Op weg naar Golgotha

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Het is natuurlijk als voorganger zo dat je ook meegaat in de lijn van het kerkelijk jaar en je in deze weken dan Jezus volgt op weg naar het Kruis. Wat ik daarbij ontdekte was dat het ons wel vaak gaat om Jezus te volgen in Zijn lijdensweg, maar ineens ontdekte ik dat Jezus Zelf eerst nog een hele andere focus heeft. Het lijkt wel of Hij helemaal nog niet gericht is op het laatste stukje van Zijn leven. Het lijkt eerder dat Hij vooral nog erg druk is om Zijn discipelen zoveel mee te geven dat zij er straks klaar voor zijn om verder te gaan waar Hij stopt en terug gaat naar Huis.

Het is alsof Jezus ons iets laat zien van iemand die aan het afscheid moet beginnen, maar eerst nog even moet zorgen dat het werk goed wordt overgedragen. Misschien wel zoiets als dat wij rond de vakantieperiode doen als we er even voor langere tijd tussenuit zijn. Nu is Jezus lijden natuurlijk geen vakantie, maar Hij gaat er straks wel voor langere tijd tussenuit als Hij in de hemel wacht op het moment dat de eeuwigheid zal beginnen. En hoe draag je dan over?

Om daar een beetje meer inzicht in het krijgen beginnen we in het hoofdstuk van Mattheüs dat uitloopt op de eerste aankondiging van het lijden. Het opmerkelijke in dat hoofdstuk is namelijk dat Jezus Zich vooral druk maakt over Zijn discipelen. Maar het begint met een onverkwikkelijke discussie met de Farizeeën en de Saduceeën. Zij zijn vooral bezig om Jezus van slag te krijgen. En ongetwijfeld waren zij zelf nog niet eens echt bezig met de lijdensweg van Jezus die er aan begon te komen, daar wisten zij nog niet vanaf, maar dat de vijand in de geestelijke wereld op oorlogspad is, mag duidelijk zijn.

Hoe het ook is, Jezus lijkt helemaal niet van slag te raken van de zoveelste poging dat ze Hem zouden kunnen beschuldigen, maar Jezus zet het ook gelijk nog even helemaal op scherp. Ze vragen namelijk om een teken. Je kunt je afvragen of die vraag verkeerd is. Misschien heb jij ook wel eens om een teken gevraagd. Ik in ieder geval wel. Soms om duidelijkheid te krijgen, soms om een bevestiging van hoe groot Hij is. Het verschil is dat de tegenstanders om een teken vragen om Hem te verzoeken.

Jezus zegt dan niet dat het verdorven en overspelig geslacht een teken vraagt. Dat zegt Hij wel, maar dat is maar een deel van de zin. De discipelen krijgen straks tekenen genoeg. Misschien niet altijd om gevraagd, maar het punt is het verschil tussen de discipelen en deze tegenstanders. Het verdorven en overspelig geslacht vraagt om een teken maar hùn zal een teken gegeven worden van Jona. Jezus zegt niet dat je verdorven en overspelig bent als je om een teken vraagt, maar degenen die dit zijn en als die om een teken vragen, dan krijgen ze maar weinig te zien. Straks, dan zullen ze zien dat Jezus drie dagen in de aarde is en daarna zullen ze zien dat het graf leeg is. En wat doen ze dan? Dan doen ze er alles aan om dat te verduisteren. Er wordt dan straks geld betaald zodat dit altijd ontkend zal worden. Ze willen het niet geloven. En dan is het klaar en gaat Jezus bij hen weg. Weet je waarom? Omdat het dan tijd is om de discipelen op hun benen te zetten. En niet alleen hen, maar ook jou en mij! En als het tijd is om jou en mij op je benen te zetten om Zijn bediening over te dragen, dan verspilt Jezus geen tijd meer met Zijn tegenstanders. Goed om dat even te beseffen, zodat ook wij ons niet verliezen in de tegenstanders van Jezus, maar we ons richten om Zijn Koninkrijk te bouwen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U tijd in mij wil investeren en op deze manier Uw bediening wilt overdragen zodat Uw werk zal blijven doorgaan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu