Leergierig

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En het gebeurde dat ze Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.” (Lukas 2:46)

Het is misschien een pleidooi waar je wat bedenkingen bij kunt hebben, maar ik ga er vandaag toch aan beginnen. Dat heeft alles te maken met dat wat ik om mij heen hoor, als het gaat over onderwijs in de kerk. Ik merk dat het maar al te vaak gebeurt dat er even een goed klinkende tekst wordt gepakt en daar wordt dan een preek van gemaakt. Soms een tekst die totaal niet bedoelt is voor ons, of helemaal uit het verband is getrokken. Op andere momenten denk ik: Lees nu eens gewoon wat er staat en vul niet gelijk vanuit je eigen traditie iets in.

En natuurlijk kun je nu zeggen: Als theoloog, natuurlijk stoor jij je daar aan. Dat klopt ook zeker. Maar neem nu alleen al even de laatste gelijkenis die ik net heb opgenomen op ons kanaal over de wijze en de dwaze bouwer. Tot in hele bekende liedjes klinkt dan: ‘Bouw je levenshuis op Jezus de rots’. Werkelijk, ik begrijp gewoon niet hoe dit mogelijk is. Jezus zegt het absoluut niet. Of hoe vaak er gezegd wordt dat een gelijkenis van Jezus gaat over geloven en behouden worden, terwijl Jezus het er echt niet over heeft. Hoe komt dat toch? En dan heb ik het nog niet eens over de onbalans die er soms is tussen Woord en Geest. En slik jij dit dan altijd gewoon als zoete koek?

Nu komt wellicht de vraag bij je op: “Theo, het ging toch over ‘Gezonden zoals Jezus’? Zeker, en daar gaat dit dus ook over. Het pleidooi waar ik over begon gaat over opleiding en onderwijs. Gezonden als Jezus, betekent namelijk dat je niet iets kunt roepen dat goed voelt, of mooi klinkt. Gezonden zoals Jezus betekent ook niet dat je altijd je traditie maar voor waar kunt aannemen. Gezonden zoals Jezus betekent dat je ook op dit gebied de weg van Jezus gaat.

Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen hoe vaak Jezus citaten uit het Oude Testament gebruikt? Als Jezus een lijn trekt, onderbouwt Hij die altijd. Neem Lukas 4 over Jesaja 61 of kijk eens hoe Hij de duivel weerstaat. Hoe komt Hij aan die kennis? Dan kun je natuurlijk direct zeggen: “Logisch, Hij is toch God, dus dat weet Hij gewoon allemaal”. Dat klopt, als het over Zijn Godheid gaat, maar wist Zijn mens-zijn dit dan ook altijd? Als je kijkt hoe vaak Jezus, als mens, Zijn Vader om wijsheid en leiding vroeg, ontdek je dat er iets in Zijn mens-zijn moet zijn waar de koppeling met Zijn Godheid niet was. Niet voor niets zegt Paulus ook in de Filippenzenbrief dat Jezus Zijn Godheid aflegde.

Als je echt gezonden wilt zijn zoals Jezus en als je echt betrouwbaar wilt zijn in wat je doorgeeft, dan ontkom je niet aan onderwijs. Ik geloof werkelijk niet dat je voorganger kunt zijn zonder opleiding. Dan kun je zeggen: “Maar er zijn theologen genoeg die ook maar onzin uitkramen”. Ja, dat weet ik, maar omwille daarvan kun je niet zeggen dat onderwijs onzin is. Er zijn namelijk ook artsen die onzin uitkramen, maar ik laat mij toch echt niet opereren door iemand die geen opleiding heeft gehad als arts.

Weet je wat opvalt in het leven van Jezus? Dat Hij als mens niet begint met preken of met Zijn werk. Hij begint met onderwezen te worden. Als twaalfjarige Jezus zit Hij in de tempel bij de leraars en Hij stelt daar vragen en Hij luisterde. Als mens liet ook Jezus Zich onderwijzen. En zelfs als Zijn ouders reageren met de vraag waarom Hij daar zit, zegt Hij: “Wisten jullie niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader”? Jezus liet Zich onderwijzen. En nee, ik zeg niet dat iedereen theologie moet studeren, maar zorg wel dat je bijbelonderwijs ontvangt. Dat als je anderen gaat onderwijzen, je ook echt weet waar je over praat. Zelfs Jezus begon op die manier om Zich gezonden te weten. En misschien was Hij daarom wel tot Zijn dertigste onzichtbaar. Niemand die dat weet, maar wel weten we dat Hij ging zitten om te luisteren en te vragen. Hij leerde, voordat Hij begon met Zijn bediening.

Gebed: Heer, dit thema ligt heel vaak gevoelig en heel graag zeggen we dat we genoeg aan Uw Geest hebben, maar zelfs U laat Zich onderwijzen. Laat mij dan ook leergierig zijn, zodat ik weet waar ik het over heb.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu