Gezonden met een rein hart

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Mattheüs 5:8)

Wanneer kun jij God recht in Zijn ogen aankijken? Dat is een lastige vraag. Ergens weet je natuurlijk dat dit kan op het moment dat je zonden vergeven zijn. Dus door je geloof in Jezus, kan dat. Hoe dat bij jou zit weet ik natuurlijk niet precies, maar stel dat je wel in Jezus gelooft, maar toch erg dubbel bent in je leven? Dan hoor ik mensen zeggen: “Maar God houdt van jou hoor”. En zeker dat is wel zo, maar toch voel je ook wel aan dat om God recht aan te kunnen kijken, dat ook wel iets te maken heeft met je leven. Niet om iets te verdienen, maar een leven met God verandert ook je leven. Als je nu denkt: “Nou Theo, nu maak je allemaal voorwaarden, want wil ik je toch eens vragen om na te denken over wat Jezus zegt: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

Kennelijk kun je God niet altijd recht in Zijn ogen kijken. Net zoals een kind dat bij zijn vader niet kan op het moment dat hij iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan. Dan houdt zijn vader nog steeds van hem, maar vanuit het kind zul je dan toch echt zien dat hij zijn vader ontloopt of in ieder geval niet oprecht durft aan te kijken. Het is niet voor niets dat Jezus het heeft over reinen van hart. Daar bedoelt Jezus niet mee dat dit mensen zonder zonden zijn. Dat was Hijzelf natuurlijk wel, maar het ‘rein van hart zijn’ heeft niet in de eerste plaats betrekking op een zondeloos leven. Het heeft meer te maken met een oprecht en onverdeeld leven.

Het gaat vooral over je manier van God dienen en de wereld dienen. Als je naar het leven van Jezus kijkt, zie je dat Hij ook momenten had dat Hij echt boos was, toch doet dit niets af van zijn reine hart. Je kunt ook rein van hart zijn, ook als dat een hart is dat soms ook hele heftige emoties heeft. Vooral omdat het te maken heeft met je onverdeeld dienen van God. Dat kun je ook doen, terwijl je je gewone aardse dingen doet. Daar heeft het juist alles mee te maken. Juist in je gewone leven van elke dag dien je als een reine van hart God op een onverdeelde manier. Juist in je manier van leven, leef je het Koninkrijk. In keuzes die je maakt en alles wat je doet, daarin ben je vooral gericht op Gods bedoelingen.

Het heeft dus alles te maken met oprechtheid in alles wat je doet en laat. Eigenlijk precies hoe Jezus dat deed. Bij alles wat Hij deed had Hij Gods bedoeling, Gods plan en de bestemming voor Zijn leven op het oog. En daarin dien je dan als vanzelf ook je naaste op een oprechte manier, zoals ook Jezus dat altijd deed. Hij had nooit een dubbele agenda en Hij vertoonde nooit wenselijk gedrag waarbij Hij Zichzelf verloochende en niet trouw was aan Zijn Eigen bedoelingen. Hij verloochende Zichzelf wel door te willen sterven, maar dat deed Hij nog altijd trouw aan Zijn Vader en aan Zichzelf. Jezelf verloochenen kan namelijk ook een manier zijn om te doen wat God van je vraagt, zonder dat dit ongemakkelijk voelt. Dan blijft het nog steeds een bewuste keus en zodra dat dit verdwijnt, wordt het wenselijk gedrag en dien je God niet meer onverdeeld, want wenselijk gedrag is jezelf verdelen tussen God en de ander.

Zoals Jezus rein van hart was en helemaal onverdeeld leefde voor Zijn Vader, met alle keuzes die Hij hierbij maakte. En als je dat doet, dan kun je God in Zijn ogen kijken. Niet alleen omdat je vergeven bent, maar ook omdat je oprecht wil zijn in alles wat je doet en laat.

Gebed: Heer, ik wil rein van hart zijn, mijzelf onverdeeld toewijden aan U en aan wie U bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu