Echt leren kijken

Thema: Op weg naar Golgotha

“Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.” (Mattheüs 17:21)

Als je van Jezus de sleutels krijgt van het Koninkrijk van de hemelen als discipel van Hem, dan is alles toch wel duidelijk? Of is dat iets te positief? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat toch eigenlijk ook wel te makkelijk vind klinken, mede ook omdat ik in ieder geval lang niet altijd weet hoe het nu echt zit. We hebben even dat moment gezien op de berg van de verheerlijking, maar eigenlijk was dat natuurlijk maar een intermezzo voor maar drie van de discipelen. De andere negen waren gewoon beneden aan de berg gebleven. En ja, zij hadden de sleutels van de hemelen in hun handen. Zij zouden kunnen binden op aarde wat ook in de hemelse gewesten gebonden zou zijn en ook kunnen ontbinden op die manier. Dat klinkt wel heel simpel.

Je kunt je gerust wel even afvragen of het ongeveer net zo simpel is als dat jij de voordeur van het huis opendoet met een sleutel. En nogmaals, mijn ervaring is dat het helemaal niet zo eenvoudig is, omdat ik lang niet altijd ziet wat er in de hemelse gewesten gebeurt. Wij kunnen wel binden en ontbinden, maar dan moet je wel weten wat je doet. En dat dit niet zo eenvoudig is, blijkt wel als Jezus de berg afkomt. Het lijkt wel bijna een herhaling van het moment dat Mozes van de berg afkwam. Hij was in Gods tegenwoordigheid geweest en kwam beneden en trof daar een chaos aan rond een gouden kalf. Jezus komt uit Gods tegenwoordigheid van Zijn berg af en treft ook een chaos aan.

Jezus komt net beneden aan en direct komt er iemand, hopeloos naar Hem toe en valt op zijn knieën. Het is een vader van een zoon die er verschrikkelijk aan toe is. De jongen leed aan een maanziekte. Het is maar de vraag of het een ziekte was. Sterker, Jezus maakt wel duidelijk dat deze jongen bezet is door een demonische macht en het blijkt dat de discipelen hem niet hebben kunnen helpen. Maar je zou toch denken: “Jezus gaf hen toch de sleutels?”

Het is opmerkelijk hoe Jezus reageert. Niet heel erg lief en vriendelijk, zou je kunnen zeggen. Hij vraagt Zich openlijk af  hoe lang Hij Zijn discipelen nog zal verdragen. En vervolgens bestraft Jezus de demon in deze man en op dat moment geneest deze jongen. Het is wel duidelijk dat het niet om een psychische ziekte ging. Dat wordt nog wel eens gezegd over deze jongen, maar Jezus bestraft de demon en er vindt dan direct bevrijding plaats en de jongen is genezen. En dan is de grote vraag hoe het kwam dat de discipelen deze jongen niet konden helpen? Werkten de sleutels van de hemelen niet, konden ze niet binden en ontbinden?

Twee dingen hebben een rol gespeeld. Jezus verwijt hun ongeloof. Als ze ook maar een beetje geloof hadden gehad, dan hadden ze zelfs een berg kunnen verplaatsen. En wat herken ik dit ongeloof. Zelfs na vele bevrijdingen die ik heb zien gebeuren, vind ik het nog steeds iedere keer weer spannend. En als het te spannend wordt, merk ik dat ook bidden lastiger wordt. Mijn ongeloof kan zomaar in de weg staan en ik begrijp die discipelen heel erg goed. Maar er speelt nog iets anders. Jezus zegt namelijk dat deze demon alleen zal verdwijnen door bidden en vasten. Eigenlijk zegt Jezus ‘dit geslacht, of deze generatie’. Dat is in de HSV vertaald met ‘soort’. Het gaat dus over alle demonen. Die gaan alleen uit door bidden en vasten.

Weet je, geestelijke machten zijn voor ons niet te zien zoals dat Jezus het kon zien. Zo eenvoudig is het voor ons dus niet. Sterker nog, als wij geen onderscheiding van geesten ontvangen, zien we er niets van. Onze ogen zijn namelijk aards en stoffelijk gericht en niet geestelijk. Om geestelijk inzicht te krijgen, hebben we Gods inzicht nodig en daarom zegt Jezus dat dit soort alleen zal verdwijnen als we bidden en vasten. Juist door bidden en vasten gaat God antwoord geven zodat wij precies zien welke demonische macht aangesproken moet worden. En dan nog, wil dat niet zeggen dat het allemaal zo makkelijk gaat, want er is geen enkele demonische macht die gelijk zal zeggen: “Okee, ik ga al”, zeker niet als er nog grondgebied is waardoor hij recht lijkt te hebben om ergens te zijn.

Genezing is eigenlijk veel makkelijker dan bevrijding. Genezing is afhankelijk van Gods werk door jou heen, maar bevrijding is iets waar we de macht over hebben gekregen, alleen hebben we ook het inzicht voor nodig. Dat is dus gewoon hard werken door bidden en vasten. En laten we Jezus niet teleurstellen door ons ongeloof of door het veel te weinig afhankelijk zijn om dit te doen, waar Hij ons de sleutels voor gegeven heeft.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw autoriteit die U mij gegeven hebt, maar laat mij ook zien wat er in de geestelijke gewesten gebeurt, zodat ik Uw sleutels ook echt kan gebruiken.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu