In verhouding

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Mattheüs 4:23)

Als je het wilt hebben over ‘Gezonden zijn zoals Jezus’, kun je je ook even afvragen wat nu het meest in het oog springt als je Jezus Zijn werk ziet doen. Als Hij Zijn bediening op onze schouders legt en ons zendt zoals de Vader Hem heeft gezonden, dan zou je de focus kunnen leggen op dat wat het meest in het oog springt. En ik weet niet hoe jou dat vergaat, maar dan zie ik vooral al die beweging om Jezus heen. Je ziet wonderen gebeuren, je merkt dat de duisternis moet wijken. Toch is het de vraag of, als je er echt bij was, dat het eerste was wat op zou vallen.

Als je wonderen op zichzelf zou zetten, hoe ziet het er dan uit? Nou ja, dan moet je misschien wel uitkijken dat het geen attractie wordt. En ik denk ook dat in het geheel van hoe Jezus Zijn werk deed, zeker de wonderen niet te missen waren, maar ze stonden ook in een bepaald perspectief. Als je het Markus-Evangelie leest, merk je dat het bij Markus vooral veel verhalen zijn. Vaak erg kort en het komt ook wat over als omstandigheden die wat meer losstaan van elkaar. Mattheüs doet dat anders. Daar merk je verband en verbinding tussen de verschillende omstandigheden die er gebeuren.

Het is maar de vraag of Jezus iets van ‘wonderbijeenkomsten’ heeft gehouden. Daar lijkt het helemaal niet op, maar wat Jezus deed was een soort totaalpakket van waarvoor Hij op aarde was. Je kunt dus niet zeggen dat Hij geen wonderen deed, want die deed Hij er vele en doorlopend. Bevrijdingen, daarvan geldt hetzelfde. Wat je alleen ziet is dat het bij Jezus in een totale bediening zit. En wat je dan als eerste zag was een enorme menigte van mensen, die allemaal nieuwsgierig waren naar wat Jezus had te vertellen en bij dat vertellen, deed Hij ook dat wat hoort bij Zijn Koninkrijk: Herstel en heling brengen. Maar dat staat bij Jezus nooit los van het onderwijs over Zijn Koninkrijk.

Eigenlijk vat Mattheüs in hoofdstuk 4 vers 23 precies samen wat Jezus deed. Hij trok rond in Galilea, gaf onderwijs in de synagogen, preekte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. Vanuit Zijn Koninkrijksevangelie gaat het over in genezing en bevrijding. De basis is dus het Evangelie van het Koninkrijk. De mensenmassa die je daar om Hem heen zien, is daar vooral om dat te horen en vervolgens zien ze hoe Hij het toepast.

Als je dichtbij het thema wilt blijven en je gezonden wilt weten zoals Jezus, dan ontdek je dus dat je in de eerste plaats heel goed moet weten wat het Evangelie van het Koninkrijk is. Dat staat namelijk nooit los van het geheel, maar alles hoort onlosmakelijk bij elkaar. Dit is de enige manier dat je in balans blijft als het gaat over wonderen en tekenen. Die horen er echt helemaal bij, sterker nog, een preek waarbij de wonderen ontbreken, is, als je naar Jezus kijkt, bijna te wantrouwen. Alleen is ook de andere kant waar. Een wonder zonder het Evangelie van het Koninkrijk is ook te wantrouwen.

Wat doet Jezus dan? Hij ziet de massa op Zich afkomen, gaat zitten en begint onderwijs te geven over het Koninkrijk. Ondertussen is natuurlijk ook duidelijk dat het onderwijs wat je zelf gekregen hebt, inderdaad belangrijk is. Want zonder zelf onderwezen te zijn, kun je het ook weer niet doorgeven. En als het dan gaat over wat Jezus doet, dan roept Hij ons op om in diezelfde balans het Koninkrijk te preken en het te brengen.

Gebed: Heer, wat een complete bediening had U en geeft U aan ons. Dit wil ik telkens leren, zodat er nooit onbalans is, maar balans.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu