Tijd voor onderwijs

Serie: Filippenzen

“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen.” (Filippenzen 1:1)

Afgelopen dagen kwam ik in een nogal onverkwikkelijke discussie terecht. Dat begon met een post die ik ergens op de social media las, waarbij een standpunt werd gedropt met daarbij een Bijbeltekst om dat te onderbouwen. Die tekst moest dat in ieder geval doen, maar het geval wilde dat die tekst compleet verkeerd werd gebruikt en er werd iets als waarheid neergezet met een onderbouwing die echt niet kon. Na mijn reactie erop en een stukje exegese op die tekst kreeg ik uiteindelijk de reactie: “Lees gewoon als een kind, dat zou het een stuk makkelijker maken”. En dat liet mij nadenken.

Als je dat zou doen, dan zou je zomaar ook dingen kunnen geloven die er echt niet staan. En zeker als er dan gevoelsmatige waarheden worden neergezet is elke reactie daarop meestal zinloos. De gedachte dieper is deze: “Hoe zit het eigenlijk met ons kennisniveau van de Bijbel”? Ook ik merk dat ik zomaar dingen kan aannemen omdat het of goed voelt of omdat het je altijd zo is geleerd. En dan maakt het echt niet uit in welke hoek van je kerk je zit. Wat daarbij komt is een tendens die ook lastig is: “Je moet het vooral niet al te moeilijk maken en alles moet snel en kort”. En ja, een themapreek is veel makkelijker dan een stevige onderwijspreek. En ja, als ik niet veel tijd heb door heel veel drukte, kies ik ook bij ‘Tijd met God’ ook echt wel eens voor een thema. En door de jaren heen weet ik ook dat er lezers afhaken als je echt kiest voor de laag dieper.

Ondanks dat ga ik de komende tijd met je die laag dieper zoeken in een hele mooie brief van de Apostel Paulus: Filippenzen. Een brief waar we door de tijd heen wel eens wat losse teksten over voorbij hebben zien komen, maar waar we nog nooit echt structureel werk van hebben gemaakt. Onderwijs is belangrijk, zo belangrijk dat Paulus in al zijn brieven niets anders doet dan onderwijs geven. Hij wil maar één ding: Elke gemeente, elke gelovige sterk maken in geloof. En hoe meer kennis je krijgt van Gods Woord (en dat is iets heel anders dan religie) hoe meer je ook de geesten van de tijd kunt onderscheiden. Dus als je nu een goed voornemen wilt maken voor dit jaar: Neem dan de tijd om dieper te gaan graven in wat er werkelijk in de Bijbel staat. Behalve met deze serie, is het goed om ook te zeggen dat we op dit moment bezig zijn om een digitale Bijbelschool op te zetten, met digitale cursussen om je geloof te versterken. Onderaan deze mail of als je op de website leest, rechts onderaan vind je de banner.

Paulus begin de brief aan de Filippenzen met twee dingen. In de eerste plaats benoemd hij zichzelf en Timotheüs als afzenders, maar hij schrijft ook aan wie hij schrijft. Door te benoemen wie zij als afzenders zijn, claimt hij ook wel gelijk een stevig gezag. Dat is belangrijk dat we dit beseffen. Ze zijn dienstknechten van Jezus Christus. Ze schrijven dus ook namens Hem. Toen ik nog theologie aan de universiteit studeerde kregen we eens exegese van een docent die niet heel veel waarde toekende aan Schriftgezag. Hij stelde zonder moeite: “De brieven van Paulus zijn gewoon brieven zoals er in die tijd zoveel waren, het is gewoon de mening van ene Paulus”. En hoewel deze mening nogal stevig is, merk ik dat velen, ook in Bijbelgetrouwe kerken deze gedachte ook wel onderschrijven. Als Paulus dan lastige dingen gaat zeggen is het ineens Paulus en als het past dan is het ineens God, door Paulus heen. Herken je dat? Als Paulus ons onderwijs geeft is dat met Goddelijke gezag. Het staat in de Bijbel en dus kunnen we dat niet zomaar naast ons neerleggen.

Laten we de komende tijd met deze toon eens lezen wat Paulus ons te zeggen heeft in deze brief. Dan kan God ons niet alleen iets leren, maar ons ook aansporen. Dan word je stabieler in je geloof, is je getuigenis krachtiger en geniet je meer van Gods grootheid!

Gebed: Heer, help ons om echt te graven in Uw Woord, niet om een aantal theologische gedachten tot hoogstaande waarheden te ontwikkelen, maar om Uw Woord te kennen en praktisch toe te passen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Filippenzen 1:19-26

19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20. overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,
24. maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u.
25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof,
26. opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gaan of blijven

Thema: Filippenzen

“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filippenzen 1:23)

Wat wil je liever, bij God zijn of nog een poosje op de aarde blijven? Wat een vraag, maar wat een dilemma ook. Paulus kan soms van die zinnen schrijven dat als je er een kwartiertje naar hebt gekeken, dat je nog niet begrijpt wat hij nu eigenlijk schrijft. Dat is ook met de woorden als hij schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht  beschaamd zal worden. En dan volgen er nog veel meer woorden waarin hij uiteindelijk afsluit met dat Christus door zijn leven of zijn dood grootgemaakt zal worden. Begrijp jij de woorden die hij schrijft in de verzen 19 en 20?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu