Buiten je confortzone

Thema: Gezonden als Jezus

“… was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht.” (Spreuken 8:30)

Is gezonden zijn zoals Jezus nu iets waar je blij van kunt worden? Het zou kunnen zijn dat je denkt: Nu zegt Theo natuurlijk dat je daar blij van wordt. En toch kan ik niet zeggen dat gezonden zijn zoals Jezus altijd iets is om blij van te worden. Ja, ik wordt blij dat er tekenen van het Koninkrijk zijn, natuurlijk. Het is zo mooi om wonderen mee te maken omdat je in de Naam van Jezus je gezonden weet, maar de andere kant van de medaille is dat er ook echt een andere kant is. Niet voor niets zegt Jezus dat je de kosten moet overrekenen voordat je Hem gaat volgen.

En misschien komt het je wat vreemd over, maar om helder te krijgen wat het betekent voor Jezus om gezonden te zijn, moet je eigenlijk even naar het begin. En even moest ik in eerste instantie al denken aan het moment dat de wijzen uit het Oosten naar Jezus op zoek gingen, dan merk je al dat Jezus verre van welkom was. Herodes stond Hem direct naar het leven. Daarin zie je hoe heftig Jezus al van het begin af aan werd afgewezen. Als je de hemelse cultuur wilt laten zien, dan wordt er niet met applaus op je gewacht. Sterker nog, dan zijn ze je liever kwijt dan rijk. De mooie dingen van Jezus, die wilden ze wel, maar de duidelijke wil van God die daar onlosmakelijk mee verbonden was, dat wilden ze niet.

Is dit dan wat de prijs zo hoog laat zijn? Je moet eigenlijk nog een stap verder terug, of misschien wel een eeuwigheid terug. Er staat natuurlijk in Spreuken 8 die bekende tekst over de Wijsheid, waar Jezus mee bedoelt wordt, dat Hij was als spelende voor Zijn Vader. Het beeld van een kind in een veilige omgeving van de vader. Dat is hoe God ons duidelijk maakt wat de afkomst is van Jezus. Dan kun je benoemen dat het daar gaat over de hemel en dat het daar zo goed is en dat Hij dit achter moest laten. En natuurlijk, dat klopt helemaal.

Er zit nog iets anders in en dat zie je ook in het leven van Jezus overal terug en niet alleen in het leven van Jezus, maar ook in het leven van Zijn discipelen. Het beeld dat Spreuken 8 oproept is het beeld van veiligheid en geborgenheid. Juist dat raakte Jezus kwijt toen Hij naar de aarde kwam. Gezonden zijn zoals Jezus betekent ook dat je dit een stuk van je veiligheid kost. Het Koninkrijk brengen en Zijn boodschap doorgeven, dat brengt je heel ver buiten je confortzone. Daarin ben je net als Jezus gezonden.

Hoe Jezus daar mee omging zie je dan vooral terug in de manier hoe Hij telkens opnieuw afstemde op Zijn Vader, terwijl zijn weg over deze aarde ver buiten de veiligheid van de Vader in de hemel was. Het is de vraag of jij dit er voor over hebt op het moment dat je weet dat je gezonden bent zoals Jezus. Dat betekent dat wat je doet en wie je bent als hemelburger, je ook buiten je veilige kaders terecht komt. Niet dat dit onbeschermd is, dat was Jezus ook niet, maar het is wel buiten de veiligheid van de plaats van Zijn Thuis.

Gezonden zoals Jezus, gezonden in een wereld waar echt niet gewacht wordt op het horen van Gods goede bedoelingen, maar je zending is ook buiten je confortzone. Dat kost het en dat is het waard, maar zorgt soms ook dat je er niet altijd blij van wordt. In navolging van Jezus.

Gebed: Heer, ik wil mij laten zenden zoals Jezus, ook als dat betekent dat ik mijn veiligheden moet loslaten en mij moet laten zenden in een wereld die haaks staat op Uw bedoelingen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu