Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Een van de eerste dingen die Jezus doet is discipelen uitkiezen. Je zou kunnen zeggen: “Dat is eigenlijk ook wel zo makkelijk, want dat heeft Hij gelijk een paar hulpjes”. Dat zou je kunnen zeggen, maar zo ziet Jezus het net niet. Jezus kiest ervoor om discipelen uit te kiezen met een heel ander doel. Jezus is namelijk niet bezig om Zijn positie veilig te stellen en alles naar Zichzelf toe te trekken op een manier dat wat Hij doet, ook Hij alleen maar kan doen. Jezus kiest ervoor om wat Hij doet, ook aan andere te leren.

Ooit zei ik tegen een collega: “Paulus heeft het over bedieningen die we hebben om de gelovigen daar weer mee toe te rusten”. Toen zei die collega: “Maar bedoel je daarmee te zeggen dat ik de bediening van leraarschap heb gekregen om gelovigen toe te rusten om te preken”? Ja, eigenlijk bedoelt Paulus dat natuurlijk wel. Precies zoals Jezus het ook doet. Als er Iemand is Die wist wat het was om Zijn vertrouwen te schenken aan anderen, dan was het Jezus. Jezus durfde het aan om anderen te vertrouwen en hen Zijn werk toe te vertrouwen, zelfs als dat betekende dat Hij Zichzelf overbodig maakte. Uiteindelijk is Jezus namelijk Zelf niet meer op aarde nodig om Zijn Koninkrijk door te laten gaan.

Juist dit punt is een kenmerk van het Koninkrijk. Het gaat er niet om dat enkelen dat moeten doen, maar dat die enkelen anderen het weer leren. En natuurlijk begrijp ik dat dit spannend is. Op twee manieren is het spannend, want doet die ander het dan zoals jij had bedacht? Moet je daar dan in loslaten en alleen aansturen op het einddoel en niet op de manier hoe die ander doet wat jij doet? En de andere kant is ook dat jezelf overbodig maken, iets spannends is, want dan ben jij straks niet meer nodig. En als je dan je identiteit ontleend aan je functie en je jezelf daarin overbodig maakt, ben je ook je identiteit kwijt. En daar had Jezus nu net geen last van.

Jezus wist als geen ander dat als Hij overbodig geworden zou zijn, Zijn Vader voor Hem weer iets anders had. Weet je op welke manier het werk van Jezus het snelst overal bekend kan worden? Alleen op het moment als jij je op die manier gezonden weet dat het niet van jou afhangt en jij jezelf ook weer overbodig durft te maken door het ook anderen weer te leren. En dan blijkt ook dat Jezus helemaal niet bang was dat het mis zou gaan. Waar wij in de kerk eerst geloof willen zien en dan mensen weer tot discipelen willen opleiden, doet Jezus alles andersom. Hij kiest ervoor om discipelen te kiezen zonder geloof. Zelfs dat geloof moet nog groeien en toch laat Hij hen Zijn werk al doen.

Je zou bijna zeggen: Elk gevaar is aanwezig om dit mis te laten gaan, maar precies op deze manier leert Jezus ons om gezonden te zijn zoals Hij. Durf anderen te vertrouwen die je mag leren wat jij leerde, zodat alles in een stroomversnelling kan raken, want als elke discipel er weer twaalf opleidt, dan gebeurt er paas echt iets groots met het Koninkrijk.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw vertrouwen in mij, maar leer mij ook mijn vertrouwen weer aan anderen te schenken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu