Gezonden met barmhartigheid

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” (Mattheüs 5:7)

Wat is het doel van je geloof? Dat lijkt natuurlijk wel een open deur, maar dat is hij niet helemaal. Als je vraagt wat het doel van je geloof is, komen er meestal een paar antwoorden. De eerste is dat daarmee je redding zeker is. Ik blijf dan altijd wel wat gevoel hebben bij zo’n antwoord dat dit wel erg gericht is op onszelf. Het tweede, wat misschien op de eerste plaats zou moeten staan is dat we leven voor God en daardoor Hem eer en glorie geven. En het derde antwoord heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we door ons geloof het Koninkrijk van Jezus laten zien. Dat is natuurlijk precies wat ook alles te maken heeft met het thema van deze serie ‘Gezonden zoals Jezus’.

Eigenlijk werkt het dan vaak dus twee kanten op: Tussen jou en God en door ons heen wordt Jezus zichtbaar. En ja, dat klopt ook helemaal. Maar als ik je er nu  de vraag eens bij zou stellen: “Als jij Jezus laat zien aan de mensen om je heen, krijg je daar dan iets voor terug”, dan ben ik wel benieuwd hoe je dan reageert. Dus eigenlijk gezonden zijn zoals Jezus en daardoor krijg je er iets voor terug. Niet bij God vandaan, maar bij de mensen om je heen vandaan? Ik weet niet hoe dit bij jou overkomt, maar dit klinkt toch best wel een beetje vreemd. En toch is het de vraag of dat wel zo vreemd is.

Ik werd in eerste instantie op dit spoor gezet toen ik nadacht over de gelijkenis van de bouwer op de rots en de bouwer op het zand. Als je de woorden van Jezus hoort en doet, ben je als de bouwer op de rots. Daar sluit Jezus het eerste onderwijs van de Bergrede mee af. Het valt op dat bij de bouwer op de zand wel zijn huis instort, maar de bouwer zelf overkomt verder niets. Het enige is dat zijn levenshuis is ingestort. Er is dus niets dat zijn huis overeind houdt. Nu kun je dat alleen betrekken tussen God en jou, maar dat zegt Jezus niet in eerste instantie heel duidelijk.

Als je de woorden van Jezus hoort en doet, dan kan het stormen, maar dan blijft wel je levenshuis staan. De vraag is hoe dat dan komt? Zorgt God ervoor dat je in de storm staande blijft, of zorgt het luisteren en doen van de woorden van Jezus er ook voor dat je er letterlijk in deze wereld niet alleen voorstaat omdat vanwege je manier van leven er ook mensen zijn die er op de moeilijke momenten voor jou zijn? Wellicht frons je nu even met je wenkbrauwen, maar als je de volgende zaligspreking leest, is deze gedachte niet gelijk heel erg vreemd.

Jezus zegt dat je gelukkig bent op het moment dat je barmhartig bent. Waarom ben je dan gelukkig? Omdat er dan barmhartigheid aan jou bewezen zal worden. Nu kun je die uitspraak gelijk heel erg geestelijk maken en zeggen: “Als je barmhartig bent in deze wereld, zal God barmhartig zijn voor jou”. Alleen, zodra je dit zegt, vul je iets in wat er niet staat. Er staat gewoon iets dat bijna algemeen klinkt. En eigenlijk is dat ook weer iets dat je bij Jezus terugziet. Jezus ontvang namelijk ook barmhartigheid omdat Hij barmhartig was. Lang niet van iedereen, maar kijk eens naar de vrouwen bij het graf. Zelfs toen ze niets meer voor Hem konden doen, deden we nog wat ze konden. Maria uit wie zeven duivelen waren uitgeworpen, deed met haar barmhartigheid alles voor Jezus. Martha, hoewel te druk en te weinig stil, reageert vanuit de barmhartigheid die zij van Jezus had gekregen, wel met haar barmhartigheid door voor Jezus te willen zorgen.

Niet alles wat een reactie is op leven zoals Jezus leefde, is pas iets dat je straks ontvangt. Barmhartigheid is namelijk nogal besmettelijk. Zo besmettelijk dat als je daarmee iemands hart raakt, dat er een antwoord komt, juist op het moment dat jij dit soms nodig hebt. Als dan die storm komt, dan zijn er ook die er juist dan weer zijn voor jou omdat ook zij luisteren en doen wat Jezus zei. De olievlek van Gods Koninkrijk en dat begint door barmhartig te zijn.

Gebed: Heer, ik kies om barmhartig te willen zijn zoals U barmhartig bent en ik geloof dat ik onderdeel mag zijn van de olievlek van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Spreekbeurten Theo de Koning

11 juni 2023
10:00 - 11:30
Nootdorp, Protestantse gemeente
11 juni 2023
18:30 - 20:00
Genderen, Hervormde gemeente
18 juni 2023
10:00 - 11:30
Valkenburg (ZH), Protestantse gemeente
25 juni 2023
10:00 - 11:30
Montfoort, Protestantse gemeente
02 juli 2023
10:00 - 11:30
H.I. Ambacht, VEG

Preekrooster 2023-2025

Voor preekregelaars is het preekrooster 2023-2025 van Theo de Koning ter inzage beschikbaar via deze link.

Theo denkt

Toevoeging aan het Evangelie

We hebben wat gemist, woorden van Jezus, die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. We hebben het echt allemaal niet goed begrepen, het had echt anders moeten zijn. Het evangelie zoals het in de Bijbel staat is niet af. Als je goed luistert, hoor je ineens een totaal ander evangelie. Een evangelie waarvan ik mij afvraag of ik dat wel met een hoofdletter zou willen schrijven. Het evangelie dat past bij onze consumptiemaatschappij: Als ik er maar wat aan heb. Wil je een paar voorbeelden?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2023 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu