Gezonden om te treuren

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.” (Mattheüs 5:4)

Het klinkt je misschien helemaal niet positief in je oren als Jezus zegt dat je gelukkig bent als je treurt. Het hangt misschien ook wat af van hoe je met God bent opgevoed. Als het treuren uit de Bergrede zou betekenen dat je vooral moet treuren over je zonden, dan denk ik dat je Jezus en de Bergrede meer dan tekort doet. Dit treuren in de Bergrede heeft namelijk alles te maken met het Koninkrijk. Het staat niet voor niets in de grondwet van het Koninkrijk. Dan moet je je dus afvragen wat Jezus bedoelt met ‘treuren’ en wat dat betekent in Zijn leven. Gezonden zoals Jezus kan alleen als je weet hoe Jezus gezonden is. En daar heeft dit ‘zalig zijn die treuren’ alles mee te maken.

Jezus gaat met deze woorden eigenlijk terug op de boodschap uit Jesaja 61. Het hoofdstuk waar Jesaja profeteert over de Messias. Hij zal komen om te verzoenen, te bevrijden en te genezen, maar als je iets verder leest dan de eerste drie verzen van dit hoofdstuk, dan ontdek je dat de Messias uiteindelijk zal komen om de treurenden te troosten en om hen vreugde te geven. Dat treuren heeft dan niet te maken met je persoonlijke zonden waarover je zou moeten treuren, maar het gaat om het gebroken zijn van de schepping, op alle terreinen.

Het is Jezus Die huilt bij het graf van Lazerus en daarom een opstandingswonder doet. Het is Jezus Die huilt over Jeruzalem, omdat ze schapen zonder herder zijn en daarom Zijn handen eindeloos blijft uitstrekken. Het is Jezus die met innerlijke ontferming is bewogen is op meerdere momenten in het Evangelie en juist daardoor in beweging komt. Weet je, dat treuren en dan gelukkig zijn heeft er straks uiteindelijk mee te maken dat je eeuwig getroost zult worden. Dat is absoluut straks waar, maar sta eens even stil bij het treuren in deze tijd, voordat die eeuwige troost komt. Kijk eens naar de reactie van Jezus als Hij treurt. Jezus komt namelijk altijd in beweging als Hij met innerlijke ontferming is bewogen, Jezus komt altijd in beweging als Hij huilt.

Waarom zou je gelukkig zijn als je treurt? Natuurlijk, omdat dat treuren om de gebrokenheid, je laat verlangen naar een eeuwige toekomst van heelheid en herstel. En toch geloof ik, als je dichtbij Jezus blijft en hoe Hij is gezonden, dat je dan ook ziet wat er gebeurt als je het verdriet toelaat. Dan kom je in beweging om heelheid en herstel te brengen. Dat is wat het verdriet bij Jezus altijd doet. En dan zegt Jezus, zoals Ik ben gezonden, zo zend Ik ook jullie.

Als je treurt om te treuren, dan mis je je doel. Als je blijft hangen in dat treuren, dan doe je niet wat Jezus deed. Dat de gebrokenheid je pijn doet, moet je juist in beweging zetten, zoals het Jezus in beweging zette. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit soms ook echt heel lastig vind, want het is toch veel makkelijker om te blijven hangen in alles wat het niet is. Jezus leert je juist om vanuit alles wat het niet is, Zijn Koninkrijk te brengen, te bidden met zieken, te bevrijden van gebondenen, gerechtigheid te brengen omdat het onrecht je raakt. Je bent gezonden om te treuren, zodat je in beweging komt en het Koninkrijk zult brengen.

Gebed: Heer, laat Uw verdriet mijn verdriet zijn, laat het mij raken zoals het U raakt, zodat ik in beweging komt om juist die heelheid te brengen dat Uw Koninkrijk in zich heeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu