Gezonden met een rein hart

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Mattheüs 5:8)

Wanneer kun jij God recht in Zijn ogen aankijken? Dat is een lastige vraag. Ergens weet je natuurlijk dat dit kan op het moment dat je zonden vergeven zijn. Dus door je geloof in Jezus, kan dat. Hoe dat bij jou zit weet ik natuurlijk niet precies, maar stel dat je wel in Jezus gelooft, maar toch erg dubbel bent in je leven? Dan hoor ik mensen zeggen: “Maar God houdt van jou hoor”. En zeker dat is wel zo, maar toch voel je ook wel aan dat om God recht aan te kunnen kijken, dat ook wel iets te maken heeft met je leven. Niet om iets te verdienen, maar een leven met God verandert ook je leven. Als je nu denkt: “Nou Theo, nu maak je allemaal voorwaarden, want wil ik je toch eens vragen om na te denken over wat Jezus zegt: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

Kennelijk kun je God niet altijd recht in Zijn ogen kijken. Net zoals een kind dat bij zijn vader niet kan op het moment dat hij iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan. Dan houdt zijn vader nog steeds van hem, maar vanuit het kind zul je dan toch echt zien dat hij zijn vader ontloopt of in ieder geval niet oprecht durft aan te kijken. Het is niet voor niets dat Jezus het heeft over reinen van hart. Daar bedoelt Jezus niet mee dat dit mensen zonder zonden zijn. Dat was Hijzelf natuurlijk wel, maar het ‘rein van hart zijn’ heeft niet in de eerste plaats betrekking op een zondeloos leven. Het heeft meer te maken met een oprecht en onverdeeld leven.

Het gaat vooral over je manier van God dienen en de wereld dienen. Als je naar het leven van Jezus kijkt, zie je dat Hij ook momenten had dat Hij echt boos was, toch doet dit niets af van zijn reine hart. Je kunt ook rein van hart zijn, ook als dat een hart is dat soms ook hele heftige emoties heeft. Vooral omdat het te maken heeft met je onverdeeld dienen van God. Dat kun je ook doen, terwijl je je gewone aardse dingen doet. Daar heeft het juist alles mee te maken. Juist in je gewone leven van elke dag dien je als een reine van hart God op een onverdeelde manier. Juist in je manier van leven, leef je het Koninkrijk. In keuzes die je maakt en alles wat je doet, daarin ben je vooral gericht op Gods bedoelingen.

Het heeft dus alles te maken met oprechtheid in alles wat je doet en laat. Eigenlijk precies hoe Jezus dat deed. Bij alles wat Hij deed had Hij Gods bedoeling, Gods plan en de bestemming voor Zijn leven op het oog. En daarin dien je dan als vanzelf ook je naaste op een oprechte manier, zoals ook Jezus dat altijd deed. Hij had nooit een dubbele agenda en Hij vertoonde nooit wenselijk gedrag waarbij Hij Zichzelf verloochende en niet trouw was aan Zijn Eigen bedoelingen. Hij verloochende Zichzelf wel door te willen sterven, maar dat deed Hij nog altijd trouw aan Zijn Vader en aan Zichzelf. Jezelf verloochenen kan namelijk ook een manier zijn om te doen wat God van je vraagt, zonder dat dit ongemakkelijk voelt. Dan blijft het nog steeds een bewuste keus en zodra dat dit verdwijnt, wordt het wenselijk gedrag en dien je God niet meer onverdeeld, want wenselijk gedrag is jezelf verdelen tussen God en de ander.

Zoals Jezus rein van hart was en helemaal onverdeeld leefde voor Zijn Vader, met alle keuzes die Hij hierbij maakte. En als je dat doet, dan kun je God in Zijn ogen kijken. Niet alleen omdat je vergeven bent, maar ook omdat je oprecht wil zijn in alles wat je doet en laat.

Gebed: Heer, ik wil rein van hart zijn, mijzelf onverdeeld toewijden aan U en aan wie U bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 25:19-26 - HSV

   
     [19] Dit zijn de afstammelingen van Izak, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izak.
     [20] Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.
     [21] Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.
     [22] De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.
     [23] De HEERE zei toen tegen haar:
  Er zijn twee volken in uw schoot,
    en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.
  Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
    en de meerdere zal de mindere dienen.
     [24] Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
     [25] De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.
     [26] Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

    
Genesis 25:19-26 - NBV21

     [19] Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaak en zijn nakomelingen. Isaak, de zoon die Abraham verwekt had,  [20] was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, die een dochter was van de Arameeër Betuel uit Paddan-Aram en een zus van de Arameeër Laban.  [21] Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.  [22] De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de HEER te rade.  [23] De HEER zei tegen haar:
  ‘Twee volken zijn er in je schoot,
  volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard.
  Het ene zal machtiger zijn dan het andere,
  de oudste zal de jongste dienen.’
 [24] Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld.  [25] Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad; ze noemden het Esau.  [26] Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet; hij werd Jakob genoemd. Isaak was zestig jaar toen zij geboren werden.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gebed bij onvruchtbaarheid

Serie: Wij bidden

“Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.” (Genesis 25:21 – HSV)

“Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger.” (Genesis 25:21 – NBV21)

Als God een belofte doet, dan zou toch alles moeten kloppen? God begon met Abraham een volk en dat was nodig om de Messias geboren te laten worden. Maar al gelijk bij Abraham en Sara is er onvruchtbaarheid. Als je dan nog even terugkijkt naar de vorige overdenking, daar ging het over het gebed van de knecht van Abraham om een vrouw voor Isaak. God wijst vervolgens die knecht het juiste meisje aan en hij komt met Rebekka thuis. Alles lijkt te passen, maar dan blijkt dat Rebekka onvruchtbaar is. Dat klopt toch niet?

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu