Tegenbeweging

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” (Mattheüs 4:11)

Soms zien wij wel eens iets over het hoofd. En op zich is dat niet vreemd, zeker niet als het gaat over dingen die je niet ziet. Wat je niet ziet, dreig je ook snel over het hoofd te zien. Maar dat is nu precies wat zo lastig is als je het wilt hebben over ‘Gezonden zijn zoals Jezus’. Juist dan is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat je ziet, maar ook te beseffen dat er dingen zijn die er wel zijn, maar die je niet ziet. Misschien helpt het wel om eens andersom te kijken naar jouw rol als discipel van Jezus.

Wat bedoelt ik? Laat ik je een vraag stellen. Stel dat jij een koning zou zijn van een ander koninkrijk en je ziet dat er mensen zijn die bezig zijn om een koninkrijk te bouwen dat het jouwe ondermijnt, hoe reageer je dan als koning? De meest logische reactie is dat je die andere koning met zijn leger zo snel mogelijk moet zien uit te schakelen. Als je dat niet doet, dan zal hij steeds meer gebied gaan innemen. Allemaal best wel logisch als je er zo over nadenkt. Maar wat denk jij dat er gebeurt als jij opstaat om het Koninkrijk van Jezus te brengen en op aarde zichtbaar te laten worden? Dan gebeurt er tegelijk natuurlijk nog wel iets.

Niet voor niets heeft Paulus het er over dat we de strijd niet tegen vlees en bloed hebben, maar tegen de geestelijke machten in  de hemelse gewesten. Met andere woorden, zodra jij met licht van Jezus komt, komt er ook een tegenbeweging vanuit de tegenstander en komt ook het koninkrijk van de duisternis in beweging. Besef jij dat als jij Jezus Koninkrijk uitdeelt, dat de duivel ook in beweging komt met zijn leger? Er wordt namelijk in de geestelijke wereld om jou gestreden.

Als Jezus aan Zijn bediening mag beginnen, dan gebeurt er direct na Zijn doop iets waaruit blijkt dat die tegenbeweging absolute realiteit is. De Geest leidt Hem in de woestijn en direct staat daar in de woestijn satan klaar. En juist op de momenten dat Jezus lichamelijk zwak is, na een periode van vasten, probeert hij aan te vallen. Gezonden zijn zoals Jezus betekent dus ook dat je hierin deelt in hoe Hij is gezonden. Natuurlijk zal satan je niet met rust laten.

Zelf ben ik mij zo bewust geweest vanaf het moment dat God mij riep dat de duisternis er alles aan gedaan heeft en er vaak nog van alles aan probeert te doen om dat tegen te houden. Ik ga je daarom ook niet vertellen dat dit allemaal wel meevalt, want het valt namelijk niet mee. Het is heel simpel, maar als je gaat zien welke dynamieken er op de achtergrond spelen dat je heel veel dingen wel kunt plaatsen. En zodra je de vijand een voet geeft om op je grond te staan dan zal hij nooit zeggen: “Dat doe ik niet omdat jij een kind van God bent”.

Wat doet Jezus in die situatie? Hij onderkent direct wat er speelt, maar niet alleen dat, Hij weet ook wat Hij moet antwoorden. En valt het je dan op dat Jezus op die momenten juist precies weet wat er in de Bijbel staat? Over goed onderwijs gesproken, van de vorige keer. Jezus doet hier niets op gevoel, maar puur op de kennis die Hij heeft. En op die manier weerstaat Hij satan. Nee, Hij maakt van stenen geen broden en nee, Hij knielt niet voor satan om ook maar iets terug te krijgen waar satan nu iets over te zeggen heeft en nee, Hij verzoekt God niet door van de tempel te springen. Hij herkent alleen de halve waarheden van satan en blokkeert die weg. Hij weet dat dit de duistere praktijken zijn. Zodra je dit onderkent, kun je er op reageren, maar dat kun je dan eigenlijk ook alleen maar weer doordat je Gods Woord kent.

Hoe dan ook, gezonden zijn zoals Jezus betekent dus gewoon dat er een tegenbeweging komt. En ja, dat kan heftig zijn, maar dat hoort er wel bij. En wees gerust, Jezus heeft hem al overwonnen en als je deelt in Zijn autoriteit is het veel minder ingewikkeld dan het lijkt.

Gebed: Heer, ik prijs U voor Uw overwinning over de duisternis en ik dank U dat U mij laat delen in Uw identiteit en ik bid U om inzicht en onderscheidingsvermogen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu