Alles loslaten om Jezus te volgen

Thema: Op weg naar Golgotha

“Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.” (Mattheüs 19:21)

De vraag hoe je in de hemel komt is een vraag van alle tijden en ook de vraag wat daarbij in de weg kan staan is een vraag die er toe doet. Ook Jezus ontkomt, terwijl Hij steeds dichterbij Jeruzalem komt, niet aan deze vraag. Het is ook alleen hier weer bijzonder hoe Jezus op die vraag reageert. Ooit had ik het lef om op dezelfde manier te antwoorden als Jezus en toen werd mij zelfs verweten dat ik maar een half Evangelie vertelde. Als je namelijk het hele verhaal zou lezen dan zegt Jezus aan het einde van het verhaal dat het bij de mensen onmogelijk is en alleen bij God mogelijk is. Alleen hoort dat stukje nu net niet bij het verhaal.

Er komt een rijke jongen naar Jezus toe. En rijk was hij zeker. Er staat zelfs dat hij veel bezittingen had. En deze jongen komt met dezelfde vraag als de wetgeleerde aan wie Jezus het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vertelt. Het verschil met deze jongen is dat het niet om een list lijkt te gaan, zoals dat bij de wetgeleerden altijd wel gebeurde. Je kunt je dus ook wel afvragen of Jezus nu niet gewoon blij is geweest met deze vraag. Mattheüs noemt het niet, maar Markus schrijft er nog bij dat Jezus deze jongen liefhad. Opmerkelijk dat dit er bij Markus nog bij staat, omdat er maar enkele teksten zijn die alleen Markus in zijn Evangelie heeft staan die niet zijn overgenomen door Mattheüs en Lukas.

Hoe het ook is, de vraag lijkt wel echt oprecht en het antwoord van Jezus is des te opmerkelijker. Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre het antwoord past binnen onze theologieën. Het blijkt wel dat Jezus daar in ieder geval niet mee bezig is en het antwoord is zo eenvoudig als wat: “Houd je aan de geboden”. Kun je daarmee dan toch zalig worden? En als de jongen dan vraagt om welke geboden het gaat dan begint Jezus pas bij het zesde gebod. Niet doden, geen overspel, niet stelen en niet liegen. En dan pas noemt Hij het liefhebben van je ouders en je naaste. En dan stopt het.

Ja, dat lijkt zo. Die jongen lijkt te reageren met een volmaakt rapport. Dit heeft hij zijn hele leven gedaan. Dat is het moment bij Markus dat deze schrijft dat Jezus hem liefheeft. Dus je kunt concluderen dat het antwoord ook oprecht is. Maar dan is er nog één ding. Of eigenlijk twee. Jezus zegt dan: “Verkoop alles wat je hebt en volg Mij”. Daar is maar al te vaak van gemaakt dat je niet rijk zou mogen zijn. Vooral omdat Jezus later tegen de discipelen zegt dat het voor een rijke moeilijk is om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Het is alleen de vraag waarom dat dit zo is. Overigens is de boodschap van Jezus niet meer dan: Houd je aan de geboden, verkoop wat je bezit en volg Mij. Dit is alles. Jezus zegt niet dat als je rijk bent, dat het niet kan, Jezus zegt vooral dat je Hem moet volgen. Daar zit het punt nu precies. Je bezit zorgt dat je Jezus niet kan volgen. Petrus maakt het punt nog duidelijker als hij zegt: “Wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd, wat is dan ons deel”? Petrus loopt als hij de uitspraak van Jezus letterlijk neemt vast. Hij heeft wel alles verlaten, maar heeft zijn bezit niet verkocht. Dus hij lijkt ook niet aan de opdracht van Jezus te voldoen. Later blijkt ook dat hij zijn vissersboot in ieder geval nog in bezit heeft.

Als je bezit er voor zorgt dat je Jezus niet compleet kunt volgen en als je bezit bepaalt wat je doen, dan gaat het dus mis. Dat zorgt er of letterlijk voor dat je niet van plaats kunt veranderen. Het was ook niet voor niets dat predikanten vroeger een pastorie kregen. Dat maakte het volgen van hun roeping veel eenvoudiger. Maar ook op een andere manier kan je bezit zomaar het volgen van Jezus in de weg staan. Wat denk je van liegen om geen bezit kwijt te raken? Of omwille van je bezit vooral jezelf dienen en niet je naaste? Raakt Jezus hier nu niet precies de kern en is de grote vraag vandaag: Wat weerhoud jou om Jezus blindelings te volgen? Wat wil jij niet kwijt of wat zit jou nog in de weg?

Gebed: Heer, ontdek mij aan dat wat mij in de weg zit om U echt te volgen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu