God gaat door waar wij de moed verliezen

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Paulus zit in de gevangenis en even zou je denken dat satan het voor elkaar heeft om de mond van Paulus te stoppen. In de gevangenis is alles voorbij en stopt de mond van Paulus. Maar iets in de Filippenzen brief laat zien dat wij in geen enkele omstandigheid moedeloos hoeven te worden en mogen worden. Waar het lijkt dat de deuren in het slot vallen, zou er ook wel eens iets kunnen gebeuren waar God iets opent. Ja, God kan alle dingen laten meewerken ten goede, maar als je er middenin zit is het maar de vraag of je dat kunt zien.

En weet je, ik herken wel iets van de woorden van Paulus als hij echt begint te schrijven aan de Filippenzen. Hij zat wel in de gevangenis, alleen heeft dat er voor gezorgd dat het Evangelie juist verder kwam. Als je goed kijkt naar Paulus dan heeft hij overal gemeenten gesticht en zo snel als het kon leiders in die gemeenten aangesteld, zodat de verantwoordelijkheid zo snel als mogelijk was, gedeeld kon worden. Dus daar heeft de gevangenschap van Paulus op geen enkele manier invloed, want het Evangelie gaat daar gewoon door. Vervolgens komt Paulus zelf op een heel andere plaats terecht. Niet in een stad, niet in een gemeente, maar in het gerechtsgebouw.

Je voelt al aan wat er gebeurt. Daar zwijgt Paulus niet. Hooggeplaatste mensen komen niet alleen in aanraking met Paulus, maar vooral met Jezus. Ze komen er achter dat Paulus niemand iets heeft aangedaan, hij heeft geen misdaden gepleegd. Het enige waarom hij hier zit is omdat hij in Jezus gelooft. En dat is ook het enige dat hij vertelt als verdediging. En zo gaat het Evangelie door. Sterker nog, Paulus zegt dat dit doorgaat in het hele gerechtsgebouw en bij alle overigen. Dus niet alleen rechters en advocaten, maar ook de gewone mensen die Paulus op allerlei manieren ontmoet. Misschien een kok in de gevangenis, een cipier, wie dan ook, allemaal vertelt Paulus het verhaal van Jezus.

Terwijl in de gemeenten het werk gewoon doorgaat (omdat Paulus heel goed kon delegeren) gebeurt er op een plaats waar het niet logisch is, ook van alles voor het Evangelie en juist dat is weer een bemoediging voor andere voorgangers en gelovigen. Want dat betekent dat God toch wel doorgaat, ook op niet logische plaatsen, ook op manieren die je niet zou verwachten. Waar wij denken dat het stopt, heeft God weer een nieuwe weg. Zoals het moment dat ik de trein miste, ’s avonds heel erg laat en lang moest wachten op een wat onguur station en er een donkere man naast mij komt zitten en om geld vraagt, maar ik vervolgens met hem mag bidden en moed mag geven, Of wat ik pas meemaakte dat er iemand heel jong overleed, en het getuigenis van de herdenkingsdienst via Youtube vele tienduizenden kijkers heeft bereikt en we nu horen dat velen bemoedigd zijn. Begrijp je het altijd? Nee, ik niet, Paulus ook misschien niet, maar God is trouw aan Zichzelf en zal doorgaan met Zijn werk. Hij baant wegen waar wildernis is.

Gebed: Heer, ik prijs U om Uw trouw en om Uw wegen en ik dank U dat U gewoon doorgaat met Uw werk.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu