De doop als beginpunt

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.” (Mattheüs 3:15)

Als Jezus zegt dat we gezonden worden zoals Hij, dan komt daar nog wel een vraag bij kijken die misschien helemaal nog niet zo eenvoudig is. Want waar begon de bediening van Jezus? Dat het beginpunt van Zijn leven niet een beginpunt was dat eenvoudig is geweest, mag duidelijk zijn. Erg gewenst was Jezus niet, want een koning was voor Herodes onuitstaanbaar. Maar met het leven van Jezus is Zijn bediening nog niet begonnen. Dat duurt nog dertig jaar.

Nu zijn die dertig jaar voor Joodse begrippen ergens nog wel te plaatsen, maar iets dat belangrijker is, is het moment waarmee de bediening van Jezus begint. Kijk, gezonden zoals Jezus, dan kun je zeggen dat dit begon bij jouw begin, maar tussen het begin van Jezus’ leven en het begin van Zijn bediening zit nog wel iets tussen en dat is meer dan een periode van leren. Jezus’ bediening begint namelijk pas op het moment dat Hij Zich heeft laten dopen door Johannes de Doper. Nu zou het kunnen dat alle doopdeskundigen hun visie op de doop gelijk hierop gaan loslaten, maar dan moet ik je toch even teleurstellen. Je kunt niet zeggen dat alles begint met de doop en daarmee de kinderdoop verdedigen en je kunt ook niet zeggen dat iemands geloofsbediening met de doop begint en daarmee de volwassendoop verdedigen. Dat lukt je niet met de doop van Jezus. Toch is de doop van Jezus wel het beginpunt van Zijn bediening.

Het gaat erom dat je heel goed moet kijken wat er gebeurt. Jezus wordt namelijk aan het begin van Zijn bediening door Johannes de Doper gedoopt. Om echt te begrijpen waar het hier over gaat, zul je dus moeten weten wat voor doop dit was. Het gaat hier namelijk niet om de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dus kun je op grond van dit gedeelte niet beginnen aan een doopdiscussie. De doop van Johannes de Doper was de doop van bekering van zonden. Iedereen die zich bekeerde van zijn zonden, liet zich door Johannes dopen. En waarom moest dat? Omdat dit de weg zou bereiden door Hem Die na Johannes zou komen. Het maakte mensen klaar voor de Messias.

Dan zou je zeggen: Waarom moest Jezus dan deze doop ondergaan? Die vraag had Johannes dus ook. Hij wil zelfs dat Jezus hem doopt in plaats van hij Jezus. En dan zegt Jezus: “Nee, Gods gerechtigheid moet vervuld worden”. Met andere woorden, Jezus moest als mens die de plaats in nam van ons, hetzelfde ondergaan als wij. Waar gaat het dus om? Om bekering van zonden, het achter je laten van al je verkeerde daden. Het heeft niets te maken met een voorwaarde om vervolgens Jezus te kunnen aannemen, maar het gaat om het principe. In de weg van de Messias gaan, kun je alleen maar als je de intentie hebt om te breken met je zonden.

Op deze manier begint Jezus aan Zijn bediening. Hij breekt, namens ons met de zonden en kiest er voor Zich te laten dopen en daarmee te zeggen: “Ik leg elke zonde af”. Niet vanwege Zichzelf, maar vanwege ons. Waar gaat het dan om als het gaat over gezonden zijn zoals Jezus? Precies, dat kan alleen maar op het moment dat je de keus maakt om met je zonden te breken. Je kunt niet gezonden zijn zoals Jezus met tegelijk een leven in de zonden aan de hand. Bekering (en niet om dan genade te kunnen ontvangen), maar loslaten van die principes die haaks staan op het gezonden zijn zoals Jezus en die haaks staan op Zijn Koninkrijk, omdat die principes niet samen kunnen gaan met de bediening van Jezus. Geen doopdiscussie dus, maar een keus om als gezondene bewust te breken met zonden en telkens opnieuw voor een heilig leven te kiezen.

Gebed: Heer, ik kies ervoor om te breken met zondige patronen en zonden in mijn leven. Niet dat ik genade wil verdienen, maar ik geloof dat Uw bediening dragen niet samen kan gaan met een leven dat iets anders laat zien.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu