Jezus gooit het gezag omver

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.” (Mattheüs 21:12)

Het volk verwachte Jezus binnen te halen als een koning die de regering gelijk zou gaan overnemen. Dat Hij op een ezel reed, was kennelijk dan niet opgevallen. Ze halen een Koning binnen, maar niet de koning zoals David een koning was. En als je op deze manier een Koning binnenhaalt, dan kun je er op wachten dat Hij het gezag gaat overnemen. En misschien was het je nog niet opgevallen, maar Jezus doet dat uiteindelijk dan ook echt. Alleen de manier hoe Hij dat deed en de plaats waar Hij dat deed is uiterst opmerkelijk.

Ik weet niet hoe het volk gekeken heeft naar Jezus, of in ieder geval hoe zij Hem nakeken. Hoopten ze werkelijk dat er een volksopstand zou uitbreken, uitlopend in een glorieuze overwinning op de Romeinen? Hij gaat wel Jeruzalem binnen, alleen daar gooit Hij helemaal niet het regeringsgezag van Pilatus en Herodus omver. Hij gaat de stad in en je kunt je zomaar voorstellen dat iedereen keek wat er ging gebeuren en dat iedereen zijn adem in hield. Maar in plaats van door te stoten naar het paleis, gaat Hij naar de tempel.

Jezus is wel degelijk onderweg om het gezag omver te werpen, alleen gaat Hij door naar het gezag waar het echt om gaat. En juist dat gezag is totaal van het pad af. In de tempel, daar waar de zegen van God zou moeten stromen, omdat daar het volk in alle gehoorzaamheid God dient en dus gezegend zal worden, zoals God had beloofd, daar klopt er niets meer van. Als je wilt weten waar uiteindelijk echt geregeerd wordt, dan is het daar waar geestelijk geregeerd wordt. Natuurlijk klopt dit totaal niet bij het alledaagse wereldbeeld dat in onze tijd normaal is geworden. Maar niet de fysieke werkelijkheid is bepalend, maar de geestelijke werkelijkheid. We hebben niet de strijd tegen overheden van deze tijd, maar de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En als het er dan in de tempel niet aan toe gaat zoals God heeft opgedragen, waar verander je dan echt principes? Precies in de tempel.

Jezus loopt direct door naar de tempel en Hij begint zonder twijfel om alle goddeloosheid in de tempel aan te pakken. De tafels van de geldwisselaar vliegen door de tempel. Je ziet het voor je, de duiven voor het offer die met grote marges werden verkocht, fladderen angstig rond, geldstukken rollen over de vloer. Het hele tempelwinkelbedrijf kiept Jezus in ene keer om.

En natuurlijk stopt deze offerdienst door het volbrengen van het offer van Jezus, maar zelfs op dit moment, terwijl dit een huis van God had moeten zijn, was het dat niet. Jezus komt binnen en werpt dat gezag letterlijk omver. En ja, na Zijn offer is alles anders en hebben wij geen tempel meer, maar Jezus laat wel zien waar het echt over moet gaan. Het gaat om het hart van aanbidding. Als de kerk een plaats is waar het om menselijke principes draait, politiek bedreven wordt en God niet de hoogste plaats krijgt, dan werpt Jezus dat gezag omver. En als het op geestelijk niveau goed gaat, dan volgt het andere vanzelf. Jezus is Koning, alleen Zijn Koningschap is van een geestelijke orde, toen en nu. Het is maar even dat we dat weten.

Gebed: Heer, ik dank U dat U orde op zaken stelt, waar dat nodig is, dat U structuren omver werpt, die omver moeten, maar help ook ons om daar scherp op te zijn, zodat we geestelijk gezond leven en leven bij het hart van aanbidding.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu