Gezonden met barmhartigheid

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” (Mattheüs 5:7)

Wat is het doel van je geloof? Dat lijkt natuurlijk wel een open deur, maar dat is hij niet helemaal. Als je vraagt wat het doel van je geloof is, komen er meestal een paar antwoorden. De eerste is dat daarmee je redding zeker is. Ik blijf dan altijd wel wat gevoel hebben bij zo’n antwoord dat dit wel erg gericht is op onszelf. Het tweede, wat misschien op de eerste plaats zou moeten staan is dat we leven voor God en daardoor Hem eer en glorie geven. En het derde antwoord heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we door ons geloof het Koninkrijk van Jezus laten zien. Dat is natuurlijk precies wat ook alles te maken heeft met het thema van deze serie ‘Gezonden zoals Jezus’.

Eigenlijk werkt het dan vaak dus twee kanten op: Tussen jou en God en door ons heen wordt Jezus zichtbaar. En ja, dat klopt ook helemaal. Maar als ik je er nu  de vraag eens bij zou stellen: “Als jij Jezus laat zien aan de mensen om je heen, krijg je daar dan iets voor terug”, dan ben ik wel benieuwd hoe je dan reageert. Dus eigenlijk gezonden zijn zoals Jezus en daardoor krijg je er iets voor terug. Niet bij God vandaan, maar bij de mensen om je heen vandaan? Ik weet niet hoe dit bij jou overkomt, maar dit klinkt toch best wel een beetje vreemd. En toch is het de vraag of dat wel zo vreemd is.

Ik werd in eerste instantie op dit spoor gezet toen ik nadacht over de gelijkenis van de bouwer op de rots en de bouwer op het zand. Als je de woorden van Jezus hoort en doet, ben je als de bouwer op de rots. Daar sluit Jezus het eerste onderwijs van de Bergrede mee af. Het valt op dat bij de bouwer op de zand wel zijn huis instort, maar de bouwer zelf overkomt verder niets. Het enige is dat zijn levenshuis is ingestort. Er is dus niets dat zijn huis overeind houdt. Nu kun je dat alleen betrekken tussen God en jou, maar dat zegt Jezus niet in eerste instantie heel duidelijk.

Als je de woorden van Jezus hoort en doet, dan kan het stormen, maar dan blijft wel je levenshuis staan. De vraag is hoe dat dan komt? Zorgt God ervoor dat je in de storm staande blijft, of zorgt het luisteren en doen van de woorden van Jezus er ook voor dat je er letterlijk in deze wereld niet alleen voorstaat omdat vanwege je manier van leven er ook mensen zijn die er op de moeilijke momenten voor jou zijn? Wellicht frons je nu even met je wenkbrauwen, maar als je de volgende zaligspreking leest, is deze gedachte niet gelijk heel erg vreemd.

Jezus zegt dat je gelukkig bent op het moment dat je barmhartig bent. Waarom ben je dan gelukkig? Omdat er dan barmhartigheid aan jou bewezen zal worden. Nu kun je die uitspraak gelijk heel erg geestelijk maken en zeggen: “Als je barmhartig bent in deze wereld, zal God barmhartig zijn voor jou”. Alleen, zodra je dit zegt, vul je iets in wat er niet staat. Er staat gewoon iets dat bijna algemeen klinkt. En eigenlijk is dat ook weer iets dat je bij Jezus terugziet. Jezus ontvang namelijk ook barmhartigheid omdat Hij barmhartig was. Lang niet van iedereen, maar kijk eens naar de vrouwen bij het graf. Zelfs toen ze niets meer voor Hem konden doen, deden we nog wat ze konden. Maria uit wie zeven duivelen waren uitgeworpen, deed met haar barmhartigheid alles voor Jezus. Martha, hoewel te druk en te weinig stil, reageert vanuit de barmhartigheid die zij van Jezus had gekregen, wel met haar barmhartigheid door voor Jezus te willen zorgen.

Niet alles wat een reactie is op leven zoals Jezus leefde, is pas iets dat je straks ontvangt. Barmhartigheid is namelijk nogal besmettelijk. Zo besmettelijk dat als je daarmee iemands hart raakt, dat er een antwoord komt, juist op het moment dat jij dit soms nodig hebt. Als dan die storm komt, dan zijn er ook die er juist dan weer zijn voor jou omdat ook zij luisteren en doen wat Jezus zei. De olievlek van Gods Koninkrijk en dat begint door barmhartig te zijn.

Gebed: Heer, ik kies om barmhartig te willen zijn zoals U barmhartig bent en ik geloof dat ik onderdeel mag zijn van de olievlek van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu