Dansen voor God

“U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.” (Psalm 30:12 en 13)

Zingen in de kerk, nee dat mag niet. Tenminste, het wordt zeer dringend afgeraden. Ik weet niet hoe jou dat vergaat, maar ik moet je eerlijk zeggen dat het mij niet meevalt om mijn mond te houden. Zeker bij een lied dat echt je hart raakt. En zeker als voorganger, vaak vol in beeld, kun je het gewoon niet maken om een verkeerd voorbeeld te geven. Dus regelmatig betekent dat op je lip bijten. Gelukkig mogen we thuis natuurlijk wel gewoon zingen. Of zijn we dat verleerd en hebben we dat dienst op zondag daar voor nodig? Of misschien is er nog wel een andere reden waarom we, waar het wel kan, we toch maar vaak weinig zingen? Is er wel een reden om te zingen?

De laatste paar diensten heb ik gepreekt over goede voornemens en dat als dit iets is dat moet, het er nooit echt van zal komen. Als je niet om een reden iets doet, stopt het meestal snel. Moeten is namelijk geen optie. Daarom zal ik ook niet tegen je zeggen dat je moet gaan zingen waar je kunt. Ik wil wel aan je vragen of je nog redenen kunt bedenken om te zingen. En zelfs meer dan dat: zingen en dansen. Met andere woorden: Alles wat je hebt gebruiken om te zingen, God te loven, Hem glorie te zingen en dansend voor Zijn troon.

Overigens mag zingen misschien nu niet, maar niemand heeft iets over dansen gezegd. Dansen in de kerk. Ook als je met weinig bent kan dat wel. Misschien kijk je nu met een blik van: waar moet dit nu heen? Waarom zoveel nadruk op zingen en dansen? Omdat als je echt een reden hebt om uitbundig te zijn, dan houd je dat niet binnen. En dat is niet omdat ik dit zeg, maar omdat dit ontzettend Bijbels is. Pak als voorbeeld Psalm 30 er maar even bij. Die psalm eindigt met reidans en zingen zonder ophouden. En dat is niet zomaar, maar er was ook reden genoeg om een besluit te nemen om nooit meer te stoppen met zingen. Het loopt uit in een eeuwigdurend lied.

Kennelijk was er nogal wat gebeurd. Waarschijnlijk heeft David deze psalm geschreven. Iemand anders zou hem ook voor hem geschreven kunnen hebben, maar hoe dan ook er blijken tijden geweest te zijn die benoemd worden als dat er een genezing heeft plaatsgevonden, hij is opgetrokken uit het graf en kennelijk is zijn leven over het randje van de dood gegaan. Er blijken dan ook nog eens vijanden te zijn. En ondanks dat hij dacht dat hij altijd wel zou kunnen standhouden, toch bleek dat wel erg overmoedig. Hij heeft geroepen in al die nood tot God en hij heeft zelfs gezegd dat in het graf hij God in ieder geval niet kon loven. Hij was al in een rouwstemming. En dan grijpt God in. Ziekte verdwijnt, dood is niet meer in beeld en ook de vijanden zwijgen. Met andere woorden: God brengt licht in zijn leven.

In plaats van klagen en rouwen, gaat hij dansen! Dansen in de kerk, zou je kunnen zeggen. Dansen voor God is echt Bijbels. David deed dat ook al voor de ark uit, maar dansen was heel normaal. Je leest op heel veel plaatsen dat er gedanst wordt voor God. Wanneer gebeurt dat? Altijd als de gelovige beseft hoe goed God is voor hem. Dan ontstaat er een eeuwigdurend lied en wordt er gedanst. Begrijp je waar ik mee begon dat wij misschien wel te weinig redenen hebben, of te weinig redenen weten om te zingen en te dansen. Laten wij eigenlijk ons hart nog wel raken door wat God doet in ons leven? Als je dat beseft dan dans je toch door je huis en dan kun je ook in de kerk toch niet langer blijven zitten. Moeten we dan niet dansen en zingen? Nee, niet moeten, we willen niets anders meer.

Misschien vind je het vreemd van mij, maar ik kan niet zo goed zittend zingen. Als ik echt vol van God ben, dan zing ik met mijn stem en mijn lichaam. En blijkbaar ben ik in goed gezelschap en dansten al velen voor ons zo voor God om Hem te eren, omdat ze niet meer konden zwijgen en niet meer stil konden zitten om wat God deed voor hen. Als dat al in het Oude Testament gebeurt, hoeveel te meer wij die nog zoveel meer in Jezus hebben ontvangen? Zing dan en dans met alles wat je in je hebt.

Gebed: Heer, ik wil dansen en zingen omdat U mij zoveel hebt gegeven, een eeuwigdurend lied!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Lukas 6:12-16

12. Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
13. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
14. Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartholomeüs;
15. Mattheüs en Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon die Zelotes genoemd werd,
16. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot, die ook de verrader geworden is.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Overdragen

Thema: Gezonden zoals Jezus

“En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde.” (Lukas 6:13)

Begrijp je altijd wat Jezus doet? Lang niet altijd, toch? Soms lijkt Jezus keuzes te maken die echt onnavolgbaar zijn. Misschien gaat het er wel om dat Hij je juist in die onnavolgbare keuzes uitdaagt om gezonden te zijn zoals Hij. Als er nu één ding was waar Jezus niet bang voor was dan was het wel om Zijn positie kwijt te raken. De hele manier van Jezus’ manier van Zijn werk doen is opmerkelijk. Zo opmerkelijk dat als je voorstelt dat wij het op dezelfde manier zouden doen, velen zouden zeggen: “Dat is mij te gevaarlijk”. Wat doe je als je een hele bijzondere positie hebt zoals Jezus? Dan zou je er toch voor moeten zorgen dat je die positie niet kwijtraakt? En juist dat doet Jezus nu net niet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

19 april 2021
16 april 2021
11 april 2021

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu