Terwijl het stil had moeten worden

Thema: Op weg naar Golgotha

“En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.” (Mattheüs 27:37)

Terwijl het stil zou moeten worden, gebeurt dat niet. Wat zou je moeten doen als je Jezus aan het kruis ziet hangen? Je zou, puur als mens, van afschuw vervuld moeten worden, vanwege het bizarre lijden dat er aan het kruis te zien is. Het tweede is dat je je toch wel heel serieus zou moeten gaan afvragen of dat hele proces wel heeft geklopt. Want laten we eerlijk zijn, wie van het normale, gewone volk heeft Jezus ooit iets zien doen waar de doodstraf ooit op zou kunnen staan? Dus van afschuw en ontzetting had iedereen stil moeten worden, maar in plaats daarvan is het volk helemaal door de dolle heen. Dat is de tweede keer binnen een week dat het volk uitzinnig over Jezus was. Alleen de tegenstelling tussen Zijn intocht en Zijn kruisiging is bizar.

En er gebeurt dan nog iets. Vorige keer hebben we al gezien dat wat geestelijk gebeurt bepalender is dan wat er fysiek gebeurt. De geestelijke macht is groter dan de aardse macht. Juist dat wat je niet ziet, daar worden de kaarten geschud, zou je kunnen zeggen. Het geestelijk Koningschap van Jezus is dus van groter belang dan het aardse. Als Pilatus dan een bordje boven het hoofd van Jezus aan het kruis laten bevestigen, dan staat daar op: ‘Dit is Jezus, de Koning van de Joden’.

En dat is dan ook gelijk de derde reden dat je eigenlijk heel stil zou moeten zijn. Die woorden van Pilatus maken precies duidelijk wat tot op de dag van vandaag een probleem is. Die woorden wilde men niet en die woorden wil men nog steeds niet. Juist daar gebeurt wat er moet gebeuren. Jezus is juist daar Koning. Koning van de Joden en doordat Hij Koning van de Joden is, is Hij Koning van de hele wereld, want in Israël zal de hele wereld gezegend worden.

Om die diepe waarheid van deze woorden te begrijpen moet je even terug naar het boek Genesis. Daar waar God, na drie keer menselijk falen, ervoor heeft gekozen om door een Eigen volk de redding van de wereld tot stand te brengen. Het Joodse volk was niet zomaar een volk, juist in dat volk lag de hele wereldgeschiedenis vast. Zonder Israël was er geen redding. Dat Jezus, hier op het dieptepunt van Zijn lijden, deze titel krijgt, is niet een actie van Pilatus, maar van God Zelf. God Zelf maakt hier duidelijk waar het op Goede Vrijdag echt om gaat.

Jezus is Koning van dit volk. Als Koning van dit volk dat uitgekozen was om de Messias voort te brengen, redt Hij hier de hele wereld van haar ondergang. En hoewel dit volk Jezus afwijst, wijst Jezus hen nog steeds niet af. Jezus zegt zelfs nog dat God hen deze zonde niet moet toerekenen. Jezus bepaalt hier als Koning van dit volk dat Israël hoe dan ook een bepalende rol zal blijven spelen in de wereldgeschiedenis. Daarom is Israël er nog steeds. En in dit volk ontvangen wij de zegen van deze Koning.

Hier, onderaan het kruis moet je stil worden. Stil om wat Jezus doet, zelfs terwijl Zijn volk Hem hier afwijst en het niet eens, eens is met de titel die Pilatus Hem geeft. Er zou een Koning op de troon van David zitten tot in alle eeuwigheid en Hij zal ook het Lam van God zijn. Hier komt alles bij elkaar. En waar werd er ook al weer geregeerd? Daar waar geestelijk wordt geregeerd. Jezus is geestelijk Koning van de Joden tot in eeuwigheid. Hij is het en blijft het en in Israël ligt de toekomst van de wereld ook vast. Dat is dubbel, omdat wij nu al delen in de zegen, waar Israël nog voor wegloopt, maar hier is het hen al aangezegd: Dit is jullie Koning en in Hem vinden alle volken hun redding. Laten we stil zijn en ons verwonderen.

Gebed: Heer, ik ben stil voor U Koningschap, voor Uw lijden en voor Uw eeuwige plaats als Koning van Uw volk in wie wij ons heil vinden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu