De dood is kotsmisselijk van Jezus

Thema: Pasen

“Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.” (Mattheüs 28:6)

Heb jij ook dat gevoel wel eens met de grote feestdagen dat je de boodschap van Evangelie al wel zo ongeveer kent? Ik heb daar wel eens last van. Hoe krijg je het voor elkaar om elk jaar met Pasen de boodschap van Pasen als nieuw te preken? Jezus is opgestaan, dat weten we toch wel, ondertussen? Weet jij dat Jezus is opgestaan? En als je dat dan weet, wat heb jij daar nu dan aan? Waarom is Hij eigenlijk opgestaan? Misschien zou je die vraag eens anders moeten stellen: Waarom heeft de dood Jezus laten gaan? Het meest eenvoudige antwoord is dat Jezus sterker was dan de dood. Maar er is ook nog een andere invalshoek.

De reden dat de dood Jezus niet kon vasthouden was omdat Jezus de dood zwaar op zijn maag lag. Of nog anders gezegd: De dood was kotsmisselijk van Jezus en spuugde Hem uit. Het zou zomaar kunnen zijn dat je deze uitspraak voor het eerst hoort. Eerlijk gezegd had ik hem ook nog nooit uitgesproken in een preek. Maar weet je nog hoe we aan deze serie begonnen? We begonnen met de Schriftgeleerden die een teken van Jezus vroegen en het antwoord dat ze kregen was dat ze alleen het teken van Jona kregen.

Jezus vergelijkt dus Zijn opstanding met Jona die na drie dagen door de vis wordt uitgespuugd. Nu heb ik een dochter die al weken riep dat ze op zondag wel mee uit preken zou gaan als ik over Jona zou preken met Pasen. Dat klinkt nogal bizar toch? Maar doordat mijn dochter, ergens met wat humor, dit telkens zei, sprak God wel en maakte in de loop van de lijdenstijd mij heel duidelijk dat Jona en Pasen heel veel met elkaar te maken hebben.

Jona was dwars en eigenwijs en wilde vooral niet naar Ninevé. Het gevolg kennen we, hij moet overboord van zijn vluchtschip en er komt een vis die hem opslokt. En ja, wij weten hoe dat afloopt, dus het is heel makkelijk om te zeggen: Na drie dagen kwam Jona gewoon weer op het strand terecht. Jona wist daar niets van en als je het gebed van Jona in de vis leest, dan is het opmerkelijk hoeveel overeenkomsten dat heeft met het leven van Jezus. Al Gods toorn is over Jona heengegaan, zoals het later ook over Jezus zou heengaan. En met dat Jona niet naar Ninevé was gegaan, zou die stad zomaar weggevaagd kunnen worden door God. En wat doet God dan? Hij spreekt tegen de vis en de vis spuugt Jona uit op het strand. Ineens was de vis kotsmisselijk van Jona en hij lag hem zwaar op zijn maag.

Jezus zegt dat het teken dat Hij nog zal geven het teken van Jona zou zijn. Jezus die aan het kruis Gods toorn droeg en dan na drie dagen in het graf gebeurt hetzelfde als bij Jona. Gods genade voor Ninevé was groter dan Zijn toorn en Hij laat Jona op het strand terecht komen en welke opdracht krijgt Jona daar? Exact dezelfde opdracht als die hij kreeg voor hij wegliep. Nu heeft Jezus nooit een moment gehad dat Hij wegliep voor God. Hij was altijd gehoorzaam. En toch droeg Hij Gods toorn over de zonde van de hele wereld en dan komt Hij in het graf terecht. En hoelang? Net zo lang als Jona: Drie dagen.

Stel je voor dat Jezus niet was opgestaan. Dat God had gezegd: De straf is ten dele blijvend. Wel vergeving door het kruis, maar geen opstanding? Dan hadden we dood gegaan, zonder een eeuwig oordeel, maar was er ook geen eeuwig leven geweest. Dat is ene kant van het verhaal, maar dan zouden wij wel met Christus sterven, maar niet met Hem opstaan. Straks niet, maar ook nu niet. Dan begint het nieuwe leven nooit. Jezus maakt duidelijk met de vergelijking met Jona dat het punt waar het echt om draait, de opstandingsdag is. Het gaat om de derde dag. Het kruis is een wonder en daar ontvangen we vergeving, maar met Pasen ontvangen we het leven.

Er is overwinning over de zonde, maar er volgt ook een overwinning over de dood. En het nieuwe leven van Jezus is jouw nieuwe leven. Niet pas straks een keer, maar het nieuwe leven is al begonnen. En dan spuugt de dood Jezus uit en Hij zal straks naar de hemel teruggaan, maar jij in Hem nog niet. Maar je ligt daar wel uitgespuugd op het strand, zoals Jona. De derde dag maakt duidelijk dat zowel de vis als de dood hun buit niet meer konden verdragen. En welke opdracht kreeg Jona ook alweer? Precies dezelfde als voor zijn vlucht: Verkondig je aartsvijanden dat ze zich moeten bekeren. En nu wij, die in Christus, uitgespuugd zijn door de dood. Welke opdracht zouden wij dan krijgen? Dezelfde als die Jezus had voor Zijn lijden en wij delen in Zijn bediening en nemen die zelfs over: Verkondig alle volken dat de genade van God groter is dan Zijn toorn. Jezus leeft en jij met Hem en de opdracht is dezelfde, alleen mag Jezus al ten hemel in en mag jij verder met Zijn opdracht. Dat is leven uit Pasen en we roepen het uit: Jezus is werkelijk opgestaan!

Gebed: Heer, ik dank U dat U werkelijk bent opgestaan en dat ik nu al deel in Uw nieuwe leven. Halleluja en ik zal dit uitroepen over de wereld. Ik zal U eren om wat U deed en omdat U leeft.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu