Leven als Thuis

Thema: Filippenzen

“Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.” (Filippenzen 3:17)

We strekken ons uit naar dat wat voor ons ligt. Tenminste, dat doet Paulus wel, maar de vraag is hoe dat bij jou en bij mij zit. Er lijkt in de gemeente in Filippi toch wel wat verschil te zijn. En de vraag is dan ook nog eens hoe dat er uit ziet, als je je uitstrekt naar dat wat voor ons ligt. Hoe strek jij je uit naar de prijs van de roeping van God, die van boven is?

In ieder geval heeft ook dat dus iets te maken met je gezindheid. Dat woord gebruikt Paulus natuurlijk ook als toen het ging over de gezindheid van Christus, maar hier bedoelt hij een andere gezindheid. En er bleken daar in de gemeente twee soorten gezindheid te zijn. Een deel van degenen die geestelijk volwassen zijn en samen met Paulus zich uitstrekten naar de prijs van de roeping, maar er waren er ook waar Paulus de spot mee drijft als hij zegt dat als je iets anders gezind bent, dat God het zal openbaren. Hij bedoelt niets anders dat er zijn die geen rekening houden met de toekomst van Jezus wederkomst en het moment dat elke gelovige Thuis zal zijn. Maar dat, zegt Paulus er dan cynisch achteraan, zal God ook wel openbaren.

Hij richt zich vooral op de gelovigen in Filippi die dezelfde gezindheid hebben als hij. Het verlangen om met Christus te zijn, maar dat was al eerder duidelijk dat dit ook iets heeft van met vrezen en beven je redding werken. Als gemeente, en dus met elkaar. En nu maakt Paulus duidelijk op welke manier dat uitstrekken naar het wit van de overwinning eruit ziet op het moment dat het nog niet zover is. Sterker nog, terwijl de omstandigheden soms zo zijn dat het bijna niet vol te houden is, of dat het wachten nog zo lang duurt. Als dat zo is, wanhoop dan niet en ook als het wel vol te houden is, wordt daar dan ook niet laks onder, maar blijf je uitstrekken naar het wit van de overwinning. Dat is dus iets dat actief is.

Weet je hoe je dat doet? Dat doe je door te leven alsof je er al bent. Je uitstrekken naar de toekomst doe je door te leven alsof je er al bent. Je bent er nog niet, helemaal nog niet zelfs. En toch leef je al alsof je al in de hemel bent. Paulus noemt het leven als een hemelburger. Je bent nu nog in een vreemde omgeving, maar je leeft alsof je al Thuis bent. Wees daarin een navolger van Paulus, draag diezelfde gezindheid. Je burgerschap is in de hemel, terwijl je op aarde in gebrokenheid en in strijd leeft, maar het is je thuis niet meer. Je hebt je handen als het ware zo uitgestrekt zoals iemand in het water eruit gehaald wilt worden, omdat hij niet thuis is in dat water.

Als je dit bekijkt in het perspectief van iemand uit Filippi, dan begrijp je dat nog beter. Filippi was namelijk een enclave. Ze waren een Romeinse stad, midden in het Griekse gebied. Ze waren totaal anders, ze hadden Romeins staatsburgerschap, terwijl ze in een Griekse omgeving woonden. Op die manier symboliseert hij hoe het zit. Je leeft met andere burgerrechten dan waar je woont. Je gedrag is dus al afgestemd op je toekomst, terwijl je omgeving maar heel weinig weg heeft van die toekomst. Juist door te leven uit je echte, geestelijke identiteit, dan leef je uitstrekkend naar wat voor je ligt. Dat helpt je ook om het verleden los te laten en je echt uit te strekken naar wat voor je ligt, maar waar je nu al helemaal in thuis bent. Heerlijk om op die manier, nu al te leven.

Gebed: Heer, ik leef alsof ik al bij U ben, terwijl ik op een aarde leef waar helemaal niet geleefd wordt zoals in de hemel. Help mij en vuur mij aan om telkens te leven als burger van Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu