Gezonden met gevolgen

Thema: Gezonden zijn zoals Jezus

“Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 5:10)

Waarom werd er alles aan gedaan om Jezus te vermoorden? Dan kun je reageren met een paar theologische antwoorden en beginnen met het antwoord: “Omdat dit Gods plan was en daar moest iedereen aan meewerken”. Dan heb je natuurlijk wel gelijk, al levert dat dan altijd al die vragen op over verantwoordelijkheid, terwijl het ook Gods plan was. Een ander antwoord, dat ook behoorlijk geestelijk is, is het antwoord: “Omdat satan er alles aan gedaan heeft om Gods Meesterplan kapot te krijgen en hij hoopte door Jezus niet geboren te laten worden of uit de weg te ruimen dat hem dit zou lukken”. Als je inderdaad Openbaring 12 leest is dat duidelijk ook waar. Maar nu even gewoon naar de tijd van Jezus. Als je er puur sociologisch naar kijkt.

Nu heb ik sociologie nooit een leuk vak gevonden tijdens mijn studie, maar een klein beetje heb ik er wel van begrepen dat als er iemand op het toneel verschijnt waardoor het gevaar bestaat dat hij de hele gevestigde orde omver gaat gooien dat die gevestigde orde samen met iedereen die deze orde belangrijk vindt, er alles aan zal doen om het gevaar uit te schakelen. Als je zo kijkt naar Jezus, dan was Jezus zeker zo’n gevaar. Hij zei dat Hij Gods Zoon was. Dat was voor een Schriftgeleerde vloeken in de kerk en die Schriftgeleerde was ook nog eens bang dat God woedend zou worden op zo’n uitspraak.

Maar wat denk je van de Farizeeën en de hele tempelcultus met het enorme bedrijf dat daar was opgebouwd in de tempel. Daar werden woekerprijzen verdiend en dan komt Jezus op het toneel die vertelt dat die hele offercultus verleden tijd is. En stel dat daar je hele levensstandaard vanaf hangt. Dan moet je er wel alleen aan gaan doen om Hem uit de weg te ruimen. Tot zover deze sociologische redenering en ondertussen denk je misschien: “Theo, wat is je punt”.

Jezus zegt dat je zalig of gelukkig bent als je vervolgd wordt omwille van de gerechtigheid. Dat heeft alles te maken met gezonden zijn zoals Jezus. Want precies dat was wat Jezus is overkomen. Hij is gerechtigheid gaan doen. Juist Hij. Hij voldeed zelfs aan het recht van Zijn Vader en zei daarom dat de hele offercultus moest stoppen. Hij was het die juist opkwam voor dat en die, waarvoor de gevestigde orde niet wilde opkomen. En het gevolg is duidelijk, massa’s volksgenoten liepen achter Hem aan.

En nu zegt Jezus dat je gelukkig bent als je vervolgd wordt vanwege de gerechtigheid, want dan is het Koninkrijk van de hemelen voor jou. Natuurlijk, want gerechtigheid komt uit de hemel. God is gerechtigheid en dat staat haaks op deze wereld. Als je zo gezonden wilt zijn en het Koninkrijk van de hemel op aarde brengt, dan is de kans groot dat je dat wat kost. Toch is juist dat waar je voor geroepen bent en waar je voor leeft. Wij willen Gods wil laten gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Alleen of de aarde daar altijd zo blij mij is, dat kun je je wel afvragen.

Niet voor niets zegt Jezus dat wat ze aan het groene hout doen, ze dat ook aan het dorre hout zullen doen. Het hoeft je ook niet te verbazen, want eigenlijk werp je met een hemels leven ook wel heel veel aardse structuren omver. En juist zo wordt er steeds meer hemel op aarde zichtbaar, precies zoals Jezus heeft gedaan. En dat kostte Hem Zijn leven. Niet alleen omdat het Gods plan was en niet alleen omdat satan Hem niet kon zien of luchten, ook gewoon omdat de gevestigde orde Hem als een gevaar zag voor hun orde. De vraag die overblijft is dan de vraag hoeveel het gezonden zijn zoals Jezus je uiteindelijk mag kosten?

Gebed: Heer, ik wil trouw zijn aan U en aan Uw Koninkrijk en gerechtigheid op aarde doen in elke situatie. Helpt U mij om staande te blijven zelfs als dat een prijs kost.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu