De grootste

Thema: Op weg naar Golgotha

“Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4)

Als we nu straks in de hemel zijn, zou er dan ook een soort hiërarchie zijn? Of zou dan echt iedereen helemaal gelijk zijn? Heb je zo’n vraag ook wel eens? De vraag in hoeverre er een rolverdeling is in de hemel, naast dat God de Allerhoogste is met Jezus en de Heilige Geest natuurlijk. Zouden er ook mensen zijn die belangrijker zijn dan anderen. Eigenlijk zijn dat vragen waar je misschien van denkt: Dat zien we dan wel weer en zo belangrijk zal dat dan niet zijn, want daar is alles volmaakt. Toch blijken dit wel vragen te zijn bij de discipelen.

Er was natuurlijk al eens strijd geweest over de plaatsen naast de troon van Jezus. De zonen van Zebedeüs wilden beslag op die plaatsen leggen en nu lijkt die vraag weer op te komen. En wie is er dan straks de meeste in het Koninkrijk? Het opmerkelijke is dat Jezus niet zegt dat deze rolverdelingen er niet zullen zijn. Eigenlijk geeft Hij een antwoord waaruit we kunnen opmaken dat er wel een rolverdeling is in de hemel. En misschien klopt dat ook wel echt. We lezen ook op andere plaatsen dat er verschillen zijn in beloning in de hemel. Maar hoe zou dat er dan uitzien?

Op basis van de reactie van Jezus krijg je er toch een beetje inzicht in. Jezus neemt een kind apart en zet die in hun midden. Als je je vernederd zoals dat kind, dan ben je de meeste in het Koninkrijk. Zonder kinderlijke vertrouwen kom je er niet eens. En als je dat ontvangt, als je het kind-zijn durft te ontvangen, dan ontvang je Jezus. Met andere woorden: Degenen die als een kind willen en durven te zijn dat zijn de grootsten in Gods Koninkrijk. Iemand die dus niet eindeloos volwassen redeneert en denkt, maar iemand die gewoon eenvoudig als een kind denkt en gelooft. Dat maakt dat je op heel veel vragen ook geen antwoord meer hoef te vinden.

Een kind aanvaart gewoon Gods waarheid en Gods plannen. En dat is belangrijk. En misschien denk ik dan te ingewikkeld, maar ik ben wel eens bang dat wij dit niet eens kunnen. We zijn zo gewend geraakt om helemaal niet als een kind te denken en te geloven. En toch zegt Jezus dat dit de grootsten zijn in het Koninkrijk van God. Die zullen er dus kennelijk straks zijn. En misschien zijn degenen die nu afgeschreven zijn omdat ze nooit meer dan een kind werden vanwege geestelijke beperkingen, straks wel degenen die het grootste zullen zijn. Niet omdat ze dat zochten, maar omdat ze nooit verder kwamen om als een kind te vertrouwen.

Zou het een zegen kunnen zijn dat mensen die in dit leven een beperking hebben, daardoor veel gelukkiger door het leven gaan omdat ze veel minder complex hoeven en kunnen denken, maar dat juist zij ons straks in de eeuwigheid zullen voorgaan in kinderlijk vertrouwen en geloof en dat juist zij straks koninklijke taken mogen uitvoeren. En nee, daar zal echt geen concurrentiestrijd zijn en het zal echt volmaakt zijn. Toch maakt Jezus wel duidelijk dat kinderen en dat niveau degenen zijn die straks de grootste zullen zijn en als wij zo klein niet meer kunnen worden, zouden zij dan straks ons voorgaan als het volmaakte zal zijn gekomen? Ik kan mij bijna niet aan de gedachte onttrekken. En voor nu geldt en blijft het gelden: Geloof als een kind.

Gebed: Heer, ik wil veel meer geloven als een kind en mijn eindeloze redeneren en denken leren loslaten om blindelings U te vertrouwen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu