Gezonden als kind

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 5:3)

De woorden van Jezus en Zijn daden hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Het is onmogelijk dat dit los zou staan van elkaar. Als je zo kijkt naar de Bergrede, dan ontdek je dat je al die dingen in Zijn leven helemaal ziet terugkomen. Je kunt natuurlijk theologisch kijken naar de grondwet van het Koninkrijk, maar je kunt ook kijken op welke manier Jezus dit toepast in Zijn leven. Door dit dichtbij elkaar te houden is het ineens veel eenvoudiger om een duidelijk beeld te vormen wat het is om net als Jezus gezonden te worden in deze wereld. Als je zalig of gelukkig bent als je arm van Geest bent, is dat dan terug te zien bij Jezus?

Wat bedoelt Jezus eigenlijk te zeggen met de uitspraak dat je zalig of gelukkig bent als je arm van Geest bent? Waarschijnlijk heeft het aan de ene kant te maken met het hele Griekse denken waarbij eindeloos werd geredeneerd en aan de andere kant een verwijzing naar de Schriftgeleerden en de Farizeeën, die alles verstandelijk benaderden. Maar wat nu als jouw geest niet zo rijk is in het denken? Het eerste waar ik, nadat je alle negatieve gevoelens even negeert bij dit woord, aan moest denken is dat waar Jezus toe oproept in het Evangelie om te worden als een kind. Jezus zegt zelfs dat de dingen van Zijn Koninkrijk verborgen zijn voor de wijzen en verstandigen en dat deze geopenbaard zullen worden aan de kinderen.

Daarbij zou je je eens moeten afvragen hoe dat bij Jezus was. Was Jezus als mens bezig om alles te begrijpen? Het is opmerkelijk als je kijkt hoe vaak Jezus het helemaal niet precies weet. Hij weet bijvoorbeeld helemaal niet wanneer de dag van het oordeel begint en in de hof van Gethsemané zegt Hij: “Vader, als dit Uw wil is…”. Juist bij Jezus zie je dat arm van geest zijn zo vaak terug. Het was niet voor niets dat Jezus zo vaak Zich afzonderde en Zich terugtrok om met Zijn Vader alleen te zijn. Daar kreeg Hij Zijn opdrachten terwijl Hij hier op aarde was.

Dat dit opdrachten zijn die soms ook gewoon anders gingen dan verwacht, merk je op die momenten dat de discipelen eigenlijk verder willen gaan waar ze gebleven zijn, maar dat als Jezus terugkomt van Zijn gebedsmoment met Zijn Vader, dat Hij stelt dat ze naar het volgende dorp zullen gaan. En dat terwijl de mensen in rijen voor Zijn deur stonden. Jezus laat je zien dat Hij in alles afhankelijk was van Zijn Vader. Maar dat woord ‘afhankelijk’ is meer dan alleen iets niet in eigen kracht kunnen of willen. Het is ook dat jouw denken niet altijd alles hoeft te begrijpen om toch te doen wat God van je vraagt.

Arm van geest is dan ook niet een negatief onderdeel van het Koninkrijk, maar het bied je juist te meeste ontspanning. Jij hoeft het niet allemaal op een rijtje te hebben, je mag de rijkdom van Gods Geest invloed geven in je denken. Dan wordt het Gods kracht en jouw zwakheid, maar nog meer wordt het dan ook: Gods denken in de ruimte die ontstaat als jij niet hoeft te denken voor Hem. Want juist dan opent zich het Koninkrijk voor jou in alles wat je doet.

Gebed: Heer, leer mij vooral Uw denken, Uw gedachten toe te laten en mijn gedachten te parkeren op het moment dat ik het niet begrijp.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu