Dankbaar voor de gemeente

Serie: Filippenzen

“Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.” (Filippenzen 1:3-5)

Stel je voor dat Paulus jou, of jouw gemeente, zou kennen, wat zou hij dan bovenaan een brief aan jou of aan jullie gemeente schrijven? Dat is eigenlijk wel een confronterende vraag, maar deze vraag kwam bij mij op toen ik, na de groet namens God, even zat na te denken over de volgende woorden van Paulus. Je zou bijna de gedachte krijgen of die gemeente inderdaad zo geweldig is geweest. Paulus heeft eigenlijk altijd wel een zelfde soort opbouw. Eerst de afzender, dan de groet namens God en dan de dankzegging. Toch verschillen die dankzeggingen wel. In de eerste brief aan Korinthe bijvoorbeeld is hij dankbaar voor Gods genade voor de gemeente. Dan dankt hij eigenlijk God. Als je dan die brief verder leest dan trekt Paulus toch ook wel flink van leer over de misstanden in de gemeente. In deze brief is dat niet nodig en is zijn dank veel meer gericht vanwege wat hij ziet in de gemeente.

Waar zou Paulus zijn dankbaarheid bij jou of jouw gemeente over uitspreken? Blijft het bij de basis van Gods trouw of ook wat die trouw van God zichtbaar heeft uitgewerkt? Natuurlijk kan Paulus danken voor Gods genade, want die is er gewoon, maar als het daarbij blijft, dan is het ook wel erg zorgelijk. Uiteindelijk ben je onderdeel van de kerk en die is bedoelt om te schitteren in deze wereld. En andersom kun je de vraag ook stellen. Stel je voor dat jij in de rol van Paulus zou zijn, welke woorden van dankbaarheid zou jij uitspreken over jouw gemeente? Of over mensen in je omgeving. Ooit vroeg iemand aan mij, toen ik met iemand heel veel moeite had: “Ik geloof dat in ieder mens nog brokstokken van het beeld van God zijn overgebleven, welke brokstukken zie jij nog bij die persoon?” Wat vond ik dat een lastige vraag, vooral omdat ik het gewoon niet wilde zien. Deze dankbaarheid van Paulus maakt ons naar beide kanten wakker.

En die gemeente van Filippi? Dat is een gemeente waar Paulus altijd blijdschap over had. Nu is deze hele brief getekend door twee woorden: ‘blijdschap’ en ‘allen’. Het woord ‘blijdschap’ komt letterlijk vijf keer voor in deze brief en als je alle vervoegingen of verbuigingen van het woord er ook nog bij telt, komt het nog eens vijfentwintig keer voor. En ook woorden als ‘alles, allen, altijd’ komen meer dan gemiddeld vaak voor. Het laat de toon zien die Paulus in deze brief gebruikt en die hij ervaart.

Hoe dan ook is het gebed voor Filippi een intens gebed van Paulus en altijd met dankbaarheid. Hij maakt ook wel duidelijk waar dat dit vandaan komt. Het heeft te maken met de gemeenschap aan het Evangelie. De gemeente is één met het Evangelie. En kennelijk is dat niet iets dat wisselend is, maar dat is er vanaf de eerste dag tot het moment van schrijven toe. Dat was lang niet in alle gemeenten even sterk en ook nu is dat een punt van aandacht. Filippi was kennelijk voortdurend gericht op het Evangelie en het Koninkrijk van Jezus. En dat is opmerkelijk omdat deze gemeente een soort Romeinse enclave was in Grieks gebied. Ze waren dus ook op sociaal en politiek gebied anders dan de rest. En ook als het dan gaat over hun geloof, dan is de gemeente een stabiele gemeente. Dat zie je terug in deze brief, want de brief is vooral gericht op meer opbouw van geloof.

Eigenlijk is deze brief zoals ik zelf ook graag bezig ben met gelovigen: Hen sterker maken en helpen groeien. Misschien daarom ook wel dat ik deze brief ook altijd erg bijzonder vindt. Deze brief is eigenlijk een voorbeeld hoe het hoort te zijn. In de gemeente, maar ook persoonlijk, altijd gericht op de groei van je geloof. Groeien in dieper verbondenheid met Jezus en meer van Zijn Koninkrijk dat zichtbaar wordt in deze wereld.

Gebed: Heer, ik dank U dat U wilt dat ik groei in geloof, in vertrouwen en in de kracht van Uw Koninkrijk. Ik dank U voor elk onderwijs dat U mij geeft en ik dank U voor hen die daar alles aan doen om dit te laten gebeuren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Genesis 8:1-5 - HSV

[1] En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
[2] Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
[3] Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
[4] En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.
[5] En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.
.
    
Genesis 8:1-5 - NBV21

[1] Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. [2] De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. [3] Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken. [4] Op de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Araratgebergte. [5] Het water zakte voortdurend verder, en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.
.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Als God de wind gebruikt

Thema: Door de wind

“En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.” (Genesis 8:1 – HSV)

“Maar God dacht aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.” (Genesis 8:1 – NBV21)

De momenten dat God Zich openbaart door de wind, zoals in het paradijs kom je niet veel tegen in de Bijbel. Misschien dat je de Pinksterdag nog kunt noemen als een moment dat God Zich openbaart door de wind. Dan gaat het vooral over de aanwezigheid van de Heilige Geest, maar daar is dan alles wel mee gezegd als het gaat over de wind en dat God daarin merkbaar aanwezig was. Veel vaker zie je dat de wind in de Bijbel een heel andere betekenis heeft. Je zou misschien als eerste zeggen dat de wind vaak symbool staat voor oordelen en duisternis, maar als je de Bijbel gewoon vanaf het begin doorleest ontdek je dat er een andere kant van de wind is, die wij misschien niet altijd direct zouden benoemen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu