Jezus komt binnen

Thema: Op weg naar Golgotha

“En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg.” (Mattheüs 21:8)

Als je nu zou mogen kiezen, wat zou je dan voor een regering willen hebben? Of nog iets specifieker, wat voor koning zou je willen hebben? Er van uitgaande dat een koning ook echt zou mogen regeren? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het wel zou weten. Geef mij dan maar een koning of een regering die God aanbidt en alles wat niet zoals het bedoeld is, weghaalt uit ons land. Een regering die het land eigenlijk tot een soort hemel op aarde maakt. Eigenlijk is dat precies wat ook het Joodse volk wilde. Ze waren de Romeinse overheersing meer dan zat en heel graag zouden ze eindelijk de Messias begroeten.

Onderweg met Jezus naar Jeruzalem is dat wat Jezus meemaakt. Het moment dat ze aankomen bij Jeruzalem is het volk helemaal dolgedraaid. Als er dranghekken waren geweest waren die zeer dringend nodig geweest. Het volk was niet meer te houden, want Jezus kwam eraan. Niet de Jezus zoals jij geleerd hebt Die je moet ontvangen, maar de Jezus Die ze het liefst met geweld tot koning zouden kronen en met dit statement zouden ze dan ook gelijk de Romeinen het land maar uitwerken. Wat er hier gebeurd is niet alleen een feest, het is een complete volksopstand die moest gaan leiden tot het heroveren van het eigen gezag.

Wat alleen een beetje vreemd is, is dat Jezus wel op een hele aparte manier de stad inkomt. Hij komt niet op een paard, maar Hij komt op een ezel. Het volk is blind van uitzinnigheid. De palmbomen worden gesloopt, kledingstukken liggen op de weg en ze halen Hem binnen alsof er geen Romein meer in het land is en dat Hij de nieuwe Koning is. En ja, als je niet uitkijkt, zeg je: “Maar weten jullie dan niet meer wat er over de Messias is gezegd”. Vanaf het allereerste begin is er toch nooit gezegd dat Hij zou komen als een gewone koning? Hij zou toch komen om zonde en dood te overwinnen? Dat was de belofte? Maar geen Israëliet die daar nog aan dacht.

Maar stop even. Als je zou mogen kiezen, wat zou je dan voor een regering hebben? Zodra je op deze vraag antwoord geeft in het licht van Jezus, dan ga je dus al heel snel op het spoor van het volk hier bij Jezus. Ik denk dat we de vraag ook heel vaak nog op een andere manier zouden kunnen stellen. Waarom heb je Jezus nodig? Die vraag kun je wel heel snel beantwoorden met ‘om mij met God te verzoenen’, maar wees even eerlijk: Hoe vaak heb je Jezus niet gewoon nodig voor de alledaagse dingen en komt het thema verzoening maar weinig in herinnering. Natuurlijk, als je in Jezus gelooft als je Verlosser, dan zijn je zonden vergeven, maar waar richt jij je op als het over Jezus gaat in je leven? Is het dan ook niet heel makkelijk en heel vaak gewoon het hier en nu? Het leven op aarde wat beter wordt?

Wat het volk hier in uitzinnigheid doet is echt niet heel veel anders met hoe wij Jezus in het leven van alledag nodig hebben. Eigenlijk is het gewoon samen te vatten met ‘een beter leven op aarde’. En juist dat is wat hier niet klopt. Hij komt op een ezel de stad binnen. En niet op zomaar een ezel, maar het veulen van een jukdragende ezelin. Met andere woorden, Hij komt de stad binnen om uiteindelijk het juk te dragen. Jezus zei het niet voor niets dat wij Zijn juk ook moeten dragen. Dat juk, het werk van Jezus, dat is waar het telkens bij Hem om gaat. En nu in Jeruzalem komt Hij om de last te dragen van de hele wereld. Niet voor een beter leven op aarde, maar een eeuwig en volmaakt leven in de hemel.

De grote vraag is, hoe Jezus in jouw leven mag binnenkomen. Komt Hij voor een beter leven op aarde of komt Hij om de hemel binnen te dragen in je leven, zodat je leven hier op aarde dat nog rest een hemels leven is dat Zijn Koninkrijk uiteindelijk zal laten zien. En niet in het lijden en sterven, maar wel in de rest, dat we met Hem Zijn juk zullen dragen en Zijn werk zullen doen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U kwam om mij te verzoenen met Uw Vader, maar ook dat U mij niet richt op het leven hier, maar op het leven in eeuwigheid.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu