijn. Die zin uit een liedje is zo waar. En Jezus laat jou zien hoe Hij is gezonden, zodat als Hij jou zendt, jij hetzelfde mag doen als Hij. In je houding en in je daden. In hoe je karakter is gevormd en hoe de gaven van de Geest functioneren. Laat je licht dan schijnen.

Gebed: Heer, laat mij een vernietiger zijn van de duisternis en laat mij Uw licht brengen, overal waar ik kom.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu