Gezonden zoals Jezus

Thema: Gezonden zoals Jezus

“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zendt Ik ook u.” (Johannes 20:21)

De periode na de Paasmorgen tot Hemelvaart toe, moet voor de discipelen een vreemde tijd zijn geweest. De ontmoetingen met Jezus Die totaal was veranderd, zomaar ineens in hun midden kon staan, zonder dat er ook maar een deur open is gegaan, dat blijft een vreemde gewaarwording. Toch is die tijd tussen Pasen en Hemelvaart misschien wel de belangrijkste tijd die Jezus heeft gehad, samen met Zijn discipelen. Want juist in deze tijd zijn ze gaan begrijpen hoe het nu echt zat.

Je kunt je gerust afvragen wat de discipelen voor de opstanding hebben geloofd en van het leven van Jezus. Wellicht hebben ook zij bij de term ‘Messias’ een andere beleving gehand dat dat het werkelijk was. En dat is niet vreemd want iemand uit de dood zien opstaan, is nu niet iets dat je elke dag meemaakt. Meerdere keren lezen we dan ook dat de discipelen niet wisten wat dat was ‘uit de dood opstaan’. Pas nadat dit was gebeurd, en zelf toen nog maar heel voorzichtig zijn ze echt gaan begrijpen waar het om ging.

Vanaf dat moment komt de uitspraak over het Evangelie van het Koninkrijk pas in het perspectief te staan waar het echt over ging. Tot die tijd is ook voor hen het Evangelie van het Koninkrijk heel erg nationalistisch geweest. Maar nu, na de opstanding begint dit pas te landen op de plaats waar het moet landen. En wat doet Jezus dan? Dan blijkt Hij juist die tijd tot zijn Hemelvaart met hen te spreken over het Koninkrijk. Nu begrijpen ze het. Het Koninkrijk van Jezus is niet een aards koninkrijk, maar een hemels Koninkrijk dat op aarde zichtbaar wordt in het gedrag van de burgers van dat Koninkrijk.

Je bent al een inwoner van de hemel en leeft op aarde al zo. Eigenlijk is dat wat Jezus precies Zijn hele leven heeft gedaan. Hij was niet bezig om een aards koninkrijk te bouwen, maar Hij was de hemel op aarde aan het bouwen. Iets van de eeuwige toekomst werd door Hem heen al zichtbaar voor iedereen. Je kon de hemel niet meer missen als je naar Jezus keek. En met dat in Zijn achterhoofd, sprak Hij met de discipelen over het Koninkrijk. Nee, ze zouden niet de Romeinen verjagen, ze zouden niet Israël opnieuw als koninkrijk neer gaan zetten, ze werden geroepen om dat te doen wat Jezus deed. In alles hemels leven en dat laten zien. En dan komt de hele Bergrede in een ander daglicht te staan en komt het hele leven van Jezus in een ander daglicht te staan.

Als Jezus dan twee keer zegt: Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik ook jullie, dan verandert je houding. De houding van Jezus was niet vechten, maar staan in de cultuur van dat Koninkrijk. Dat is niet een ding dat je doet, dat is een cultuur waar je onderdeel van wordt. De cultuur van de hemel die je steeds meer en meer eigen zal worden, op het moment dat jij je op die manier laat zenden. En wat bedoelt Jezus dan met ‘gezonden zijn zoals Hij’. Zullen we daar dan maar eens naar kijken aan de hand van de manier van leven van Jezus?

Gebed: Heer, ik dank U dat U mij wilt zenden zoals Jezus. Leer mij meer en meer de cultuur van de hemel te leven op aarde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu