Wel zo eerlijk

Thema: Op weg naar Golgotha

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” (Mattheüs 16:27)

Het geeft altijd discussie als je het moet hebben over de toekomst van hen die niet geloven. Sommige mensen drukken bij dit thema direct op ‘afsluiten’ en zeker als je zegt dat er een oordeelsdag zal zijn. Ik weet dat ik ooit iemand sprak die reageerde op een opmerking van mij over hemel en hel en die zei: “Dus mijn ouders, die niets met God hadden, komen dus niet in de hemel?”. En de toon waarmee dit was gezegd was in ieder geval verre van vriendelijk. Het is ook gewoon een lastig onderwerp, vooral omdat we aan de ene kant niemand een verschrikkelijke eeuwigheid gunnen, maar ook speelt mee dat God vooral lief en goed moet zijn. Wij zijn zover eigen baas geworden, dat God, als Hij aanzien wil krijgen, Zich moet aanpassen aan de maat van mensen. En nee, ik denk niet, dat als je een trouwe lezer bent van ‘Tijd met God’ dat je zo denkt, maar die manier van denken komt zo dichtbij ons, dat we het bijna niet meer kunnen weerleggen.

Mocht je het wel weerleggen en we op Bijbelse grond zeggen dat er een scheiding komt tussen gelovigen en ongelovigen dan kun je ervan uitgaan dat de waardering voor je mening snel afneemt. Iets van: “Dus jij gelooft dat alleen christenen in de hemel komen”, word je dan al snel toegesnauwd. Jezus was nog niet uitgesproken over dat volgen van Hem. Je zou eigenlijk moeten zeggen op die gesnauwde reactie op je mening: “Ik geloof niet dat er alleen christenen in de hemel komen, ik geloof dat er alleen mensen komen die hun belangen onderschikt hebben gemaakt aan die van Jezus en Hem zijn gaan volgen”.

Dat is wel stellig, maar wel precies wat Jezus zegt. Hij zegt namelijk dat degenen die hun kruis opnemen, zichzelf kruisigen en dus het leven in Hem zoeken, dat zij hun ziel beschermen. Dat die prijs hoog is, dat weten we en dat weet Jezus ook. Alleen kun je je afvragen dat je de prijs te hoog zou vinden en daardoor het maar voor lief neemt om schade aan je ziel te lijden. Uiteindelijk draait het daar bij Jezus gewoon op uit. Ja, de prijs om Hem te volgen is hoog, het kost je jezelf, maar daarmee behoud je wel je ziel en dus het leven.

Wat heb je eraan als je met jouw carrière en mening, met jouw leven en jouw belangen de hele wereld zou winnen en wat mij betreft wereldpresident zou worden, maar je verliest daarmee je ziel? Dan heb je 80 jaar een leven in weelde en in je eigen zin gehad, maar dan volgt er een eeuwigheid zonder God en zonder toekomst. Want, zegt Jezus dan, de Zoon van de mensen zal in de heerlijkheid van Zijn Vader met de engelen komen en dan zal ieder vergelding ontvangen voor zijn daden.

Opmerkelijk dat Jezus het hier over onze daden heeft en niet over ons geloof. Ja, uit onze daden blijkt ons geloof, maar toch heeft Hij het hier dan over het eerste. Die daden hebben alles te maken met de daad van het opnemen van je kruis om Hem te volgen. Uiteindelijk komen we in de hemel omdat we Jezus volgen. Heel letterlijk zelfs. Je loopt alleen richting het Vaderhuis als je achter de Zoon aanloopt. Iemand die daar geen interesse in heeft, komt ook gewoon ergens anders aan. Dat is gewoon een keus, hoe dramatisch ook.

Jezus zegt over dit thema niet eens zo heel veel. Nu even laat Hij zien waar het over gaat. Geloven wordt zichtbaar in je daden en je daden zijn straks de maat. Hoeveel hebben we dan over voor Jezus? Echt geloven betekent ook echt volgen. Hetzelfde doen als Hij, jezelf verloochenen en voor Hem leven. Het is een radicale boodschap, dat klopt wel, maar hoe zou het anders moeten klinken dan? Iets van ‘leef voor het vaderland weg, je komt er toch wel’? Het zou een onrechtvaardige toestand worden, daar in de heerlijkheid van God. En soms, moet je deze dingen dan gewoon zeggen en doorgeven, want God is rechtvaardig en eerlijk. En alleen achter Jezus aan Die betaalde, is de deur open. En ondertussen leven wij als volgelingen van Jezus in gehoorzaamheid aan Hem, eenvoudig omdat Hij de schuld betaalde. En zo zien wij Hem nu al binnengegaan in Zijn Koninkrijk. Nu alleen nog in de hemel, maar straks ook helemaal op aarde als die nieuw in geworden en tot die tijd laten we Zijn Koninkrijk al wel op aarde zien.

Gebed: Heer, help mij om met Uw eerlijkheid om te gaan, ook in situaties waar men echt niet zit te wachten op een eerlijke boodschap van U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu