De dood is kotsmisselijk van Jezus

Thema: Pasen

“Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.” (Mattheüs 28:6)

Heb jij ook dat gevoel wel eens met de grote feestdagen dat je de boodschap van Evangelie al wel zo ongeveer kent? Ik heb daar wel eens last van. Hoe krijg je het voor elkaar om elk jaar met Pasen de boodschap van Pasen als nieuw te preken? Jezus is opgestaan, dat weten we toch wel, ondertussen? Weet jij dat Jezus is opgestaan? En als je dat dan weet, wat heb jij daar nu dan aan? Waarom is Hij eigenlijk opgestaan? Misschien zou je die vraag eens anders moeten stellen: Waarom heeft de dood Jezus laten gaan? Het meest eenvoudige antwoord is dat Jezus sterker was dan de dood. Maar er is ook nog een andere invalshoek.

De reden dat de dood Jezus niet kon vasthouden was omdat Jezus de dood zwaar op zijn maag lag. Of nog anders gezegd: De dood was kotsmisselijk van Jezus en spuugde Hem uit. Het zou zomaar kunnen zijn dat je deze uitspraak voor het eerst hoort. Eerlijk gezegd had ik hem ook nog nooit uitgesproken in een preek. Maar weet je nog hoe we aan deze serie begonnen? We begonnen met de Schriftgeleerden die een teken van Jezus vroegen en het antwoord dat ze kregen was dat ze alleen het teken van Jona kregen.

Jezus vergelijkt dus Zijn opstanding met Jona die na drie dagen door de vis wordt uitgespuugd. Nu heb ik een dochter die al weken riep dat ze op zondag wel mee uit preken zou gaan als ik over Jona zou preken met Pasen. Dat klinkt nogal bizar toch? Maar doordat mijn dochter, ergens met wat humor, dit telkens zei, sprak God wel en maakte in de loop van de lijdenstijd mij heel duidelijk dat Jona en Pasen heel veel met elkaar te maken hebben.

Jona was dwars en eigenwijs en wilde vooral niet naar Ninevé. Het gevolg kennen we, hij moet overboord van zijn vluchtschip en er komt een vis die hem opslokt. En ja, wij weten hoe dat afloopt, dus het is heel makkelijk om te zeggen: Na drie dagen kwam Jona gewoon weer op het strand terecht. Jona wist daar niets van en als je het gebed van Jona in de vis leest, dan is het opmerkelijk hoeveel overeenkomsten dat heeft met het leven van Jezus. Al Gods toorn is over Jona heengegaan, zoals het later ook over Jezus zou heengaan. En met dat Jona niet naar Ninevé was gegaan, zou die stad zomaar weggevaagd kunnen worden door God. En wat doet God dan? Hij spreekt tegen de vis en de vis spuugt Jona uit op het strand. Ineens was de vis kotsmisselijk van Jona en hij lag hem zwaar op zijn maag.

Jezus zegt dat het teken dat Hij nog zal geven het teken van Jona zou zijn. Jezus die aan het kruis Gods toorn droeg en dan na drie dagen in het graf gebeurt hetzelfde als bij Jona. Gods genade voor Ninevé was groter dan Zijn toorn en Hij laat Jona op het strand terecht komen en welke opdracht krijgt Jona daar? Exact dezelfde opdracht als die hij kreeg voor hij wegliep. Nu heeft Jezus nooit een moment gehad dat Hij wegliep voor God. Hij was altijd gehoorzaam. En toch droeg Hij Gods toorn over de zonde van de hele wereld en dan komt Hij in het graf terecht. En hoelang? Net zo lang als Jona: Drie dagen.

Stel je voor dat Jezus niet was opgestaan. Dat God had gezegd: De straf is ten dele blijvend. Wel vergeving door het kruis, maar geen opstanding? Dan hadden we dood gegaan, zonder een eeuwig oordeel, maar was er ook geen eeuwig leven geweest. Dat is ene kant van het verhaal, maar dan zouden wij wel met Christus sterven, maar niet met Hem opstaan. Straks niet, maar ook nu niet. Dan begint het nieuwe leven nooit. Jezus maakt duidelijk met de vergelijking met Jona dat het punt waar het echt om draait, de opstandingsdag is. Het gaat om de derde dag. Het kruis is een wonder en daar ontvangen we vergeving, maar met Pasen ontvangen we het leven.

Er is overwinning over de zonde, maar er volgt ook een overwinning over de dood. En het nieuwe leven van Jezus is jouw nieuwe leven. Niet pas straks een keer, maar het nieuwe leven is al begonnen. En dan spuugt de dood Jezus uit en Hij zal straks naar de hemel teruggaan, maar jij in Hem nog niet. Maar je ligt daar wel uitgespuugd op het strand, zoals Jona. De derde dag maakt duidelijk dat zowel de vis als de dood hun buit niet meer konden verdragen. En welke opdracht kreeg Jona ook alweer? Precies dezelfde als voor zijn vlucht: Verkondig je aartsvijanden dat ze zich moeten bekeren. En nu wij, die in Christus, uitgespuugd zijn door de dood. Welke opdracht zouden wij dan krijgen? Dezelfde als die Jezus had voor Zijn lijden en wij delen in Zijn bediening en nemen die zelfs over: Verkondig alle volken dat de genade van God groter is dan Zijn toorn. Jezus leeft en jij met Hem en de opdracht is dezelfde, alleen mag Jezus al ten hemel in en mag jij verder met Zijn opdracht. Dat is leven uit Pasen en we roepen het uit: Jezus is werkelijk opgestaan!

Gebed: Heer, ik dank U dat U werkelijk bent opgestaan en dat ik nu al deel in Uw nieuwe leven. Halleluja en ik zal dit uitroepen over de wereld. Ik zal U eren om wat U deed en omdat U leeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu