Zachtmoedig gezonden

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” (Mattheüs 5:5)

Eigenlijk zit er in het gezonden zijn zoals Jezus ook wel iets lastigs. Het lastige is dat jij en ik, niet Jezus zijn. Wij zijn niet volmaakt en ons karakter heeft ook gewoon soms hele lastige trekjes. En ik kom er steeds meer achter dat als je dan zegt dat je dit moet veranderen, dat je dan ook ergens vastloopt. Gedragsveranderingen zijn altijd lastig en dat is lastig omdat heel veel gedragsveranderingen je van buitenaf worden opgelegd. En eerlijk gezegd hebben we daar in de kerk ook wel vaak een handje van.

Denk maar even mee: Je moet missionair zijn, je moet liefdevol zijn, je moet niet oordelen. En het is allemaal waar, het klopt allemaal als je het naast de letter van de Bijbel houdt. Maar als je houding een moralistische houding is, dan staat het ook gelijk weer haaks op die letter van de Bijbel. Het moralisme wil je immers laten geloven in goed en fout en je aan de hand daarvan laten doen wat je moet doen. Je voelt wel aan dat dit heel lastig wordt, want als je het niet doet, doe je het fout en wat is dan het gevolg? Met andere woorden, voor je het weet zit je in een verdienmodel. Als je innerlijke motivatie er niet is, is het gewoon een manier van genade verdienen.

Het is dus belangrijk dat het van binnenuit komt en dan loop je al snel tegen het probleem op dat jij Jezus niet bent. En hoe ga je daar dan mee om zonder dat wat Jezus zegt af te zwakken? Dat kan alleen maar op het moment dat de manier om te doen wat Jezus zegt, wordt aangestuurd vanuit de verbinding met Hem. Als Jezus zegt dat de zachtmoedigen gelukkig zijn, dan kan Hij dat ook gewoon zeggen, want Hij is zachtmoedig. En op die manier zendt Hij jou dus. Maar dat is niet je eerste natuur.

Een van de eerste dingen die je met het woord ‘zachtmoedigheid’ moet doen, is eerst eens een poosje naar de zachtmoedigheid van Jezus kijken. Kijk eens naar die vrouw, die al vele mannen had gehad, en haar huidige man is haar man niet. Hoe reageert Jezus? Heel eerlijk, maar wel intens liefdevol vanuit het besef dat haar probleem laat zien wat ze mist en dus biedt hij haar dat zachtmoedig aan. De Bruidegom bij uitstek, niet als zoveelste man, maar als Messias. En kijk eens naar die vrouw die ze willen stenigen omdat ze in overspel gegrepen zou zijn? Jezus reageert zonder oordeel en uiterst zachtmoedig. Kijk eens wat Hij met Petrus doet na Zijn opstanding? Zachtmoedig herstelt Hij Petrus in zijn bestemming van apostel.

Heb je nog meer voorbeelden van zachtmoedigheid nodig, waar elk oordeel achterwege blijft? Laat ik je er nog eentje noemen en vraag daarna of Jezus jou zo onder de indruk wil brengen van Zijn zachtmoedigheid, dat het jou voor eens en voor altijd zal veranderen. Het voorbeeld dat ik je nog wil noemen, ben jij. Ik ken je niet, maak je niet bezorgd, ik weet niet wat jij in je leven hebt gedaan waar Gods oordeel over had moeten komen. Jezus kent jou wel. En hoe heeft Hij met Zijn liefde en genade op jou gereageerd? Ik wil je vragen om daar even tijd voor te nemen om dat te zien. Toen Hij zei: “Mijn lieve kind…, welkom Thuis”. Toen Hij zei: “En ook voor jou maak Ik een plaats klaar bij de Vader”. Kom eens onder de indruk van Zijn zachtmoedigheid en laat je er door veranderen.

Gebed: Heer, laat mij zo onder de indruk komen van Uw zachtmoedigheid voor mij, zodat ik nooit meer de zelfde zal zijn en Uw zachtmoedigheid zal dragen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu