Terwijl het stil had moeten worden

Thema: Op weg naar Golgotha

“En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.” (Mattheüs 27:37)

Terwijl het stil zou moeten worden, gebeurt dat niet. Wat zou je moeten doen als je Jezus aan het kruis ziet hangen? Je zou, puur als mens, van afschuw vervuld moeten worden, vanwege het bizarre lijden dat er aan het kruis te zien is. Het tweede is dat je je toch wel heel serieus zou moeten gaan afvragen of dat hele proces wel heeft geklopt. Want laten we eerlijk zijn, wie van het normale, gewone volk heeft Jezus ooit iets zien doen waar de doodstraf ooit op zou kunnen staan? Dus van afschuw en ontzetting had iedereen stil moeten worden, maar in plaats daarvan is het volk helemaal door de dolle heen. Dat is de tweede keer binnen een week dat het volk uitzinnig over Jezus was. Alleen de tegenstelling tussen Zijn intocht en Zijn kruisiging is bizar.

En er gebeurt dan nog iets. Vorige keer hebben we al gezien dat wat geestelijk gebeurt bepalender is dan wat er fysiek gebeurt. De geestelijke macht is groter dan de aardse macht. Juist dat wat je niet ziet, daar worden de kaarten geschud, zou je kunnen zeggen. Het geestelijk Koningschap van Jezus is dus van groter belang dan het aardse. Als Pilatus dan een bordje boven het hoofd van Jezus aan het kruis laten bevestigen, dan staat daar op: ‘Dit is Jezus, de Koning van de Joden’.

En dat is dan ook gelijk de derde reden dat je eigenlijk heel stil zou moeten zijn. Die woorden van Pilatus maken precies duidelijk wat tot op de dag van vandaag een probleem is. Die woorden wilde men niet en die woorden wil men nog steeds niet. Juist daar gebeurt wat er moet gebeuren. Jezus is juist daar Koning. Koning van de Joden en doordat Hij Koning van de Joden is, is Hij Koning van de hele wereld, want in Israël zal de hele wereld gezegend worden.

Om die diepe waarheid van deze woorden te begrijpen moet je even terug naar het boek Genesis. Daar waar God, na drie keer menselijk falen, ervoor heeft gekozen om door een Eigen volk de redding van de wereld tot stand te brengen. Het Joodse volk was niet zomaar een volk, juist in dat volk lag de hele wereldgeschiedenis vast. Zonder Israël was er geen redding. Dat Jezus, hier op het dieptepunt van Zijn lijden, deze titel krijgt, is niet een actie van Pilatus, maar van God Zelf. God Zelf maakt hier duidelijk waar het op Goede Vrijdag echt om gaat.

Jezus is Koning van dit volk. Als Koning van dit volk dat uitgekozen was om de Messias voort te brengen, redt Hij hier de hele wereld van haar ondergang. En hoewel dit volk Jezus afwijst, wijst Jezus hen nog steeds niet af. Jezus zegt zelfs nog dat God hen deze zonde niet moet toerekenen. Jezus bepaalt hier als Koning van dit volk dat Israël hoe dan ook een bepalende rol zal blijven spelen in de wereldgeschiedenis. Daarom is Israël er nog steeds. En in dit volk ontvangen wij de zegen van deze Koning.

Hier, onderaan het kruis moet je stil worden. Stil om wat Jezus doet, zelfs terwijl Zijn volk Hem hier afwijst en het niet eens, eens is met de titel die Pilatus Hem geeft. Er zou een Koning op de troon van David zitten tot in alle eeuwigheid en Hij zal ook het Lam van God zijn. Hier komt alles bij elkaar. En waar werd er ook al weer geregeerd? Daar waar geestelijk wordt geregeerd. Jezus is geestelijk Koning van de Joden tot in eeuwigheid. Hij is het en blijft het en in Israël ligt de toekomst van de wereld ook vast. Dat is dubbel, omdat wij nu al delen in de zegen, waar Israël nog voor wegloopt, maar hier is het hen al aangezegd: Dit is jullie Koning en in Hem vinden alle volken hun redding. Laten we stil zijn en ons verwonderen.

Gebed: Heer, ik ben stil voor U Koningschap, voor Uw lijden en voor Uw eeuwige plaats als Koning van Uw volk in wie wij ons heil vinden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu