Weet wat je vraagt

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader.” (Mattheüs 20:23)

Als we het dan toch over uitspraken van Jezus hebben die wat opmerkelijk lijken te zijn, dan spreekt Hij er ook eentje uit tegen de zonen van Zebedeüs. De vraag waar het allemaal mee begint is de vraag waar ze hun moeder voor naar Jezus hebben gestuurd. Het is wel duidelijk dat deze twee discipelen heel graag aan de linker- en rechterhand van Jezus willen zitten in de hemel. En om dat voor elkaar te krijgen, sturen ze hun moeder naar Jezus toe. Alleen heeft Jezus dat door en het is ook wel verstandig om goed te weten wat je aan Jezus vraagt.

Deze twee discipelen hadden wel even iets over het hoofd gezien. Jezus zal straks wel in de hemel de troon krijgen, maar om die troon te krijgen is de prijs wel erg hoog. Met andere woorden als je een bijna gelijkwaardige plaats dan Jezus wilt hebben in de hemel, reken dan ook dat de prijs daarvan hoog is. En eigenlijk gebruikt Jezus deze vraag om gelijk een ander onderwerp te bespreken. Hij begint met een wedervraag. De vraag of zij de drinkbeker kunnen drinken die Hij zal drinken en of zij met de doop gedoopt kunnen worden waarmee Hij gedoopt wordt. En hun antwoord is duidelijk: “Ja dat kunnen wij”.

Die drinkbeker is een symbolisch begrip dat heel gangbaar was in die tijd. Het wijst op het oordeel dat God geeft. Wij denken al snel dat dit voor het eerst in beeld kwam toen Jezus in Gethsemané hierover bad, maar het begrip van de drinkbeker is een begrip dat in die tijd een normale manier van spreken was. De tweede opmerking van Jezus over de doop waarmee Hij gedoopt zal worden, ligt in het verlengde hiervan, maar is dan wel meer gericht op het lijden dat hen zal overkomen in de zin van de vuurdoop krijgen. Het gaat dus om twee soorten van lijden. Vanwege Gods oordeel en vanwege wat mensen Hem zullen aandoen. Overigens is het maar de vraag of dat beeld van de doop echt in het Mattheüsevangelie thuishoort en of dit niet een latere toevoeging is. Bij Markus staat dit wel in alle handschriften, maar bij Mattheüs niet.

Het is wel duidelijk dat Jezus in de eerste plaats spreekt over Zijn Eigen lijden en sterven, maar tegelijk is het ook duidelijk dat het daar niet alleen over gaat. Want ondanks dat die twee discipelen echt niet weten waar ze over praten en ondanks dat Jezus vraagt of ze denken dat ze dat lijden en dat oordeel kunnen dragen, maakt Jezus duidelijk dat hen dit wel zal overkomen.

En weet je, dit is dus ook de realiteit. Ja, Jezus is Overwinnaar en Jezus heeft alles volbracht, Jezus heeft de vijand overwonnen, maar wij leven nog steeds wel in het gebroken heden. En hoewel sommigen graag willen geloven dat het een gelovige altijd voor de wind zal gaan, Jezus maakt heel duidelijk dat het lijden omwille van Hem een feit zal zijn. Het oordeel van God over de wereld zal ook niet aan ons voorbij gaan. Dus in zekere zin zullen we de voetstappen van Jezus hierin volgen. En of dat dan straks de ongeveer op een na hoogste plaats zal opleveren? Dat weet zelfs Jezus niet en daar moet het niet om gaan. We zijn geroepen om te dienen en een ander voor te laten gaan. Dat principe, daar moeten we ons druk over maken. Net zoals Jezus, Die de minste wilde zijn om jou en mij te dienen.

Gebed: Heer, ergens belooft het niet veel goeds, die drinkbeker en die doop en tegelijk dank ik U dat ik niet meer hoef te zijn dan U en ook zal delen in Uw lijden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu