Gezonden tegen onrecht

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6)

Het thema ‘gerechtigheid’ is voor sommigen het grootste thema wat je als christen moet naleven. Of eigenlijk, anders gezegd, je moet vooral opkomen tegen onrecht. Rond het jaar 2000 is daardoor onder andere de Micha-campagne ontstaan. We kunnen wel zingen en aanbidden, we kunnen ons leven als een offer voor God brengen, maar als we het onrecht laten bestaan, dan walgt God van onze goede werken. En ik weet nog dat in de periode dat ik theologie studeerde, ik er soms wel eens wat kriebels bij kreeg. Vooral omdat het dan om bepaalde gebieden ging waar iets moest veranderen. Opstaan tegen onrecht in deze wereld. En ja, wat kun je er tegen hebben?

Op zichzelf natuurlijk niets. Het is zeker goed als we onze stem laten horen tegen onrecht. En toch is dat nu juist misschien wel te makkelijk. Weet je, het is ergens wel heel makkelijk om op de staan tegen iets dat ver van je af staat. Ergens is het misschien wel makkelijk om onrecht af te wijzen dat anderen doen. Alleen als Jezus zegt dat je gelukkig bent als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid, is het de vraag of Jezus daarmee in de eerste plaats bedoelt dat we dan ver van ons bed moeten beginnen.

We hebben de lijn van de manier hoe Jezus gezonden is aangehouden om naar de zaligsprekingen te kijken. Jezus heeft het niet over opdrachten die Hij ons hier geeft en waar Hij ver vanaf staat, de zaligsprekingen is precies dat Wie Jezus Zelf is. Hij heeft het leven van Zijn Koninkrijk volmaakt geleefd. Als je door Zijn leven heen leest in de Evangeliën dan stapelen de voorbeelden zich op hoe bij Jezus elke zaligspreking de praktijk van Zijn leven was. En dan kom je aan bij de zaligspreking over het doen van gerechtigheid.

Even denk je dan: “Nou, zo vaak zie je Jezus niet opstaan tegen onrecht”. Het is veel eenvoudiger om Zijn zachtmoedigheid te zien dan dat Hij opstaat tegen onrecht. Hij doet het wel iets. Bijvoorbeeld als Hij de weduwe benoemt met die ene penning in de schatkist. Hij staat op tegen het onrecht dat de Farizeeën bedrijven in hoe ze mensen uitpersen. Maar dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Echt opstaan tegen het grote onrecht van deze wereld, daar hoor je Jezus niet veel over. Kijk daarom eens even goed naar de woorden van deze zaligspreking. Jezus zegt dat je gelukkig bent als je hongert en dorst naar gerechtigheid.

Het gaat dus over je verlangen. En als je dit verlangt, dan zul je erdoor gevoed worden. Dan kun je heel makkelijk ver weg kijken en anderen aanwijzen die onrecht doen, maar laten we dan een afspraak maken. Deze afspraak: Onrecht aan de kaak stellen is helemaal goed en dringend nodig, maar begin er pas aan als jouw honger en dorst naar gerechtigheid ervoor heeft gezorgd dat jij altijd recht doet in hoe jij leeft. Misschien zeg je dat deze lat erg hoog is, maar toch geloof ik dat hier de kern zit van wat Jezus zegt. Hij zegt niet: “Sta op tegen het onrecht”. Hij roept je op om recht te verlangen. Het begint dus bij jezelf en niet bij de fouten van de anderen.

Daarmee zegt Jezus niet dat het onrecht mag blijven bestaan, maar Hij zegt hiermee in de eerste plaats dat jij en ik en iedere gezonden discipel van Jezus Zelf een drager moet zijn van gerechtigheid. Als die honger en dorst naar gerechtigheid jou niet zelf in beweging zet om recht te doen in elke situatie, dan kom je in de discussie terecht van de splinter en de balk. En misschien is het precies wel daarom dat Jezus niet zo heel sterk optreedt tegen het grote onrecht van deze wereld, omdat Hij vooral in Zijn leven heeft laten zien dat Hij altijd rechtvaardig is en gerechtigheid doet. Als je namelijk zo naar het leven van Jezus kijkt, dan ontdek je dat in alles wat Hij doet er geen spoor van onrecht te vinden is.

Jezus heeft het verlangen dat Hij jou zal zenden zoals Zijn Vader Hem heeft gezonden. Dat betekent dat je ook het thema ‘gerechtigheid’ heel dichtbij jezelf zal moeten houden. En als God je vervolgens roept om in deze wereld tegen het onrecht op te staan, ga en doe het. Maar doe het nooit als dit bij jezelf nog niet op orde is. Wat zal deze wereld veranderen als elke oprechte gelovige gerechtigheid doet. Dat is meer dan een druppel op een gloeiende plaat, dat is wereldveranderend.

Gebed: Heer, leer mij gerechtigheid te doen in elke situatie. In mijn zaken, in mijn relaties en alles!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu